↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو شامپاینی تیره

رنگ مو شامپاینی تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو شامپاینی تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو شامپاینی تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو شامپاینی تیره : او در پاسخ گفت: «چرا، هیچکس دیگری در این کشورهای جنوبی نیست.» او به من اطلاع بالیاژ مو داد که تعبالیاژ مو داد تخم‌ها در لانه پتیز به طور قابل توجهی کمتر از تخم‌های نوع دیگر رنگ مو است، یعنی به طور متوسط ​​بیش از پانزده تخم نیست، اما او اظهار داشت که بیش از یک ماده آنها را سپرده رنگ مو است.

رنگ مو : ادعا می نانو کراتین مو شود که در چنین مواقعی آنها گهگاه خشن و حتی خطرناک می شوند و شناخته کراتینه مو شده اند که به مردی سوار بر اسب حمله می کنند و سعی می کنند به او لگد بزنند و بپرند. مخبر من به پیرمردی اشاره بیبی لایت مو کرد که او را از تعقیب او بسیار وحشت زده دیده پروتئین تراپی مو بود. من در سفرهای بورچل در آفریقای جنوبی مشاهده می‌کنم.

رنگ مو شامپاینی تیره

رنگ مو شامپاینی تیره : چهل و چهار نفر از اینها در دو لانه پروتئین تراپی مو بودند و بیست تای باقیمانده هوآچو پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بودند. گائوچوها به اتفاق آرا تأیید می‌کنند و هیچ دلیلی برای شک در گفته‌هایشان وجود نرنگ مو دارد که پرنده نر به تنهایی تخم‌ها را بیرون می‌آورد و مدتی پس از آن بچه‌ها را همراهی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. خروس در لانه بسیار نزدیک رنگ مو است. من خودم تقریباً بر یکی سوار کراتینه مو شده ام.

که او می‌گوید: «با کشتن یک شترمرغ نر و کثیف پروتئین تراپی مو بودن پرها، هوتنتوت‌ها می‌گویند که این پرنده لانه رنگ مو است.» من درک می کنم که emu نر در باغ های جانورشناسی مسئولیت لانه را بر عهده می گیرد: بنابراین این عادت در خانواده رایج رنگ مو است. [12] یک گائوچو به من اطمینان بالیاژ مو داد که یک بار گونه سفید برفی یا آلبینو را دیده رنگ مو است و زیباترین پرنده رنگ مو است.

گائوچوها به اتفاق آرا تأیید می کنند که چندین ماده در یک لانه دراز کشیده اند. به من مثبت گفته اند که چهار پنج پرنده مرغ را زیر نظر گرفته اند تا وسط روز یکی پس از دیگری به یک لانه بروند. همچنین می‌توانم اضافه کنم که در آفریقا اعتقاد بر این رنگ مو است که دو یا چند ماده در یک لانه دراز می‌کشند. [13] اگرچه این عادت در ابتدا بسیار عجیب به نظر می رسد.

  مش رنگ موی هایلایت استخوانی

به نظر من می توان علت آن را به شیوه ای ساده توضیح بالیاژ مو داد. تعبالیاژ مو داد تخم ها در لانه از بیست تا چهل و حتی تا پنجاه عدد متغیر رنگ مو است. و به قول آزارا گاهی تا هفتاد یا هشتاد. اکنون اگرچه به احتمال زیاد، از تعبالیاژ مو داد تخم‌های یافت کراتینه مو شده در یک منطقه به نسبت پرندگان مادر و همچنین از نظر وضعیت تخمدان مرغ، آنقدر زیاد رنگ مو است که در طول فصل ممکن رنگ مو است تخم‌گذاری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

تعبالیاژ مو داد زیادی رنگ مو است، اما زمان مورد نیاز باید بسیار طولانی باکراتینه مو شد. آزارا بیان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، [14] که یک زن در حالت اهلی کراتینه مو شدن هفده سال را به دنیا آورد تخم مرغ، هر کدام به فاصله سه روز از یکدیگر. اگر مرغ مجبور پروتئین تراپی مو بود تخمهای خود را از تخم بیرون بیاورد، قبل از تخمگذاری آخر، احتمالاً اولین تخم مرغ اضافه می کراتینه مو شد.

اما اگر هر کدام چند تخم در دوره‌های متوالی، در لانه‌های مختلف بگذارند، و چندین مرغ، همانطور که گفته می‌نانو کراتین مو شود، با هم ترکیب شوند، تخم‌های یک مجموعه تقریباً هم سن خواهند پروتئین تراپی مو بود. اگر تعبالیاژ مو داد تخم‌های یکی از این لانه‌ها، به عقیده من، به طور متوسط ​​از تعبالیاژ مو داد تخم‌گذاری کراتینه مو شده توسط یک ماده در فصل بیشتر نباکراتینه مو شد.

باید به تعبالیاژ مو داد ماده‌ها لانه وجود داشته باکراتینه مو شد و هر پرنده خروس عادلانه خود را خواهد داشت. سهم کار جوجه کشی؛ و در دوره‌ای که ماده‌ها احتمالاً نمی‌توانستند بنشینند، زیرا تخمگذاری را تمام نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. [15] قبلاً به تعبالیاژ مو داد زیاد هوآچو یا تخم مرغ متروک اشاره بیبی لایت مو کردم. به طوری که در شکار یک روز بیست نفر در این حالت پیدا کراتینه مو شدند.

  رنگ موی کرم قهوه ای

عجیب به نظر می رسد که این همه باید تلف شوند. آیا از دشواری معاشرت چند زن و یافتن یک مرد آماده برای انجام دفتر جوجه کشی ناشی نمی نانو کراتین مو شود؟ بدیهی رنگ مو است که ابتدا باید درجاتی از ارتباط بین حداقل دو زن وجود داشته باکراتینه مو شد. در غیر این صورت تخم‌ها در دشت‌های وسیع پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده می‌مانند، در فواصل بسیار زیاد که اجازه نمی‌دهد.

نر آن‌ها را در یک لانه جمع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: برخی از نویسندگان بر این باورند که تخم‌های پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده برای تغذیه پرندگان جوان گذاشته کراتینه مو شده رنگ مو است. این به سختی می تواند در آمریکا اتفاق بیفتد، زیرا هوآچوها، اگرچه اغلب مضاعف و پوسیده یافت می شوند.

رنگ مو شامپاینی تیره : که مرغ ها زمانی شروع به نشستن می کنند که ده یا دوازده تخم گذاشته اند. و اینکه آنها به تخمگذاری ادامه می دهند، گمان می کنم در لانه دیگری باکراتینه مو شد. این به نظر من بسیار غیر محتمل رنگ مو است. او ادعا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که چهار یا پنج مرغ برای جوجه کشی با یک خروس همراه لایت و هایلایت مو هستند که فقط شب ها می نشیند.

هنگامی که در ریو نگرو در شمال پاتاگونیا، من بارها شنیدم که گوچوها در مورد یک پرنده بسیار کمیاب صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که آنها Avestruz Petise نام داشت. آنها آن را کمتر از شترمرغ معمولی (که در آنجا فراوان رنگ مو است)، اما با شباهت کلی بسیار نزدیک توصیف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. می گفتند رنگ آن تیره و خالدار رنگ مو است و پاهایش کوتاه تر و پر از پاهای شترمرغ معمولی پایین تر رنگ مو است.

راحت تر از گونه های دیگر توسط بولاها صید می نانو کراتین مو شود. تعبالیاژ مو داد کمی از ساکنان که هر دو نوع را دیده پروتئین تراپی مو بودند، تأیید آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که می توانند آنها را جدا از فاصله طولانی تشخیص دهند. با این حال، تخم‌های گونه‌های کوچک به طور کلی شناخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. و متذکر کراتینه مو شد، با جای تعجب رنگ مو است که آنها بسیار کمتر از Rhea پروتئین تراپی مو بودند، اما شکل کمی متفاوت داشتند.

  رنگ مو قرمز یاقوتی بدون دکلره

و با رنگ آبی کم رنگ. این گونه به ندرت در دشت های هم مرز ریو نگرو دیده می نانو کراتین مو شود. اما در حدود یک و نیم درجه دورتر از جنوب، آنها به طور قابل تحملی فراوان لایت و هایلایت مو هستند. وقتی آقای مارتنز در پورت دیزایر، در پاتاگونیا (48 درجه) به شترمرغ شلیک بیبی لایت مو کرد. و من به آن نگاه بیبی لایت مو کردم، در آن لحظه، به غیرقابل پاسخگویی، کل موضوع پتیس ها را فراموش بیبی لایت مو کردم.

و فکر بیبی لایت مو کردم که این یک پرنده کاملاً رکراتینه مو شد نبیبی لایت مو کرده از نوع معمولی رنگ مو است. قبل از بازگشت حافظه من پخته و خورده کراتینه مو شد. خوشبختانه سر، گردن، پاها، بالها، بسیاری از پرهای بزرگتر و بخش بزرگی از پوست حفظ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. و از اینها یک نمونه تقریباً کامل جمع آوری کراتینه مو شده رنگ مو است و اکنون در موزه انجمن جانورشناسی به نمایش گذاشته کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو شامپاینی تیره : آقای گولد در توصیف این گونه جدید این افتخار را به من بالیاژ مو داده رنگ مو است که آن را به نام خودم صدا بزنم. در میان سرخپوستان پاتاگونیا در تنگه ماژلان، یک نیمه سرخپوست را یافتیم که چند سالی با این قبیله زندگی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما در رنگ مو استان های شمالی به دنیا آمده پروتئین تراپی مو بود. از او پرسیدم آیا تا به حال نام آوستروز پتیس را شنیده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه