↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو عسلی مسی

مدل رنگ مو عسلی مسی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو عسلی مسی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو عسلی مسی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو عسلی مسی : ما باید دائماً یادآور شویم که معنوی چیزها اول لایت و هایلایت مو هستند خانم‌ها و آقایان شیک پوشی که این جملات راحت را برایشان آماده بیبی لایت مو کرده‌اند، جلوی چشمانم می‌آیند.

رنگ مو : به همین ترتیب، وزیران دین آنها مشغول تمیز بیبی لایت مو کردن، تمیز بیبی لایت مو کردن و لباس پوشیدن بنیانگذار بدنام خود لایت و هایلایت مو هستند – تا او را از یک شورشی پرولتری به یک الوهیت شیشه ای رنگارنگ تبدیل کنند. مردی که واقعاً زنده پروتئین تراپی مو بود، پسر نجار، همه را بیرون می آورند و دوباره به صلیب می کشند. به قول یک شاعر جوان، او را به صلیب جواهری با میخ های بی رحمانه طلا میخکوب می کنند.

مدل رنگ مو عسلی مسی

مدل رنگ مو عسلی مسی : برای شیطنت بنابراین من را بردند و در خیابان پنجم رژه رفتند و بخشی از وظایف جامعه خوب را انجام بالیاژ مو دادند. و همه اعضای کلیسا این عملبیبی لایت مو کرد را پشت سر می گذارند. مسن ترین و ارجمندترین آنها تمام هفته سیب زمینی می دزدند و گل می اندازند – و سپس حمام گرم توبه می کنند و لباس پاکیزه تقوا را می پوشند.

با من به گلگوتای جدید بیا و شاهد این مصلوب کراتینه مو شدن باش. میخ های طلا را در دستان خود سامبره مو بگیرید، وزن سورتمه های نگین دار را امتحان کنید! در اینجا سورتمه ای رنگ مو است که در قالب یک جلد با وقار و عالمانه توسط خانه اختصاصی اسکریبنر منتشر کراتینه مو شده و توسط اسقف دوران کودکی من نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است.

اسقفی که قطارش را در مراسم باشکوه حمل می بیبی لایت مو کردم: «شهروند در رابطه با او موقعیت صنعتی، توسط کشیش ررنگ مو استین هنری کادمن پاتر سخنرانی هایی که در مقابل پسران کلاس های غارتگران ما در دانشگاه ییل، تحت وقف یک پادشاه معدن میلیونر، بنیانگذار فلپس-دوج، ارائه کراتینه مو شد. شرکتی که روز گذشته اخراج هزار معدنچی اعتصابی را در بیسبی، آریزونا از خانه هایشان انجام بالیاژ مو داد.

  رنگ مو بدون مش و دکلره

مدل رنگ مو عسلی مسی : اسقف من می گوید: مسیح ثروت را بیشتر از آن چیزی که فقر و تنگدستی را محکوم بیبی لایت مو کرد، تقبیح نبیبی لایت مو کرد. او از پول متنفر نپروتئین تراپی مو بود. او از آن رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد. او از همراهی مردان ثروتمند بیزار نپروتئین تراپی مو بود. او به دنبال آن پروتئین تراپی مو بود. او دائماً از انبوهی از مخارج تحقیر نمی بیبی لایت مو کرد یا حتی از آن متنفر نپروتئین تراپی مو بود. و آیا شما فکر می کنید که اسقف فقید جی پی مورگان و شرکت به تنهایی به عنوان یک نفر توهین به مقدسات علمی، راننده میخ های طلایی ایستاده رنگ مو است.

در طول این کتاب، صفی طولانی از روحانیون حافظان امتیاز پیش روی ما خواهند رفت، در مسیر گلگوتای جدید برای مصلوب بیبی لایت مو کردن پسر نجار: رئیس صندوق پول، واعظ صندوق ذغال سنگ، کشیش. از تراکشن تررنگ مو است، اسقف اعظم تامانی، کشیش باشگاه میلیونرها، کشیش راه آهن پنسیلوانیا، سردبیر مذهبی نیوهون، سرپرست مدرسه یکشنبه رنگ مو استانرنگ مو دارد اویل. ما وزن سورتمه‌های جواهرکاری‌شان – کتاب‌ها، موعظه‌ها، مصاحبه‌های روزنامه‌ها، سخنرانی‌های بعد از شام- را امتحان خواهیم بیبی لایت مو کرد.

که با آن‌ها میخ‌های طلایی سفسطه خود را به دست‌ها و پاهای خون‌ریز مسیح پرولتری می‌کوبند. به عنوان مثال، کشیش رنگ مو استاد اخلاق مسیحی در دانشگاه هاروارد. پروفسور پیبادی چندین کتاب در مورد تعالیم اجتماعی عیسی نوشته رنگ مو است. وحشی‌ترین نکوهش‌های نجار از ثروتمندان را نقل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می‌گوید: آیا ممکن رنگ مو است.

  رنگ موی فانتزی صورتی دخترانه

پیامی تا این حد بدیهی و محدود مانند این، آموزه‌ای که تا این حد کمی از لفاظی‌های یک برانگیزاننده مدرن متمایز رنگ مو است، بتواند بازتولید مناسبی از دامنه و قدرت تعلیم عیسی باکراتینه مو شد؟ سوال به خودی خود پاسخ می دهد: البته نه! زیرا عیسی یک جنتلمن پروتئین تراپی مو بود. او رئیس کلیسایی رنگ مو است که آقایان در آن شرکت می کنند، دانشگاه هایی که آقایان در آن تحصیل می کنند.

مدل رنگ مو عسلی مسی : بنابراین پروفسور اخلاق مسیحی به تحلیلی ظریف از اعمال عیسی می پردازد. از این طریق نشان می دهد که سه کاربرد مناسب از ثروت زیاد وجود رنگ مو دارد: اول، برای انفاق – «فقیران همیشه با خود لایت و هایلایت مو هستند!». دوم، برای زیبایی و فرهنگ – خرید شراب برای جشن عروسی، و جعبه مرهم و سایر اشیاء de vertu. و سوم، «مدیریت»، «امانتداری» – که در انگلیسی ساده «کسب و کار بزرگ» رنگ مو است.

من از تصویر صابون و آب گرم رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده ام. می توان تصور بیبی لایت مو کرد که او در واقع در حال تماشای روند پاکسازی رنگ مو است و بنیانگذار پرولتری را می بیند که زیر قلم این پروفسور سرمایه دار کاملاً جدید و قابل احترام ظاهر می نانو کراتین مو شود. رنگ مو استاد برای خواندن متون مقدس یک قانون رنگ مو دارد. او به ما می گوید که وقتی دو قول متضاد وجود رنگ مو دارد، قاعده تفسیر این رنگ مو است که «معنوی تر ترجیح بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود».

بنابراین، یکی از انجیل ها عیسی را مجبور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که بگوید: “خوشا به حال شما فقیر.” دیگری می گوید: خوشا به حال فقیران روحیه. اولی خام و تحت اللفظی رنگ مو است. بدیهی رنگ مو است که دومی باید همان چیزی باکراتینه مو شد که عیسی منظورش پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است! به عبارت دیگر، رنگ مو استاد و کلیسایش برای اربابان اقتصادی خود یک فضیلت تقلیدی خائنانه ساخته اند که باید به بردگان مزدبگیر تعلیم بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود.

  خرید رنگ مو مشکی مردانه

ویژگی تسلیم، ناتوانی و بیهودگی، که آن را به نام «معنویت» می نامند. آنها این فضیلت را از همه برتری می بخشند و به نام آن هر چیزی را که به واقعیت های زندگی مربوط می نانو کراتین مو شود از کارنامه عیسی بریده اند! پس پروفسور پیبادی ما در هاروارد روی صندلی پلامر نشسته و درباره «عیسی مسیح و مسئله اجتماعی» می نویسد و توضیح می دهد.

مدل رنگ مو عسلی مسی : اشتباه برنامه سوسیالیستی در رادیکالیسم آن نیست، بلکه در بیرون گرایی آن رنگ مو است. این پیشنهاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که با تغییر اقتصادی آنچه را که چیزی کمتر از بازسازی معنوی نمی توان به دست آورد، انجام بالیاژ مو داد. و در اینجا ارگان اسقفی های نیویورک، به ما هکراتینه مو شدار می دهد: لازم به یادآوری رنگ مو است که چیزی فراتر از ملاحظات مادی و زمانی دخیل رنگ مو است.

چیزهایی برای اهداف خدا و رفاه بشریت مهمتر از اصلاحات اقتصادی و بهپروتئین تراپی مو بود اجتماعی لایت و هایلایت مو هستند. و دوباره: بدون شک امروز وسوسه کراتینه مو شدیدی وجود رنگ مو دارد که روحانیون و غیر روحانیون را به طور یکسان متحمل می نانو کراتین مو شود تا انرژی های مذهبی خود را منحصراً به وظایفی اختصاص دهند که به موجب آن ممکن رنگ مو است زندگی انسان از نظر مادی فراوان تر و سالم تر نانو کراتین مو شود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه