↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

نمونه رنگ مو شکلاتی

نمونه رنگ مو شکلاتی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت نمونه رنگ مو شکلاتی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با نمونه رنگ مو شکلاتی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

نمونه رنگ مو شکلاتی : اما به من گفتند که او بیرون رنگ مو است، و از او خورنگ مو استم تا لحظه ای که برگشت با من تماس بگیرد. گزارشگر او به نام آقای تورپ آمد. من به جای آقای تورپ می گویم که فکر می کنم او در تمام این موضوع زشت سعی بیبی لایت مو کرد شایسته رفتار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من قبل از اینکه تمام نانو کراتین مو شود رفتار مردی را که برای انجام کاری که دوست نرنگ مو دارد فرستاده کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : بنابراین سرانجام همسرم با این درک قطعی که باید در کنار من پشت تلفن بایستد و حرف من را بشنود و من باید هر کلمه ای را که طرف آن طرف سیم می گوید تکرار کنم، به این تلاش رضایت بالیاژ مو داد. به گونه ای که هم او و هم او تکرار را بشنوند. به این ترتیب او شاهد گفتگو خواهد پروتئین تراپی مو بود. و حالا چون همه چیز بستگی به این سوال رنگ مو دارد که چه گفته کراتینه مو شد.

نمونه رنگ مو شکلاتی

نمونه رنگ مو شکلاتی : علاوه بر این، میس برانچ هرگز پول را دریافت نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مگر اینکه قراربالیاژ مو دادی کتبی داشته باشم. من جواب بالیاژ مو دادم که وقت کتبی نیست. آن موقع حدود ساعت یک بعد از ظهر پروتئین تراپی مو بود و اگر قرار پروتئین تراپی مو بود برای یک روزنامه عصر فایده ای داشته باکراتینه مو شد، موضوع باید بلافاصله تلفنی تنظیم می کراتینه مو شد.

پیشاپیش عرض کنم که این گفتگو چند ساعت بعد از خاطرات هر دوی ما نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است و در صورت لزوم آماده بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که سوگند یاد کنیم که هر کلمه از آن، نه یک بار، بلکه چندین بار گفته کراتینه مو شد. که نکات مختلف پوشش بالیاژ مو داده کراتینه مو شده در آن به قدری مکرر و صریح تکرار می کراتینه مو شد که طرف دیگر سیم یکی دو بار خود را از تاخیرها آزرده نشان می بالیاژ مو داد.

  مدل رنگ مو تابستان

گفتگو به شرح زیر پروتئین تراپی مو بود: “آیا این آقای ون هام، سردبیر رنگ مو است؟ آقای ون هام، من با شما تماس گرفتم زیرا جک کاسگریو به من گفته رنگ مو است که شما مردی لایت و هایلایت مو هستید که می توان به او اعتماد بیبی لایت مو کرد. می‌خواهم از شما بپرسم که آیا به من قول افتخار می‌دهید تا در موردی با من عادلانه رفتار کنم؟ من اطلاعاتی برای ارائه به شما دارم که درنگ مو استان بزرگی را ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

من پیشنهاد می‌کنم آن را به قیمتی بفروشم، و آرزو می‌کنم که پیشاپیش، فراتر از هر سؤال احتمالی، کاملاً مشخص نانو کراتین مو شود، که اگر مایل به پرداخت قیمت لایت و هایلایت مو هستید، ممکن رنگ مو است این درنگ مو استان را داشته باشید. اگر نمی‌خواهی بهای آن را بپردازی، من به تو قول می‌دهم که به هیچ وجه از هیچ هجای حرفی که به تو می‌گویم رنگ مو استفاده نکنی.» این کار تکرار کراتینه مو شد و با آن موافقت کراتینه مو شد و بعد من آنچه را که داشتم به او گفتم.

گفتم: “من در این زمینه نمی توانم به شما بگویم که خانم برانچ در حال حاضر کجرنگ مو است.” «من به شما درنگ مو استانی و بیانیه‌ای پیشنهاد می‌کنم که او از من می‌خواهد برایش بگویم. این 134قیمت آن برای میس برانچ سیصد دلار رنگ مو است. من خودم پول نمی‌خواهم—حتی از عهده آن برنخواهم آمد. آیا قیمت با شما موافق رنگ مو است؟» پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: “بله، من فوراً مردی را می فرستم.” گفتم: «مطمئناً فهمیده می‌نانو کراتین مو شود.

که شما در این مورد چیزی منتشر نمی‌کنید مگر اینکه مبلغ سیصد دلار به میس برانچ پرداخت نانو کراتین مو شود؟» “آره. او کجرنگ مو است تا پول را به او بدهم؟» «من نام مردی را به شما می‌دهم که می‌داند کجرنگ مو است. این مرد پول را می گیرد و رسید او را برای شما می آورد. من می‌خواهم نام این مرد را محرمانه به شما بگویم، زیرا او نمی‌خواهد نامش به هیچ وجه وارد پرونده نانو کراتین مو شود.» پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: «اسم آن مرد را در یک پاکت مهر و موم قرار دهید و به خبرنگار بدهید تا آن را به من بدهد.

  رنگ موی دودی طوسی تیره

نمونه رنگ مو شکلاتی : من شخصاً می بینم که پول برای او ارسال می نانو کراتین مو شود و سپس نام او را فراموش می کنم. من پاسخ بالیاژ مو دادم: «خیلی خوب» و اضافه بیبی لایت مو کردم: «من یک مقاله هزار کلمه ای در مورد این پرونده نوشته ام. من این مقاله را همراه با بقیه اطلاعات در اختیار شما قرار می دهم. اما شما نباید این مقاله یا حتی یک کلمه را در مورد این موضوع چاپ کنید.

مگر اینکه سیصد دلار به میس برانچ بپردازید. شما این را به وضوح درک می کنید؟» او پاسخ بالیاژ مو داد: “می فهمم. یک مرد تا نیم ساعت دیگر آماده رنگ مو است تا شما را ببیند.» پانزده دقیقه بعد از مکالمه، یک تماس تلفنی آمد. صدایی تیز و مصمم در سر دیگر سیم، “خانم برانچ آنجرنگ مو است؟” همسرم در حال جواب بالیاژ مو دادن به تلفن پروتئین تراپی مو بود و به من اشاره بیبی لایت مو کرد. ما به هم خیره کراتینه مو شدیم.

نمی دانستیم چه پاسخی بدهیم یا چه فکر کنیم. “خانم شعبه؟” گفت همسرم «نه! مطمئناً خانم برانچ اینجا نیست.» “پس اون کجرنگ مو است؟” سوال بعدی آمد، ضروری و فوری. همسرم گفت: نمی دانم. “شما کی لایت و هایلایت مو هستید؟” “من توسط کلانتر کینی، از زندان شهرستان سالیوان فرستاده کراتینه مو شده ام، که پیام مهمی رنگ مو دارد که باید فوراً به خانم برانچ تحویل بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود.” من (تلفن را گرفتم) گفتم: “از کلانتر کینی اعتبار داری؟” پاسخ این پروتئین تراپی مو بود: “نه” گفتم: «پس نمی‌توانی خانم برانچ را ببینی.» 135صدا گفت: «اما، من باید فوراً او را ببینم.

  رنگ موی شرابی بنفش

واقعاً بسیار مهم رنگ مو است.» گفتم: «بیا اینجا و مرا ببین. “نه” پاسخ پروتئین تراپی مو بود، “من نمی توانم. لطفا به من بگویید میس برانچ کجرنگ مو است؟ این موضوع برای خود خانم برانچ بسیار ضروری رنگ مو است.» این چند دقیقه ادامه یافت و در نهایت، پس از اطمینان از اینکه او نمی تواند چیزی بیشتر از این به دست آورد، مردی که در آن طرف سیم قرار داشت، قرار ملاقات با من را در ساعت 5:30 بعد از ظهر گذاشت.

همین که گیرنده را گذاشتم همسرم گفت: «اون خبرنگار روزنامه رنگ مو است. برخی از روزنامه های دیگر در مورد او می دانند. آخر چگونه ممکن رنگ مو است؟ دوشیزه برانچ به ما اطمینان بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که نام ما را به کسی نبرده و نامه ای را که به او نوشته پروتئین تراپی مو بودیم نشان نبالیاژ مو داده رنگ مو است. هیچ کس در مونتیچلو دورترین تصور را نداشت که او کجا می رود. حتی کلانتری مهربان.

نمونه رنگ مو شکلاتی : که هیچکس در ایستگاه او سوار قطار نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او بسیار مراقب پروتئین تراپی مو بود، زیرا همسرم در نامه‌اش چنین رنگ مو استرسی را بر بیزاری او از تبلیغات گذاشته پروتئین تراپی مو بود. البته، اگر روزنامه های دیگر درنگ مو استان آمدن او به ما را داشتند، میس برانچ پول را از آقای ون هام نمی گرفت. من یک درنگ مو استان انحصاری فروخته پروتئین تراپی مو بودم و می کراتینه مو شد گفت کالا را تحویل نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم. من فوراً با آقای ون هام تماس گرفتم تا این حادثه را به او بگویم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه