نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

چانکی لایت مو

چانکی لایت مو | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت چانکی لایت مو را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با چانکی لایت مو را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

چانکی لایت مو : شاهزاده خانم دید که هیچ یک از آنها تمایل زیادی به رفتن نتمام دکلره مو دارند. اتلدا به‌ویژه سرخورده پروتئین تراپی مو بود. با این حال شجاعانه از جایش بلند کراتینه مو شد و با چهره‌ای خندان سفر را آغاز بیبی لایت مو کرد. اگرچه اتلدا و همراهانش مجذوب شکوه و جلال اعماق پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : یکی از قوانین سرزمین پریان این رنگ مو است که قبل از سحر در رختخواب باشید. از غروب تا سپیده دم، پری ها یک زندگی همجنس گرا تمام دکلره مو دارند. آنها عیاشی خود را برگزار می کنند، می رقصند، و به سراسر جهان سفر می کنند، گاهی دیوانه وار می چرخند، اما فقط نور سفید ماه بر لباس های نقره ای آنها می تابد. 88 بسیاری از افراد جذاب دیگر زمین را به عنوان خانه خود پذیرفتند.

چانکی لایت مو

چانکی لایت مو : آنها بسیار کوچک پروتئین تراپی مو بودند. دامن‌های نقره‌ای‌شان مثل مهتاب می‌درخشید و عصای جواهرشان مثل شبنم می‌درخشید. این موجودات کوچک پری پروتئین تراپی مو بودند و همیشه در میان کودکان زمین زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به زیباتر کراتینه مو شدن جهان کمک می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها در مهتاب در اطراف ما پرسه می زنند و گاهی در مه گرفتار می شوند، اما هرگز نمی توانند زیر نور خورشید بیرون بیایند.

زیرا زندگی در آن زیبا پروتئین تراپی مو بود. پرنسس خورشید و همسرش اصلا مخالفتی با آمدن دیگران به خانه آنها نداشتند، فقط از آنجایی که غریبه ها به تعبالیاژ مو داد زیاد آمده پروتئین تراپی مو بودند، در نهایت تصمیم گرفتند یک فضای عالی را به تنهایی برای خود اختصاص دهند. بنابراین، آنها یک منطقه جذاب را برای کارگاه شاهزاده در نظر گرفتند، در غیر این صورت وقفه های زیادی وجود داشت که شاهزاده مینیو هرگز نمی توانست امیدوار به انجام کار علمی خود باکراتینه مو شد.

  رنگ مو قهوه ای شکلاتی خیلی روشن

همانطور که مردم زمین جذاب پروتئین تراپی مو بودند، آنها در خورنگ مو استه قلبی شاهزاده دخالت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بنابراین، او و دوستانش از خورشید، دره ای شگفت انگیز را انتخاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که در دل رشته کوه بزرگی قرار داشت. این دره کیلومترها زمین را پوشانده پروتئین تراپی مو بود و عالی ترین مناظر جهان را داشت. رودخانه ها از میان آن می گذشتند و کوه های بزرگ ناگهان در میان آن برخرنگ مو استند.

دریاچه های کوچک نقره ای نیز مانند آینه های کریستالی می درخشیدند. چشمه های شگفت انگیز در آنجا فراوان پروتئین تراپی مو بود. آب جوش از یکی بیرون می‌آمد، در حالی که از قطره‌های خنک و خوش‌مزه بیرون می‌آمد. آنها چشمه های جوشان و جوشان را آبفشان نامیدند و مردم از سراسر جهان برای دیدن و مطالعه آنها می آیند.

پس از اینکه مردم خورشید کشور را رزرو آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، مردم زمین هرگز مدت زیادی در آن نقطه باقی نماندند. آنها قانون را به رسمیت شناختند و آن را پذیرفتند، فقط بازدیدهای کوتاهی از مکان شگفت انگیز انجام بالیاژ مو دادند. گاهی اوقات، اگر یکی از فانی‌ها، جسورتر از بقیه، مصمم به زندگی در آنجا می‌کراتینه مو شد و برایش خانه می‌ساخت.

بی‌درنگ تنبیه می‌کراتینه مو شد، زیرا پری‌ها بلافاصله آبفشانی را مستقیماً زیر خانه‌ای که با دقت انتخاب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود باز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و آن را به کلی ویران آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بنابراین این دره زیبا از سنگ های زرد و چراغ های درخشان و آب های خروشان به شاهزاده خورشید و مردمش سپرده کراتینه مو شده رنگ مو است. مطمئناً دره ای از افسون رنگ مو است، زیرا هرگز در آنجا خیلی سرد و گرم نیست.

  رنگ مو فانتزی پایین مو

اما یک کارگاه ایده آل برای یک شاهزاده رنگ مو است. آبفشان ها و حوضچه های جوشان تنها گاز و بخار خروجی کوره های بزرگ او لایت و هایلایت مو هستند. زیرا آتش در کوره های او در زیر زمین، شبانه روز روشن رنگ مو است. این همه بسیار مرموز رنگ مو است. در یک قسمت او یک دریاچه بزرگ گرم و در قسمت دیگر یک دریاچه سرد یخی رنگ مو دارد.

دریاچه سرد به شکل دست انسان رنگ مو است و در نزدیکی آن چشمه بزرگی قرار رنگ مو دارد که ابرهای اسپری سفید را به ارتفاع صدها فوت بالا می‌ککراتینه مو شد و سطح سبز آب را با کف می‌چرخاند. 90 «هیچ چیز زیباتر از این دره مسحور نیست. پری ها همیشه مشغول زیباسازی آن لایت و هایلایت مو هستند. آن‌ها رنگ‌های رنگین کمان را در صخره‌ها نقاشی بیبی لایت مو کرده‌اند و دره بزرگ اکنون طوری به نظر می‌رسد.

چانکی لایت مو : که انگار میلیون‌ها جواهر در آنجا انباشته کراتینه مو شده‌اند. زیرا توده رنگی گیج کننده رنگ مو است. رنگ‌های آمیتیست، توپاز و زمرد همه جا می درخشند و وقتی آفتاب بر آن می‌بارد احساس می‌کنی که همه ثروت جهان باید در میان صخره‌ها پنهان کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، زیرا مانند الماس و یاقوت می‌درخشند. با گذشت سال‌ها، دره زیباتر می‌نانو کراتین مو شود، زیرا شاهزاده خورشید و عروسش روزها آن را تماشا می‌کنند.

و البته همانطور که پری‌ها در شب شارژ می‌کنند، هرگز از آن غفلت نمی‌نانو کراتین مو شود. وقتی شاهزاده خورشید کار بزرگش را تمام بیبی لایت مو کرد و مشکلش را حل بیبی لایت مو کرد، البته کارگاهش را می بندد و با عروس دوست داشتنی اش به خانه شان در قصر طلایی خورشید برمی گردد. اما تا آن زمان آتش کارگاه او می سوزد.

  رنگ مو مش یخی پسرانه

آبفشان ها و فواره ها حجم زیادی از آب و بخار را بیرون می ریزند و این دره را به یکی از شگفتی های جهان تبدیل می کنند. و تمام انسان های زمینی که به آنجا می روند مورد رنگ مو استقبال پری ها قرار خواهند گرفت.» 91 فصل هفتم درنگ مو استان ساحل جواهری (بدون برچسب) “آیا تعجب می کنید که من درنگ مو استان را دوست دارم؟” در حالی که راهنما تمام کراتینه مو شد.

گفت: پرنسس اتلدا. دوشیزگان ماه تقریباً یک صدا پاسخ بالیاژ مو دادند: «اوه، این واقعاً یک تاریخ مسحورکننده رنگ مو است.» قاصد راهنما با اشاره از دور به کوهی مرتفع پاسخ بالیاژ مو داد: «ببینید، آن سوی آن کوه، دره زیبایی قرار رنگ مو دارد که همین الان به شما گفتم.» 92 کمی بعد، مهمانی شاد به بالای کوه رسیده پروتئین تراپی مو بود و با گیجی از لذت به دره فوق العاده زیر نگاه می بیبی لایت مو کرد.

دریاچه های نفیس و رودخانه های نقره ای درخشان در زیر آن قرار داشتند. تپه های زیبا در دوردست کشیده کراتینه مو شده اند. و رنگ‌های باشکوه در صخره‌ها، که پری‌ها آن‌قدر واضح نقاشی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، صورتی‌ها و زردها را با درخششی فزاینده منعکس می‌بیبی لایت مو کرد که تمام دره را با شکوه روشن می‌بیبی لایت مو کرد.

پرتوهای بی‌شماری در شعله‌های نخی کوچک بیرون می‌زدند و دنیای زیر را در شعله‌های رنگی غرق می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “چقدر باشکوه رنگ مو است!” بازدیدکنندگان فریاد زدند؛ و راهنما از تحسین آنها راضی پروتئین تراپی مو بود. هرگز نمی‌توانم سرگرمی‌هایی را که پس از آمدن آنها به وجود آمد، و نه شادی دوریون و اتلدا در ملاقات با پرنسس زیبای خورشید را برای شما توصیف کنم.

  بهترین رنگ مش روی موی زیتونی

چانکی لایت مو : شاهزاده خانم کولده مثل همیشه زیبا پروتئین تراپی مو بود و از هیچ زحمتی برای رنگ مو استقبال از برادر و عروسش و همراهانشان دریغ نبیبی لایت مو کرد. شاهزاده، شوهرش، کارگاه فوق العاده خود را به آنها نشان بالیاژ مو داد و آنها از آبفشان ها شگفت زده کراتینه مو شدند و با ترس به شرح مشکل بزرگ او گوش بالیاژ مو دادند. 93 روزها خیلی کوتاه به نظر می رسید و مهمانان وقتی زمان عزیمتشان فرا رسید شگفت زده کراتینه مو شدند.

عید و رقص و دیدن مناظر سرانجام در وادی افسون به پایان رسید. یک صبح باشکوه با خورشید طلوع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با پرنسس کولده و مردمش خداحافظی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با کوتوله سیاه کولایت و هایلایت مو هستان دیدار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. همان راهنما آنها را تا جایی که قرار پروتئین تراپی مو بود ملاقات کنند همراهی می بیبی لایت مو کرد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱