↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو دارچینی کاراملی

رنگ مو دارچینی کاراملی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو دارچینی کاراملی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو دارچینی کاراملی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو دارچینی کاراملی : اما ساموئل زمانی را نشان بالیاژ مو داد که در عمل پروتئین تراپی مو بود و دیدن آن باعث کراتینه مو شد مردم قرمز ببینند. او در این امر نسبتاً خوش شانس پروتئین تراپی مو بود، زیرا هر بار که شیطان کوچکش بالا می آمد، با رنگ مو استقبالی روبرو می کراتینه مو شد که او را با وضعیتی بیمارگونه و ضعیف به پایین پایین می آورد. این همان شیطان پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : همان رگه ای که باعث کراتینه مو شد او به دوستان گیلی دستور دهد که از تخت بیرون بیایند، و او را مجبور بیبی لایت مو کرد به داخل خانه مارجوری برود. اگر می توانستی دستت را روی آرواره ساموئل مردیت بکشی، توده ای را احساس می بیبی لایت مو کردی. او اعتراف می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که هرگز مطمئن نپروتئین تراپی مو بوده که کدام مشت آن را آنجا گذاشته رنگ مو است.

رنگ مو دارچینی کاراملی

رنگ مو دارچینی کاراملی : مشت چهارم کار خودش را بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. من گمان می‌کنم که در هر مردی یک رگه کادویی وجود رنگ مو دارد که به صورت متقاطع در شخصیت و منش و دیدگاه کلی او می‌چرخد. با برخی از مردان این راز رنگ مو است و ما هرگز نمی دانیم که آنجرنگ مو است تا زمانی که یک شب ما را در تاریکی می زنند.

اما او آن را به خاطر هیچ چیز از دست نمی دهد. او می‌گوید که هیچ ادکلنی مانند یک کاد قدیمی وجود نرنگ مو دارد و گاهی اوقات درست قبل از تصمیم‌گیری، نوازش چانه‌اش کمک بزرگی رنگ مو است. خبرنگاران آن را یک ویژگی عصبی می نامند، اما اینطور نیست. برای این رنگ مو است که بتواند دوباره شفافیت فوق‌العاده، عقل برق آسای آن چهار مشت را احساس الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو دارچینی کاراملی : برنیس به طور کامل متوجه تله ظالمانه ای که برای او گذاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، نپروتئین تراپی مو بود تا اینکه درست قبل از شام با نگاه شگفت زده عمه اش روبرو کراتینه مو شد. “چرا برنیس!” “من آن را باب بیبی لایت مو کردم، خاله ژوزفین.” “چرا بچه!” “دوست داری؟” “چرا برنیس!” “فکر می کنم شما را شوکه بیبی لایت مو کرده ام.” “نه، اما فردا شب خانم دیو چه فکری می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ موی گلبهی بدون دکلره

برنیس، تو باید تا بعد از رقص دیو صبر می بیبی لایت مو کردی – اگر می خورنگ مو استی این کار را انجام دهی، باید منتظر می ماندی.” ناگهانی پروتئین تراپی مو بود، خاله جوزفین. خانم هاروی فریاد زد: «چرا بچه، در مقاله‌اش درباره «مخالفت‌های نسل جوان» که در آخرین جلسه باشگاه پنج‌شنبه خواند، پانزده دقیقه را به موهای پرپشت اختصاص بالیاژ مو داد.

رنگ مو دارچینی کاراملی : این افتضاح حیوان خانگی اوست. برای تو و مارجوری رنگ مو است!” “متاسفم.” “اوه، برنیس، مادرت چه می‌گوید؟ او فکر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند اجازه می‌دهم این کار را انجام دهی.” “متاسفم.” شام یک عذاب پروتئین تراپی مو بود. او یک تلاش عجولانه با اتوی فر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و انگشت و موهای زیادی را سوزانده پروتئین تراپی مو بود. می دید که عمه اش هم نگران رنگ مو است.

هم غصه خورده و عمویش مدام می گفت: «خب لعنت می کنم!» بارها و بارها در یک شکنجه آسیب دیده و ضعیف خصمانه. و مارجوری خیلی ساکت نشسته پروتئین تراپی مو بود، پشت یک لبخند کمرنگ، یک لبخند کمرنگ تمسخر آمیز نشسته پروتئین تراپی مو بود. به نحوی عصر را پشت سر گذاشت. سه پسر نامیده می نانو کراتین مو شود.

رنگ مو دارچینی کاراملی : مارجوری با یکی از آنها ناپدید کراتینه مو شد، و برنیس تلاش ناموفق بی حوصله ای برای سرگرم بیبی لایت مو کردن دو نفر دیگر انجام بالیاژ مو داد – در حالی که ساعت ده و نیم از پله های اتاقش بالا می رفت، خوشبختانه آهی کشید. چه روزی! وقتی برای شب لباسش را در آورد، در باز کراتینه مو شد و مارجوری وارد کراتینه مو شد. او گفت: “برنیس” به کراتینه مو شدت برای رقص دیو متاسفم.

  رنگ مو نسکافه ای گپ

برنیس کوتاه گفت: «درسته. جلوی آینه ایستاده پروتئین تراپی مو بود، شانه اش را به آرامی از میان موهای کوتاهش رد بیبی لایت مو کرد. مارجوری ادامه بالیاژ مو داد: “فردا تو را به پایین شهر می برم، و آرایشگر آن را درست می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا نرم به نظر برسید. تصور نمی بیبی لایت مو کردم این کار را انجام دهید. من واقعاً توانا لایت و هایلایت مو هستم. متاسف.” “اوه، “درسته!” “هنوز آخرین شب شمرنگ مو است، بنابراین فکر می کنم.

رنگ مو دارچینی کاراملی : زیاد مهم نباکراتینه مو شد.” سپس برنیس در حالی که مارجوری موهای خود را روی شانه‌هایش انداخت، گیج کراتینه مو شد و به آرامی شروع به چرخاندن آن‌ها به دو بافته بلند بلوند بیبی لایت مو کرد تا اینکه در لباس‌های کرم رنگش مانند نقاشی ظریفی از شاهزاده خانم ساکسون به نظر می‌رسید. برنیس شیفته رکراتینه مو شد قیطان ها را تماشا بیبی لایت مو کرد.

سنگین و مجلل مانند مارهای ناآرام زیر انگشتان انعطاف پذیر حرکت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – و برای برنیس این یادگار و اتو و فردای پر از چشم باقی ماند. او می توانست را ببیند که او را دوست داشت، در حالی که رفتار هاروارد او را در نظر می گرفت و به شریک شام خود می گفت که برنیس نباید اینقدر اجازه می بالیاژ مو داد که به سینما برود.

رنگ مو دارچینی کاراملی : او می‌توانست درایکات دیو را ببیند که با مادرش نگاه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و سپس با وجدان به او خیریه می‌نانو کراتین مو شود. اما شاید تا فردا خانم دیو این خبر را می شنید. یک یادداشت کوچک یخی می فرستاد و از او درخورنگ مو است می بیبی لایت مو کرد که ظاهر ننانو کراتین مو شود – و پشت سر او همه می خندیدند و می دانستند که مارجوری او را احمق بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

که شانس زیبایی او فدای هوی و هوس حسادت یک دختر خودخواه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ناگهان جلوی آینه نشست و داخل گونه اش را گاز گرفت. او با تلاش گفت: “من آن را دوست دارم.” “من فکر می کنم تبدیل خواهد کراتینه مو شد.” مارجوری لبخند زد. “به نظر می رسد خوب رنگ مو است.

  رنگ موی دودی نقره ای دخترانه

رنگ مو دارچینی کاراملی : به خاطر بهشت، اجازه نده نگرانت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!” “نخواهم بیبی لایت مو کرد.” “شب بخیر برنیس.” اما با بسته کراتینه مو شدن در، چیزی در برنیس شکست. او به صورت پویا روی پاهایش بلند کراتینه مو شد، دستانش را به هم فشار بالیاژ مو داد، سپس به سرعت و بدون سروصدا به تختش رفت و از زیر آن چمدانش را بیرون کشید.

او وسایل توالت و یک لباس عوض بیبی لایت مو کرد، سپس به سمت صندوق عقبش چرخید و به سرعت دو کشو لباس زیر زنانه و لباس‌های لکنت دار انداخت. او بی سر و صدا حرکت بیبی لایت مو کرد، اما کارایی مرگباری داشت، و در عرض سه ربع ساعت صندوق عقبش قفل و بسته کراتینه مو شد و او کاملاً لباس مسافرتی جدیدی که مارجوری به او کمک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، پوشید.

رنگ مو دارچینی کاراملی : او که پشت میزش نشست، یادداشت کوتاهی برای خانم هاروی نوشت و در آن به طور خلاصه دلایل خود را برای رفتن بیان بیبی لایت مو کرد. آن را مهر و موم بیبی لایت مو کرد، خطاب به آن بیبی لایت مو کرد و روی بالش گذاشت. او به ساعت خود نگاه بیبی لایت مو کرد. قطار ساعت یک حرکت بیبی لایت مو کرد و او می‌دانست که اگر به هتل ماربورو دو بلوک آن‌طرفتر برود، به راحتی می‌تواند تاکسی بگیرد.

ناگهان او نفس خود را به تندی کشید و عبارتی در چشمانش جرقه زد که یک شخصیت خوان تمرین کراتینه مو شده ممکن رنگ مو است به طور مبهم با ظاهری که در صندلی آرایشگر پوشیده پروتئین تراپی مو بود مرتبط باکراتینه مو شد – به نوعی توسعه آن. این یک ظاهر کاملاً جدید برای برنیس پروتئین تراپی مو بود – و پیامدهایی به همراه داشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه