↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی بژ شکلاتی تیره

رنگ موی بژ شکلاتی تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی بژ شکلاتی تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی بژ شکلاتی تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ موی بژ شکلاتی تیره : تازه و درخشان پیدا بیبی لایت مو کرد، در حالی که بتسی به قدری مجلل سرو می کراتینه مو شد که تصمیم گرفت هرگز در عمرش یک شام نیمه خوب نخورده رنگ مو است. او به ملکه گفت: “من فکر می کنم که خانم الکترا کوچکترین دختر از همه این دخترها رنگ مو است.” “چرا اینطور فکر می کنی؟” ارما با لبخند پرسید. “چون الکتریکی” جدیدترین چراغی رنگ مو است که ما از آن می شناسیم.

مو : ملکه همه چیز را در مورد این سرزمین زیبا به غریبه ها گفت که یکی از اقامتگاه های اصلی پریان رنگ مو است که به نیازهای بشر خدمت می کنند. پری های مهم زیادی در آنجا زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که برای اجتناب از رقابت، تنها شخصیت مهم کشور را که هیچ وظیفه ای در قبال نوع بشر نداشت و در واقع یک شهروند خصوصی پروتئین تراپی مو بود، به عنوان حاکم خود انتخاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. این فرمانروا یا جینجین، همانطور که عنوان او پروتئین تراپی مو بود.

رنگ موی بژ شکلاتی تیره

رنگ موی بژ شکلاتی تیره : و هر دو بتسی و پلی‌کروم پس از ماجراجویی‌های سخت آن روز، از رنگ مو استراحت بر روی دیوان‌های پرزخم لذت بردند. ملکه به گفتگو با مهمانانش نشست که متوجه کراتینه مو شدند دی لایت تنها دوشیزه ای رنگ مو است که اکنون در کنار ارما نشسته رنگ مو است. بقیه به قسمت دیگری از اتاق بازنشسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، جایی که با آغوشی در هم تنیده نشسته پروتئین تراپی مو بودند و به هیچ وجه خود را وارد نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

نام تیتیتی-هوچو را داشت و منحصر به فردترین چیز در مورد او این پروتئین تراپی مو بود که او قلب نداشت. اما در عوض از عقل و عدل بالایی برخوردار پروتئین تراپی مو بود و در حالی که در قضاوت های خود رحم نمی بیبی لایت مو کرد هرگز به ناحق و بدون دلیل مجازات نمی بیبی لایت مو کرد. از نظر ستمکاران، تیتیتی هوچو همانقدر وحشتناک پروتئین تراپی مو بود که بی‌قلب پروتئین تراپی مو بود. اما کسانی که از شر بی‌گناه پروتئین تراپی مو بودند، هیچ ترسی از او نداشتند. همه پادشاهان و ملکه های این سرزمین پریان به جینجین احترام می گذاشتند.

  بهترین رنگ مو روی موی طبیعی

زیرا همانطور که انتظار داشتند دیگران از آنها اطاعت کنند، حاضر پروتئین تراپی مو بودند از کسی که بر آنها حاکم پروتئین تراپی مو بود اطاعت کنند. ساکنان سرزمین اوز درنگ مو استان های زیادی از این جین جین عادل و ترسناک شنیده پروتئین تراپی مو بودند که مجازات هایش همیشه برابر با خطاهای انجام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. پلی کروم نیز او را می شناخت، اگرچه این اولین باری پروتئین تراپی مو بود که او را رو در رو می دید. اما برای بتسی درنگ مو استان کاملاً جدید پروتئین تراپی مو بود و او به کراتینه مو شدت به تیتیتی-هوچو که دیگر از او نمی ترسید علاقه مند پروتئین تراپی مو بود.

زمان در حین صحبت آنها به سرعت می گذشت و ناگهان بتسی متوجه کراتینه مو شد که مهتاب به جای نور روز در کنار ملکه نور نشسته رنگ مو است. او با التماس گفت: “اما به من بگو، لطفا” چهره دلنشین ارما وقتی جواب بالیاژ مو داد: همانطور که می دانید اژدها اولین موجود زنده ای رنگ مو است که تا به حال ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است؛ بنابراین اژدها قدیمی ترین و خردمندترین موجود زنده رنگ مو است. خوشبختانه اژدهای اصلی که هنوز زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

ساکن این سرزمین رنگ مو است و ما را تامین می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. حکمت را هر گاه به آن محتاج کراتینه مو شدیم، او مانند جهان پیر رنگ مو است و هر چه را که از زمان خلقت جهان رخ بالیاژ مو داده رنگ مو است به یاد می آورد.» “آیا او تا به حال بچه ای داشته رنگ مو است؟” از دختر پرسید. “بله، بسیاری از آنها. برخی به سرزمین های دیگر سرگردان کراتینه مو شدند، جایی که مردم، بدون درک آنها، با آنها جنگ آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؛ اما بسیاری هنوز در این کشور زندگی می کنند.

  ترکیب رنگ موی بلوند یاسی

رنگ موی بژ شکلاتی تیره : اما هیچ کدام به اندازه اژدهای اصلی عاقل نیستند، که ما برای او بزرگ بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. از آنجایی که او اولین ساکن اینجا پروتئین تراپی مو بود، ما نشان سر اژدها را بر سر می گذاریم تا نشان دهیم که ما مردم مورد علاقه ای بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که به تنهایی حق زندگی در این سرزمین پریان را داریم که از نظر زیبایی تقریباً با سرزمین پریان اوز برابری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و کاملاً قدرت داریم. از آن پیشی می گیرد.

پلی کروم در حالی که سر دوست داشتنی اش را تکان می دهد گفت: “الان در مورد اژدها فهمیدم.” بتسی کاملاً متوجه نمی کراتینه مو شد، اما در حال حاضر علاقه مند پروتئین تراپی مو بود که چراغ های در حال تغییر را مشاهده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همانطور که نور روز جای خود را به مهتاب بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، اکنون نور ستاره در دست ررنگ مو است ارما ملکه نشسته پروتئین تراپی مو بود و با آمدن او به نظر می رسید روح صلح و رضایت اتاق را پر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

پلی کروم که خود یک پری پروتئین تراپی مو بود، سؤالات زیادی در مورد پادشاهان و ملکه های مختلفی داشت که در این مکان دور و منزوی زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و قبل از اینکه ارما پاسخ بالیاژ مو دادن به آنها را تمام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، درخششی گلگون اتاق را پر بیبی لایت مو کرد و فایر لایت جای او را در کنار ملکه گرفت. . بتسی از فایرلایت خوشش می‌آمد، اما نگاه بیبی لایت مو کردن به چهره‌های گرم و درخشان او، دختر بچه را خواب‌آلود بیبی لایت مو کرد و در حال حاضر شروع به تکان بالیاژ مو دادن سر بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو برای زنان سبزه

پس از آن ارما بلند کراتینه مو شد و دست بتسی را به آرامی در دست خود گرفت. او گفت: “بیا” «زمان عید فرا رسید و عید گسترده کراتینه مو شد». مرد کوچک فریاد زد: “این خوب رنگ مو است.” “الان که به آن فکر می کنم، به کراتینه مو شدت گرسنه لایت و هایلایت مو هستم. اما نمی توانم غذای پری شما را بخورم.” ملکه لبخندی زد و او را به سمت دری برد. در حالی که پارچه‌ای سنگین را کنار می‌زد، سیل نور نقره‌ای به آن‌ها خوشامد می‌گفت، و بتسی جلوی خود یک سالن ضیافت باشکوه را دید.

رنگ موی بژ شکلاتی تیره : با میزی که با کتانی برفی و کریستال و نقره پهن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در یک طرف صندلی عریض و تخت مانندی برای ارما قرار داشت و اکنون خدمتکار باهوش الکترا در کنار او نشسته پروتئین تراپی مو بود. پلی کروم روی دست ررنگ مو است ملکه و بتسی در سمت چپ او قرار بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. اکنون پنج پیام رسان نور دیگر منتظر آنها پروتئین تراپی مو بودند و هر فرد فقط غذایی را که بیشتر دوست داشت تامین می کراتینه مو شد. پلی کروم ظرف خود را از قطرات شبنم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه