↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو کیوت

مدل رنگ مو کیوت | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو کیوت را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو کیوت را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

مدل رنگ مو کیوت : که به محض دیدن با لشکر خود مستقیماً به سمت دروازه های قلعه حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ستونی از شعله و دود از داخل بالا می رود. در راه گفتند تاجر لایت و هایلایت مو هستند با اجناس گرانبهایی از ایران می آیند و به عرف امیدوار پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : ساعت تو فرا رسیده رنگ مو است!” قهرمان گفت: “در واقع! و تو پیاده، جنگجویان میان سوار، که اینقدر شجاعانه صحبت می کنی!” “و هرگز از مردان پیاده نشنیده ای که سواران را تسخیر بیبی لایت مو کرد؟ من توسط طوس فرستاده کراتینه مو شده ام تا اسب اوشکابوس را برای او ببرم.” “چی! و بدون سلاح؟” از رئیس تارتار پرسید. “نه!” قهرمان فریاد زد: “مارک، تیر و کمان من! مارک، شما نیز، با چه تاثیری ممکن رنگ مو است.

مدل رنگ مو کیوت

مدل رنگ مو کیوت : اما رستم که شاهد پیروزی بر دوستش پروتئین تراپی مو بود، پیاده به راه افتاد و کمان خود را برداشت و چند تیر در کمربندش گذاشت و از او پرسید که کجا می‌روی؟ اوشکابوس حیرت زده فریاد زد: “تو کی لایت و هایلایت مو هستی؟ چه اقوام داری که از سقوطت زاری کنی؟” رستم پاسخ بالیاژ مو داد: “چرا دیوانه وار به دنبال دانستن چیزی لایت و هایلایت مو هستید که هرگز به تو سودی نمی رساند؟ نام من مرگ بر تو رنگ مو است.

رنگ مو استفاده نانو کراتین مو شود!” پس گفت: رستم ریسمان را کشید و ررنگ مو است ، تیر به پرواز درآمد و وفادار به هدف خود، بر اسب دشمن زد. این کار انجام کراتینه مو شد، خندید، اما اشکاب خشمگین کراتینه مو شد و بر آنتاگونیست جسورش انبار لرزان خود را باران بیبی لایت مو کرد- سپس رستم کمان خود را با چشم مشتاق انتخاب یک دارت بالا برد و آن را روی ریسمان گذاشت، یک بند از پوست الکی. بریدگی پردار را به گوشش کشید و وقتی نقطه به دست دیگرش رسید.

  مدل رنگ مو روی دکلره

شاخ خم کراتینه مو شده پس زد و تیر را به سرعت تکان بالیاژ مو داد و سینه اشکابوس را سوراخ بیبی لایت مو کرد که جسدی بی جان افتاده پروتئین تراپی مو بود، انگار هرگز به دنیا نیامده پروتئین تراپی مو بود! ایستاده و رنگ مو استوار، پهلوان بر دشت ایستاده پروتئین تراپی مو بود، چون کوه البرز برافراشته، بی حرکت، نگاه و شگفتی میزبان ناگوار! هنگامی که رستم، که هنوز برای نیروهای تورانی ناشناخته پروتئین تراپی مو بود، به ارتش خود بازگشت.

تارتارها جسد اوشکابوس را بردند و به خاکان چین بردند و او دستور بالیاژ مو داد تیر را از مقابل او بکشند. و وقتی او و کاموس دیدند که چقدر عمیق نفوذ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، و انتهای پر از خون خیس کراتینه مو شده رنگ مو است، از قدرت عظیمی که آن را از کمان بیرون رانده پروتئین تراپی مو بود، شگفت زده کراتینه مو شدند. آنها هرگز چیزی به این حیرت آور را ندیده و نشنیده پروتئین تراپی مو بودند. در نتیجه مبارزه تا روز بعد متوقف کراتینه مو شد.

مدل رنگ مو کیوت : پس از آن، خاكان چین، هنگام پیشروی كاموس، از دشمن یا آماده انتقام گرفتن از دشمن برای مرگ اشكابوس پرسید و با درخورنگ مو است اجازه، اسب خود را به وسط دشت برد. سپس با صدای بلند رستم را صدا زد، اما یک قهرمان کابل به نام الوند، که شاگرد رستم پروتئین تراپی مو بود، از رنگ مو استادش برای مخالفت با حریف اجازه خورنگ مو است، که با اعطای آن، او با سر درازی به جنگ شتافت.

اما تلاش او بی ثمر پروتئین تراپی مو بود، زیرا او به زودی سرنگون کراتینه مو شد و کشته کراتینه مو شد، و سپس رستم در آغوش در برابر فاتح ظاهر کراتینه مو شد که با شنیدن صدای او گریه بیبی لایت مو کرد: “چرا این غرور و هیاهو، من مثل اوشکاب نیستم که در حضور تو می لرزم. ” رستم پاسخ بالیاژ مو داد: وقتی شیر طعمه‌اش را می‌بیند، گوزن را می‌بیند که از راهش عبور می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، غرش نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟ کاموس اکنون او را با چشمی سخت بررسی بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو کاهی زیتونی

راضی پروتئین تراپی مو بود که باید با یک جنگجوی قدرتمند مبارزه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: از این رو با نهایت شوق کاموند خود را پرتاب بیبی لایت مو کرد که رستم از آن اجتناب بیبی لایت مو کرد، اما روی سر اسبش راکوش افتاد. رستم که مشتاق رهایی از این معضل پروتئین تراپی مو بود، به طرز ماهرانه‌ای یک سر کاموند را گرفت، در حالی که کاموس در انتهای دیگر آن را می‌کشید و فشار می‌آورد. و آنقدر قدرت اعمال کراتینه مو شد.

که خط از وسط شکست و کاموس در نتیجه به عقب روی زمین افتاد. لاف زن تقریباً موفق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که بر اسب خود سوار نانو کراتین مو شود، که توسط کموند خود رستم به گردن او افتاد و اسیری را به سپاه ایران رساند و در آنجا به قتل رسید! سرنوشت کاموس شور و هیجان عمیقی را در میان تورانیان ایجاد بیبی لایت مو کرد و پیرانویسا که در زنگ خطر عمومی سهیم پروتئین تراپی مو بود و مقاومت در برابر قدرت رستم را غیرممکن می‌پنداشت.

مدل رنگ مو کیوت : پیشنهاد بیبی لایت مو کرد از مسابقه کناره‌گیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما خاکان چین متفاوت پروتئین تراپی مو بود. نظر، و خود را برای جبران شری که همه آنها را تهدید می بیبی لایت مو کرد، پیشنهاد بالیاژ مو داد. که کاهش قلعه کاملا غیر عملی رنگ مو است و امن ترین راه برای او بازگشت خواهد پروتئین تراپی مو بود. ولى نتوانست خود را در اين حد تسليم كند و گفت: «خداوند قادر و بخشنده رنگ مو است و پيروزى با اوست». سپس عمیقاً و طولانی تأمل بیبی لایت مو کرد.

  مدل رنگ مو کرمی

در نهایت تصمیم گرفت که به عنوان یک تاجر مبدل به قلعه وارد نانو کراتین مو شود. پس از آن که ابتدا نحوه کار را تعیین بیبی لایت مو کرد، باشوتان را به طور موقت مسئول ارتش بیبی لایت مو کرد و گفت: «این دژ وحشی همه‌ی شاهکارهای اسلحه را تحقیر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، نه شمشیر، نه نیزه، و نه تبر، در اینجا نمی‌توان به نفع خود رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد؛ باید از تدبیر رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد، وگرنه هرگز بر دیوارهای گسترده‌اش تسخیر نخواهیم کراتینه مو شد.

و به خدا اعتماد می‌کنم. به تنهایی با اجناس غنی و کنجکاو برای فروش می روم، تا مردم زودباور را غافلگیر کنم، در ظاهر یک تاجر صلح آمیز.» اسفندیار سپس دستور بالیاژ مو داد که صد درامد جمع آوری نانو کراتین مو شود و هنگامی که آنها را نزد او آوردند، آنها را به روش زیر دفع بیبی لایت مو کرد. او ده پارچه گلدوزی کراتینه مو شده، پنج عدد یاقوت و یاقوت کپروتئین تراپی مو بود، و پنج عدد دیگر با مروارید و دیگر جواهرات گرانبها بار بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو کیوت : بر هر یک از هشتاد باقیمانده دو صندوق گذاشت و در هر صندوق یک جنگجو مخفی کراتینه مو شد که در مجموع صد و شصت را ساخت. و صد نفر دیگر شترران و خدمتکار پروتئین تراپی مو بودند. بدین ترتیب کل نیرو متشکل از صد درامدار و دویست و شصت جنگجو به سمت قلعه برازون حرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اسفندیار ابتدا به برادرش باشوتان اشاره بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه