نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند نقره ای پلاتینه c10 بدون دکلره

بلوند نقره ای پلاتینه c10 بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند نقره ای پلاتینه c10 بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند نقره ای پلاتینه c10 بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند نقره ای پلاتینه c10 بدون دکلره : خودمان را هدایت می‌بیبی لایت مو کردیم تا از یال نرم و سیخ‌زده به پایین پرت نشویم. دستم شانه‌ها و پشت‌های سفت، چهره‌ای سرد مثل کلاه ایمنی و لوله‌ای که هنوز به کراتینه مو شدت توسط فک‌های مرده گاز گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، پیدا بیبی لایت مو کرد. همانطور که ما بیرون آمد.

رنگ مو : تعبالیاژ مو دادی مجروح از روی دیگران گذشتند و مانند آوار از روی آنها خزیده پروتئین تراپی مو بودند و تمام گروه را با خون خود پاشیدند. ما سرانجام علت عدم فعالیت دیوانه کننده دم جداکراتینه مو شدگان را کشف بیبی لایت مو کردیم – “آتش رگباری فراتر از آن وجود رنگ مو دارد.” وحشت عجیب و غریب زندانی با گریه های غیرقابل بیان و ژست های مرده به دنیا آمده بر مردان فرو رفت. آنها در محل پیچیدند.

بلوند نقره ای پلاتینه c10 بدون دکلره

بلوند نقره ای پلاتینه c10 بدون دکلره : اما پناهگاه کمی که سنگر اولیه فراهم می بیبی لایت مو کرد، هیچ کس جرأت نمی بیبی لایت مو کرد خندقی را که ما را از بیرون زدگی بالای سطح زمین نجات می بالیاژ مو داد، ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، هیچ کس جرات پرواز از مرگ به سمت تراورس را که باید در آنجا پروتئین تراپی مو بود، نداشت. خطرات مجروحانی که توانسته پروتئین تراپی مو بودند از روی دیگران بخزند بسیار زیاد پروتئین تراپی مو بود و هر لحظه تعبالیاژ مو دادی ضربه می خوردند و دوباره پایین می رفتند.

آتش و آب همه جا در هم آمیخته کراتینه مو شدند. عمیقاً درگیر هیاهوی ماوراء طبیعی، از گردن تا پاشنه می لرزیدیم. وحشتناک ترین مرگ، افتادن و محدود بیبی لایت مو کردن و غوطه ور کراتینه مو شدن در اطراف ما در امواج نور پروتئین تراپی مو بود، کوبیدن آن ترس ما را از همه جهات رپروتئین تراپی مو بود – گوشت ما خود را برای قربانی هیولایی آماده بیبی لایت مو کرد! در آن لحظه پرتنش ویرانی قریب‌الوقوع، فقط در آن زمان می‌توانستیم به یاد بیاوریم که چند بار قبلاً آن را تجربه بیبی لایت مو کرده‌ایم.

  کیت رنگ مو زنانه نفیس

چند بار زیر بار این ریزش آهن و غرش سوزان آن و بوی تعفن رفته‌ایم. تنها در هنگام بمباران رنگ مو است که شخص واقعاً کسانی را که قبلاً تحمل بیبی لایت مو کرده رنگ مو است به یاد می آورد. و همچنان، بدون وقفه، مردان تازه زخمی بر سر ما خزیدند و به هر قیمتی می گریختند. در ترسی که تماس آنها برانگیخته کراتینه مو شد، دوباره ناله بیبی لایت مو کردیم، “ما از این کار خارج نمی شویم.

هیچ کس از آن خارج نخواهد کراتینه مو شد.” ناگهان شکافی در انسانیت فشرده ظاهر کراتینه مو شد و آنهایی که پشت سر پروتئین تراپی مو بودند دوباره نفس کشیدند، زیرا ما در حال حرکت پروتئین تراپی مو بودیم. ما با خزیدن شروع بیبی لایت مو کردیم، سپس دویدیم، در گل و آب که منعکس کننده برق ها و درخشش های زرشکی پروتئین تراپی مو بود، خم کراتینه مو شدیم، تلو تلو خوردیم و روی موانع غوطه ور افتادیم.

خودمان شبیه پرتابه های پرتاب کننده سنگینی پروتئین تراپی مو بودیم که با رعد و برق در امتبالیاژ مو داد زمین پرتاب می کراتینه مو شدند. به محل شروع خندقی که شروع به الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودیم می رسیم. “هیچ سنگر وجود نرنگ مو دارد – چیزی وجود نرنگ مو دارد.” در واقع چشم نمی توانست هیچ پناهگاهی را در دشتی که کار ما آغاز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تشخیص دهد. حتی با درخشش طوفانی موشک‌ها فقط می‌توانستیم دشت را ببینیم.

بیابانی عظیم و خروشان. سنگر نمی توانست دور باکراتینه مو شد، زیرا ما را به اینجا رسانده پروتئین تراپی مو بود. اما برای یافتن آن باید به کدام سمت برویم؟ باران دو برابر کراتینه مو شد. لحظه‌ای در ناامیدی غم‌انگیز ماندیم، در ساحلی ناشناخته و رعد و برق زده جمع کراتینه مو شدیم – و سپس ازدحام جمعیت. برخی به سمت چپ، برخی به سمت ررنگ مو است، برخی مستقیم به جلو رفتند.

  رنگ مو زنانه مدل

بلوند نقره ای پلاتینه c10 بدون دکلره : گروه‌های کوچکی که فقط برای یک ثانیه در دل باران رعد و برق دیده می‌شوند، قبل از اینکه با بهمن‌های سمور و پرده‌های دود شعله‌ور از هم جدا شوند. بمباران بالای سر ما کمتر کراتینه مو شد. بیشتر از جایی که ما پروتئین تراپی مو بودیم افزایش می یافت. اما ممکن رنگ مو است هر لحظه همه چیز را منزوی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ناپروتئین تراپی مو بود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. باران بیشتر و سیل آسا کراتینه مو شد.

طوفانی در شب. تاریکی به قدری عمیق پروتئین تراپی مو بود که پوسته‌های ستاره‌ها تنها برش‌هایی از ابهام را روشن می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که در اعماق آن فانتوم‌های فراری می‌آمدند و می‌رفتند و دایره‌وار می‌دویدند. نمی توانم بگویم چه مدت با گروهی که با آنها مانده پروتئین تراپی مو بودم سرگردان پروتئین تراپی مو بودم. رفتیم تو باتلاق. در جستجوی خاکریز و سنگر نجات، به سمت خندقی که جایی در آنجا پروتئین تراپی مو بود.

مانند یک بندر، دیدمان را به جلو خم بیبی لایت مو کردیم. سرانجام فریاد تسلیت از میان بخارات جنگ و عناصر شنیده کراتینه مو شد – “یک سنگر!” اما خاکریز آن سنگر در حال حرکت پروتئین تراپی مو بود. از مردانی ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که در سردرگمی در هم آمیخته پروتئین تراپی مو بودند، که به نظر می رسید بیرون می آمدند و آن را رها می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “آنجا نمانید، دوستان!” فراریان فریاد زدند. “پاک کن، نزدیک نشو.

جهنم رنگ مو است – همه چیز در حال فروریختن رنگ مو است – سنگرها در حال فرو ریختن رنگ مو است – سنگرها به آن پا می گذارند و گودال ها خراب کراتینه مو شده اند – گل و لای همه جا می ریزد. تا صبح هیچ سنگر وجود نخواهد داشت – همه چیز تمام کراتینه مو شده رنگ مو است. با آنها همینجا!” آنها ناپدید کراتینه مو شدند. جایی که؟ ما فراموش بیبی لایت مو کردیم که از این مردانی که شکل جریانشان زودتر از بلعیده کراتینه مو شدن در تاریکی ظاهر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ تنباکویی روی موی مشکی

راهنمایی کمی بخواهیم. حتی گروه کوچک ما در میان ویرانی فرو ریخت و دیگر نمی دانست کجا لایت و هایلایت مو هستند. حالا یکی، حالا دیگری، در شب محو کراتینه مو شد و به سمت شانس فرارش ناپدید کراتینه مو شد. از شیب ها بالا رفتیم و از آن ها پایین آمدیم. مردانی را در مقابل خود دیدم که خم کراتینه مو شده و قوز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و در شیب لغزنده ای سوار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

که گل و لای آنها را عقب نگه می داشت و باد و باران آنها را زیر گنبدی از نورهای ابری دفع می بیبی لایت مو کرد. سپس به عقب برگشتیم و تا زانو در مرداب فرو رفتیم. آنقدر باید پاهایمان را بلند کنیم که با صدای شنا راه برویم. هر گام رو به جلو تلاشی عظیم پروتئین تراپی مو بود که در عذاب سست می کراتینه مو شد. آنجا پروتئین تراپی مو بود که نزدیک کراتینه مو شدن مرگ را احساس بیبی لایت مو کردیم.

بلوند نقره ای پلاتینه c10 بدون دکلره : اما ما بالاخره خودمان را در یک نوع خاکریز سفالی که باتلاق را تقسیم می بیبی لایت مو کرد، قرار بالیاژ مو دادیم. وقتی پشت لغزنده این جزیره باریک را دنبال می‌بیبی لایت مو کردیم، یادم می‌آید که یک بار باید خم می‌کراتینه مو شدیم و با دست زدن به جنازه‌های نیمه دفن کراتینه مو شده.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه