↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو کاراملی تیره

مدل رنگ مو کاراملی تیره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو کاراملی تیره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو کاراملی تیره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو کاراملی تیره : برجک های درخشان شهر سلطنتی بالا می روند. و هنگامی که نزدیک کراتینه مو شدن قهرمان مشخص کراتینه مو شد، ادای احترام معمول او را به تخت سلطنت می ککراتینه مو شد. شاه پیاده، مهمان پذیرایی خود را با دوستی ترجیحی پذیرفت.

رنگ مو : پدرش را خطاب بیبی لایت مو کرد: «در چه راهی شکست خوردم. برای برآورده بیبی لایت مو کردن آرزوهایت؟آیا برای شکوه و جلال تو کارهایی را انجام نبالیاژ مو داده ام که هرگز شنیده نکراتینه مو شده رنگ مو است و هرگز انجام نخواهم بالیاژ مو داد؟بزرگترین دشمن تو را سرنگون بیبی لایت مو کردم و با زحمت و تلاش بی وقفه از شرافت تو حمایت بیبی لایت مو کردم. پس بر تو واجب رنگ مو است که به عهد خود وفا کنی؟» گشتاسپ پاسخ بالیاژ مو داد: بی تابی نکن، تاج و تخت از آن توست.

مدل رنگ مو کاراملی تیره

مدل رنگ مو کاراملی تیره : طلا و جواهرات، سلطه امپراتوری، تاج، تاج و تخت، ارتش، تمام آنچه که او رنگ مو دارد، در حال حاضر از آن تو خواهد پروتئین تراپی مو بود؛ سپس با صبر و شکیبایی منتظر بمان، و به مرور زمان، پادشاه جهان پادشاهی کن.” اسفندیار اما از نصیحت مادرش راضی نکراتینه مو شد و گمان برد که او آنچه را که شاه گفته رنگ مو است به او ابلاغ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، روزی گویی تحت تأثیر شراب قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود.

اما از این که پسرش او را مورد سرزنش قرار بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، در قلبش به کراتینه مو شدت آزرده کراتینه مو شد. وقتی بازنشسته کراتینه مو شد با جاماسپ مشورت بیبی لایت مو کرد و مشتاق پروتئین تراپی مو بود بداند ستاره ها چه پیشگویی می کنند. پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «او دارای ثروتی متعالی، دارای سرنوشتی والا رنگ مو است؛ او بر همه دشمنان خود غلبه خواهد بیبی لایت مو کرد و سرانجام حاکمیت هفت اقلیم یا هفت اقلیم را به دست خواهد آورد».

  رنگ مو جدید دخترانه اینستا

این پیشگویی پسندیده طحال پدر را بر پسر تکراتینه مو شدید بیبی لایت مو کرد و با کنجکاوی تلخ و غیرطبیعی پرسید: مرگ او چیست؟ “دارتی مرگبار از کمان رستم، جنگجوی باشکوه را پایین خواهد کشید.” این مژده دل گشتاسپ را شاد بیبی لایت مو کرد و گفت: اگر این بدکار در لشکرکشی به دژ برنج کشته می کراتینه مو شد، اکنون نباید به ادعای او بر تاج و تختم اهانت می بیبی لایت مو کردم.

پس از آن، پادشاه پس از تصمیم گیری در مورد طرحی از تقلب عمیق، دستور یک ضیافت باشکوه را بالیاژ مو داد و همه روابط و جنگجویان خود را به آن دعوت بیبی لایت مو کرد. و هنگامی که میهمانان جمع کراتینه مو شدند، به اسفندیار گفت: تاج و تخت از آن توست، به ررنگ مو استی، چه کسی در آنجا چنین شایستگی برای فرمانروایی شاهنشاهی رنگ مو دارد؟ و رو به رزمندگانش بیبی لایت مو کرد و با ستایش و تحسین از او گفت و افزود: «وقتی وارد جنگ با ارجاسپ می کراتینه مو شدم.

مدل رنگ مو کاراملی تیره : قبل از اینکه سیستان را ترک کنم، به رستم گفتم: لهوراسپ، پدرم مرد، همسرم. و بچه ها اسیر کراتینه مو شدند، آیا در مجازات قاتل و ستمگر به من کمک می کنی؟ اما او خود را معذور بیبی لایت مو کرد و در خانه ماند، و گرچه من از آن زمان در مخاطرات بی شماری درگیر پروتئین تراپی مو بودم. همه طبیعت محو می‌شوند – گنج‌های باغ می‌ریزند، جوانه‌های جوان و مرکبات رسیده‌اند – همه از بین می‌روند.

و اکنون باید درنگ مو استانی از غم و اندوه گفته نانو کراتین مو شود، درنگ مو استانی از اشک، که از موبید قدیم گرفته کراتینه مو شده و به این ترتیب به یادگار مانده رنگ مو است. با طلوع روز، رستم برخرنگ مو است و سرگردان راهش را گرفت، مسلح برای تعقیب، جایی که شیب به آسمان، وحشی تنها توران در عظمت عبوس نهفته رنگ مو است. در آنجا، برای از بین بردن حالت مالیخولیایی خود، اسب بی همتای خود را از گلن و چوب اصرار بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو موکا دوماسی

غرق در بازی نجیبانه ای که نظر او را برآورده بیبی لایت مو کرد، او الاغ وحشی را در شبنم درخشان شروع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و اغلب با خوشحالی، دارت لرزان خود را می بیند که در پوست براق فرو می رود و قلب را سوراخ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. خسته از ورزش، مدتی طولانی، به دنبال سایه ای رفت، که در نزدیکی نهری که درختان را برجسته می بیبی لایت مو کرد.

و با نوک پیکانش، آتشی برافراشت، و خارها و علف ها به سرعت در برابر او شعله ور کراتینه مو شدند. قطعات بریده کراتینه مو شده روی شاخه ای را انداخت تا شعله های آتش را بگیرد. و هنگامی که ثروتمندان در حال غذا خوردن پروتئین تراپی مو بودند. با گوشت و مغز، غذای خوش طعم، گرسنگی خود را فرو نشاند. و سیل درخشانی که جلوی پایش زمزمه می بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو کاراملی تیره : تشنگی او را نشان می بالیاژ مو داد. سپس خواب آرام اندام او را به رنگ مو استراحت واداشت. در همین حین اسبش، برای سرعت و فرم شهرت، در دشت با تاج گیاهان گلدار به راه افتاد، بازوهای سنگینی که دیگر پهلوهایش را ستم نمی بیبی لایت مو کرد، بدون پست تاشو سینه وسیعش را محدود بیبی لایت مو کرد، [12] شجاع و آزاد، او را ترک بیبی لایت مو کرد.

پهلوی قهرمان، و مید را برید، یا به دنبال جزر و مد خنک کننده پروتئین تراپی مو بود. وقتی لو! در میان آن تعقیب و گریز جنگلی اتفاق افتاد، گروهی از اسب سواران، در نزدیکی آن مکان پرسه زدند . اما، در مبارزه قریب‌الوقوع، دو نفر زیر سم‌های فولادی او ضربه مرگ را دریافت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. یکی از آنها سرنوشت سخت تری را رقم زد – برای افرادی که به سمت پایین متحمل کراتینه مو شدند.

سر شکسته از شانه هایش پاره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. همچنان بی‌معجب، باز هم با زیرکی بیرون آمدند، و دور گردنش حلقه‌ای که در هم پیچیده پروتئین تراپی مو بود پرت کراتینه مو شد: اکنون، بیهوده، او زمین دود را رد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بیهوده هیاهوی همه جا طنین‌انداز می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آنها او را تحمل می کنند و با چشمانی پرشور به زیبایی بی همتا و اندازه باشکوه او می نگرند.

  رنگ موی کرم فندقی

سپس خشم او را آرام کن، مشتاق به دست آوردن، یک اسب مرزی از فشار جاودانه اش. وقتی رستم از خواب بیدار کراتینه مو شد و دلتنگ اسب مورد علاقه اش کراتینه مو شد، همدم دوست داشتنی مسیر باشکوهش. اندوهگین برخرنگ مو است و با شتاب از آنجا شروع به شکل بالیاژ مو دادن به راه مشکوک خود به سمنگان بیبی لایت مو کرد. “به این ترتیب، به تنهایی کاهش یافت!” او گفت: “چقدر ظلمتی را که دور سرم غلیظ می‌نانو کراتین مو شود سوراخ می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

مدل رنگ مو کاراملی تیره : با پای پیاده، ضایعات وحشتناکی را در نظر می‌گیرم، قدم‌هایم را به کجا خم کنم، کدام مسیر را دنبال کنم؟ ترک‌های مسخره‌گر فریاد خواهند زد: “ببین قدرت ما ! جام را از قهرمان شوالیه برد! از کسی که بی پروا به شهرت و غرور خود ، اینگونه بیکار خوابید و در نتیجه ناپسند مرد . تسمه و دنده زین برای او آویزان پروتئین تراپی مو بود. افسار و پست بر شانه هایش آویزان پروتئین تراپی مو بود.

سپس به دور، با چشمی مضطرب نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا با اثر گسترده پای شارژر خود، مسیری که تگرگ می زند، ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به دنبال آن، به سمت جلو حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در حالی که اندوه و امید متناوب سینه اش را پر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. او به زودی توصیف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه