↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو مسی بدون دکلره

مدل رنگ مو مسی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو مسی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو مسی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو مسی بدون دکلره : او در امتبالیاژ مو داد گذرگاه جارو بیبی لایت مو کرد و تقریباً آن را با بدن عظیم خود پر بیبی لایت مو کرد و اکنون سرش را به داخل غار جواهری روگدو فرو برد. اما پادشاه از مدت ها قبل ترتیبی بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که اژدها را هر زمان که ظاهر می نانو کراتین مو شود دستگیر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به محض اینکه کوکس سرش را به اتاق چسباند، یک زنجیر ضخیم از بالا افتاد و گردنش را احاطه بیبی لایت مو کرد. سپس انتهای زنجیر محکم کشیده کراتینه مو شد – زیرا در یک غار مجاور هزار نوم به آنها می‌کشیدند.

رنگ مو : سپس مرد مسی را درون آن می ریزیم و ذوب می کنیم.» کالیکو که پس از فرستادن صدها نام برای جستجوی مردم اوگابو به اتاق بازگشته پروتئین تراپی مو بود، اعتراض بیبی لایت مو کرد: «اما اعلیحضرت، باید به یاد داشته باشید که تیک‌توک ماشین بسیار کنجکاو و جالبی رنگ مو است. مایه شرمساری رنگ مو است که جهان را از چنین تدبیر زیرکانه ای محروم کنیم.» یک کلمه دیگر بگو و با او به کوره می روی! پادشاه غرش بیبی لایت مو کرد.

مدل رنگ مو مسی بدون دکلره

مدل رنگ مو مسی بدون دکلره : کالیکو به نظر غمگین و مضطرب رفت، زیرا می‌دانست که پادشاه آنقدر ظالم و ناعادلانه رنگ مو است که بتواند این تهدید را انجام دهد. پانگ و جلادان نیز به سمت دیگری رفتند، اما وقتی برگشتند، بتسی بابین و هنک نیز با آنها نپروتئین تراپی مو بودند. پانگ گزارش بالیاژ مو داد: “هیچ کس در غار اسلیمی نیست، اعلیحضرت.” “ژله کیک های جامپینگ!” پادشاه فریاد زد. «یک فرار دیگر؟ مطمئنی که غار مناسب را پیدا بیبی لایت مو کردی؟» «190» پانگ مثبت گفت: «فقط یک غار لزج وجود رنگ مو دارد و کسی در آن نیست.

  ترکیب رنگ موی کرم استخوانی بدون دکلره

روگدو شروع به ترسیدن و همچنین عصبانیت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اما این ناامیدی ها او را بیشتر کینه توز بیبی لایت مو کرد و نگاهی شیطانی به دیگر زندانیان انداخت و گفت: «به دختر و الاغ اهمیتی نده. در اینجا حداقل چهار نفر لایت و هایلایت مو هستند که نمی توانند از انتقام من فرار کنند. بذار ببینم؛ من معتقدم که نظرم را در مورد تیک-توک تغییر خواهم بالیاژ مو داد. بوته طلا را به گرمای سفید و جوشان گرم کنید.

من دارم از تو خسته می شوم، کالیکو، و اولین چیزی که می دانی من تو را به سیب زمینی تبدیل می کنم و از تو چیپس ساراتوگا درست می کنم! او با ملایمت تر اضافه بیبی لایت مو کرد، مورد بعدی که باید در نظر گرفت، مرد پشمالو رنگ مو است. از آنجایی که او صاحب آهن‌ربای عشق رنگ مو است، فکر می‌کنم او را به یک کبوتر تبدیل کنم و سپس می‌توانیم با تفنگ تیک‌توک تیراندازی به سمت او را تمرین کنیم.

حالا این مراسم بسیار جالبی رنگ مو است و از همه شما خواهش می‌کنم مرا از نزدیک تماشا کنید و ببینید که چیزی در آستین من نیست.» او از تاج و تخت خود بیرون آمد تا در برابر شگی بایستد «191»مرد، و سپس دستانش را به صورت هفت نیم دایره روی سر قربانی تکان بالیاژ مو داد و با لحن آلایت و هایلایت مو هسته اما واضح وگووای جادویی گفت: «آدی، آدی، آدی، آدی، آدی، او-ای-او! ایدو، ایدو، ایدی، اید، آیدا، وو!» تأثیر این سحر معروف آنی پروتئین تراپی مو بود.

به جای مرد پشمالو، یک کبوتر زیبا روی زمین دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود و بال‌هایش با طناب‌های کوچکی که دور آن‌ها پیچیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود. روگدو به پانگ دستور بالیاژ مو داد و او طناب ها را با یک قیچی قطع بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو نقره ای خاکستری

مدل رنگ مو مسی بدون دکلره : پس از آزاد کراتینه مو شدن، کبوتر به سرعت به سمت بالا پرواز بیبی لایت مو کرد و بر روی شانه شاهزاده رز فرود آمد، او با مهربانی آن را نوازش بیبی لایت مو کرد. “خیلی خوب! خیلی خوب!” راگدو گریه بیبی لایت مو کرد و دستانش را با خوشحالی به هم مالید. “یکی از دشمنان از سر راه من خارج کراتینه مو شده رنگ مو است و اکنون برای دیگران.” (شاید باید به خوانندگان من هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود که مبادرت به تغییر شکل فوق الذکر نکنند.

زیرا اگرچه فرمول جادویی دقیق آن شرح بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است، در تمام کشورهای متمدن غیرقانونی رنگ مو است که کسی با زمزمه بیبی لایت مو کردن کلماتی که روگدو به کار رفته رنگ مو است، شخصی را به کبوتر تبدیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هیچ قانونی برای جلوگیری از انجام این دگرگونی توسط Nome King وجود نرنگ مو دارد، اما اگر این تغییر در هر کشور دیگری انجام نانو کراتین مو شود و جادو کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

جادوگر به کراتینه مو شدت مجازات می نانو کراتین مو شود.) وقتی پلی کروم دید که مرد شگی به یک کبوتر تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است و متوجه کراتینه مو شد که روگدو در شرف انجام کاری رنگ مو است. «192»همان‌طور که برای پرنسس و فایل‌ها وحشتناک پروتئین تراپی مو بود، و اینکه تیک‌توک به زودی در بوته‌ای ذوب می‌کراتینه مو شد، چرخید و از غار، از طریق گذرگاه فرار بیبی لایت مو کرد و به سمت مکانی که کوکس در آن خواب پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو دخترانه عسلی

رفت. «193» فصل 18 یک فتح هوشمندانه اژدهای بزرگ هنوز چشمانش را بسته پروتئین تراپی مو بود و حتی به شکلی شبیه رعد و برق دوردست خروپف می بیبی لایت مو کرد. اما پلی کروم اکنون ناامید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، زیرا هر تاخیر بیشتر به معنای ناپروتئین تراپی مو بودی دوستانش پروتئین تراپی مو بود. او گردنبند مروارید را که قفسه بزرگی به آن وصل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود گرفت و با تمام قدرت تکان بالیاژ مو داد. نتیجه دلگرم کننده پروتئین تراپی مو بود.

مدل رنگ مو مسی بدون دکلره : کوکس از خروپف دست کشید و پلک هایش سوسو زدند. بنابراین پلی کروم بارها و بارها تکان می خورد تا اینکه به آرامی پلک های بزرگ بلند کراتینه مو شدند و اژدها به طور پیوسته به او نگاه بیبی لایت مو کرد. با لحن خواب آلودی گفت: “چی کراتینه مو شده رنگین کمان کوچولو؟” “تند بیا!” پلی کروم فریاد زد. «راگدو اسیر کراتینه مو شده رنگ مو است «194»همه دوستان مرنگ مو است و در شرف ناپروتئین تراپی مو بودی آنهرنگ مو است.

کوکس گفت: «خب، خوب، من شک داشتم که این اتفاق بیفتد. کمی از مسیر من خارج شو، عزیزم، و من با عجله به سمت غار نوم کینگ خواهم رفت.» او چند قدمی عقب افتاد و کوکس روی پاهای تنومندش بلند کراتینه مو شد، دم بلندش را تکان بالیاژ مو داد و در یک لحظه از صخره ها سر خورد و از در ورودی شیرجه زد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه