نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو ابی

رنگ مو ابی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو ابی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو ابی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

22 آوریل 2024

رنگ مو ابی : بیشتر از آنچه در خانه پروتئین تراپی مو بود، طرفدار رنگ مو استعمارگران کراتینه مو شد، و همه جا اعلام بیبی لایت مو کرد که آمریکایی ها در مقاومت در برابر ادعاهای مالیات ناعادلانه بریتانیای کبیر حق تمام دکلره مو دارند. از آنجایی که او همیشه آماده پروتئین تراپی مو بود حق مادری بریتانیایی خود را کنار بگذارد و به نوعی خارجی نانو کراتین مو شود.

مو : بسیار ضعیف گفت: “من نمی خورنگ مو استم ببینم که آن شاخ پودری رسوا کراتینه مو شده رنگ مو است، قربان.” ژنرال واشنگتن با لبخندی به رسمیت پاسخ بالیاژ مو داد: “پودر شاخ؟ یادم می آید. تو پسری لایت و هایلایت مو هستی که شورش پودر شاخ را در ولی فورج رهبری بیبی لایت مو کردی. و من “هفده هفتاد و شش” را نوشتم. خوب رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کردی، پسرم، فراموش نمی کنم.» وقتی جابز راکول توانست دوباره به شرکتش بپیوندد.

رنگ مو ابی

رنگ مو ابی : کمی بعد دو سرباز خصوصی پسر مجروح را که زنده و بیهوش گرفته پروتئین تراپی مو بودند به پشت می بردند. آنها برای ادای احترام به فرمانده کل خود ایستادند و بار خود را بر زمین گذاشتند که ژنرال مهار کراتینه مو شد و گفت: “این مرد را به محله من ببرید، و مراقب باشید که او تمام توجه ممکن را داشته باکراتینه مو شد. دیدم او یک هنگ را نجات بالیاژ مو داد و موقعیتی را بازپس گرفت.” شکل لنگی روی بستر شاخه ها خود را روی آرنج بلند بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو طلایی دودی مسی

این افسانه را که در دره فورج حک بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، روی شاخ پودری خراشید: اولین بار در در 28 ژوئن 1778 رنگ مو استفاده کراتینه مو شد. صد سال بعد، نوه جابز راکول شاخ پودر را در خانه سنگی قدیمی در ولی فورج که مقر ژنرال واشنگتن پروتئین تراپی مو بود آویزان بیبی لایت مو کرد. و اگر بتوانید آن را در آنجا ببینید، متوجه خواهید کراتینه مو شد که سرباز جوان یک خط دیگر به کتیبه خشن اضافه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

آخرین مورد رنگ مو استفاده در یورک تاون، 1781. مردی که به کفش های واشنگتن علاقه داشت توسط فرانک ای رنگ مو استاکتون شخصی که اکنون می خواهیم درنگ مو استانش را تعریف کنیم، یک جرسیمن نپروتئین تراپی مو بود. اما، از آنجایی که بیشتر حوادثی که او را برای ما جالب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند در این ایالت رخ بالیاژ مو داده رنگ مو است، ما به او از اقامت چند ساله در اینجا بهره مند خواهیم کراتینه مو شد.

این ژنرال چارلز لی پروتئین تراپی مو بود که احتمالاً او را سرباز ثروت می نامیدند. او در انگلستان به دنیا آمد، اما جزایر بریتانیا برای ارضای جاه‌طلبی‌های وحشیانه و خلق و خوی سرگردان او بسیار کوچک پروتئین تراپی مو بودند. تعبالیاژ مو داد کمی از قهرمانان عاشقانه وجود تمام دکلره مو دارند که چنین تجربه گسترده و متنوعی داشته باشند و به کارهای عجیب و غریب زیادی دست زده باشند. او مردی شجاع و بسیار توانا پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی بلوند دودی روشن بیول

رنگ مو ابی : اما یک عیب داشت که او را از یک سرباز درجه بالا باز می داشت. و این تقصیر این پروتئین تراپی مو بود که او نمی توانست خودداری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و همیشه تحت فرمان دیگری ناآرام پروتئین تراپی مو بود و در حالی که همیشه آماده پروتئین تراپی مو بود به دیگران بگوید چه کاری باید انجام دهند، هرگز حاضر نپروتئین تراپی مو بود به او گفته نانو کراتین مو شود که چه باید بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او در جوانی به ارتش بریتانیا پیوست. و او اولین بار در سال 1757 به این کشور آمد.

زمانی که ژنرال ابرکرومبی ارتشی را برای جنگ با فرانسوی ها به ارمغان آورد. لی به مدت سه سال در جنگل‌ها و وحشی‌ها مشغول پروتئین تراپی مو بود و با سرخپوستان و فرانسوی‌ها جنگ می‌بیبی لایت مو کرد و بدون شک تمام ماجراجویی‌هایی را داشت که یک فرد عادی آرزو می‌بیبی لایت مو کرد، اما این تجربه چندان رضایت‌بخش نپروتئین تراپی مو بود. زمانی که آمریکا را ترک بیبی لایت مو کرد، همراه با ارتش بریتانیایی دیگر به پرتغال رفت و در آنجا به همان اندازه که با فرانسوی ها و هندی ها جنگیده پروتئین تراپی مو بود.

با اسپانیایی ها جنگید. زندگی برای لی کاملاً بی مزه پروتئین تراپی مو بود، بدون آن که تنوع بسیار زیادی وجود داشته باکراتینه مو شد. در نتیجه او اکنون تلاش بیبی لایت مو کرد در زمینه ای کاملاً متفاوت بجنگد و وارد سیرنگ مو است کراتینه مو شد. او یک لیبرال کراتینه مو شد و با صدای خود با دولتی که قبلاً برایش با شمشیر می جنگید مبارزه بیبی لایت مو کرد. اما چند سال از این کار او را راضی بیبی لایت مو کرد. و سپس به للایت و هایلایت مو هستان رفت و در آنجا به عضویت هیئت پادشاه درآمد.

  رنگ مو بلوند شنی روشن

رنگ مو ابی : به عنوان یک افسر للایت و هایلایت مو هستانی به مدت دو سال خود را متفرق بیبی لایت مو کرد. بسیار محتمل رنگ مو است که در ترکیه مردی با روحیه بالا فرصت بیشتری برای ماجراجویی پر جنب و جوش حتی در للایت و هایلایت مو هستان پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. به هر حال، چارلز لی چنین فکر می بیبی لایت مو کرد. و به ترکیه رفت و به خدمت سلطان درآمد. در اینجا او خود را در گروهی از ترکان متمایز بیبی لایت مو کرد که از گنج بزرگی در حمل و نقل آن از مولداوی به قسطنطنیه محافظت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

بدون شک او عمامه و شلوار گشاد می‌پوشید، و یک قلاب‌زن بزرگ به همراه داشت، زیرا مردی از این جور به احتمال زیاد وقتی کارها را انجام می‌دهد، به نصف نمی‌رسد. لی با داشتن چنین تجربیات عجیبی در ارتش‌های مختلف و نقاط مختلف جهان، خود را واجد شرایطی می‌دانست که در ارتش بریتانیا در رتبه‌بندی قرار گیرد، و پس از بازگشت به انگلستان، تلاش بیبی لایت مو کرد تا ترفیع نظامی کسب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما به نظر نمی رسید که دولت آنجا فکر می بیبی لایت مو کرد که او در للایت و هایلایت مو هستان و ترکیه به اندازه کافی آموخته رنگ مو است که بتواند بر افسران انگلیسی که به فرماندهی سربازان انگلیسی عادت داشتند مقدم باکراتینه مو شد، و از قرار بالیاژ مو دادن او بالاتر از این افسران و بالیاژ مو دادن مکان مورد نظر به او خودداری بیبی لایت مو کرد. . لی مرد ملایمی نپروتئین تراپی مو بود. او از رفتاری که با او کراتینه مو شد بسیار عصبانی کراتینه مو شد و با ترک کشور مادری خود دوباره به روسیه رفت.

  انواع رنگ مو پوست پیازی

رنگ مو ابی : در آنجا تزار فرماندهی گروهی از قزاق های وحشی را به او بالیاژ مو داد. اما او مدت زیادی در کنار قزاق ها باقی نماند. شاید آنها به اندازه کافی وحشی و جسارت نپروتئین تراپی مو بودند تا با خیالات او مطابقت داشته باشند، اگرچه تخیلات بسیار کمی لایت و هایلایت مو هستند که با رفتار بی پروا و خشمگینی که عموماً به این سوارکاران وحشی نسبت بالیاژ مو داده می نانو کراتین مو شود راضی نباشند. او فرماندهی خود را انجام بالیاژ مو داد و به مجارستان رفت و در آنجا به شیوه ای کاملاً متفاوت جنگید.

او که هیچ فرصتی برای تشخیص خود در میدان جنگ نداشت، درگیر دوئل کراتینه مو شد. و البته همانطور که او نقش یک قهرمان عاشقانه را بازی می بیبی لایت مو کرد، مرد خود را کشت. مجارستان پس از دوئل اقامتگاه مناسبی برای او نپروتئین تراپی مو بود و او به انگلستان بازگشت و در آنجا کشور را در هیجانی نسبت به مستعمرات آمریکا یافت. حالا، اگر چیزی پروتئین تراپی مو بود که لی دوست داشت، حالتی از هیجان پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو ابی : و در میان این آشفتگی سیاسی، چنان احساس می بیبی لایت مو کرد که در خانه خود رنگ مو است، گویی در صفوف دشمن قرار گرفته رنگ مو است. البته او علیه دولت شرکت بیبی لایت مو کرد، زیرا تا آنجا که ما می دانیم همیشه مخالف آن پروتئین تراپی مو بود و از طرفداران خشونت آمیز حقوق رنگ مو استعمارگران کراتینه مو شد. او در این موضوع آنقدر جدی پروتئین تراپی مو بود که در سال 1773 به آمریکا آمد تا خودش ببیند اوضاع چگونه رنگ مو است. وقتی او به اینجا رسید.

  رنگ مو طلایی دودی زیتونی

بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱