↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مشکی جذاب

رنگ موی مشکی جذاب | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مشکی جذاب را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مشکی جذاب را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ موی مشکی جذاب : بلینکی و دیگران با همین نگاه سرد می دانستند که جذابیت آنها موفق پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. آنها به خنده های وحشیانه سرازیر کراتینه مو شدند و سه زیبا دوباره شروع به رقصیدن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، در حالی که بلینکی شاهزاده خانم را باز بیبی لایت مو کرد و او را آزاد بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : بنابراین سربازان او را به زور از در عبور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و حتی پادشاه در حالی که او از نزدیک پشت سرش را دنبال می بیبی لایت مو کرد، او را تکان بالیاژ مو داد. پون از این بسیار خشمگین پروتئین تراپی مو بود «181»ظلم به گلوریا نشان بالیاژ مو داد که تمام احتیاط را فراموش بیبی لایت مو کرده و به جلو شتافت تا وارد خانه نانو کراتین مو شود. اما یکی از سربازان مانع او کراتینه مو شد و پسر باغبان را با خشونت از خود دور بیبی لایت مو کرد و در را به صورت او کوبید. وقتی پون از جایی که افتاده پروتئین تراپی مو بود بلند کراتینه مو شد.

رنگ موی مشکی جذاب

رنگ موی مشکی جذاب : جادوگر پیر شخصاً آن را باز بیبی لایت مو کرد. او با خوشحالی شیطانی قهقهه ای زد و دست های لاغر خود را به هم مالید تا نشان دهد که با چه لذتی از قربانی خود رنگ مو استقبال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا بلینکی از اینکه می تواند مناسک شیطانی خود را در موردی بسیار زیبا و شیرین مانند شاهزاده خانم انجام دهد خوشحال پروتئین تراپی مو بود. وقتی گلوریا از او خورنگ مو استند وارد خانه نانو کراتین مو شود، تلاش بیبی لایت مو کرد مقاومت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

تروت با آرامش گفت: «مهم نیست. «اگر داخل خانه پروتئین تراپی مو بودی، نمی توانستی برای کمک به شاهزاده بیچاره کار زیادی انجام دهی. چقدر مایه تاسف رنگ مو است که عاشق او کراتینه مو شده ای!» او با ناراحتی پاسخ بالیاژ مو داد: «درست رنگ مو است، این واقعاً بدبختی من رنگ مو است. اگر او را دوست نداشتم، کاری به من نداشت که پادشاه با خواهرزاده‌اش گلوریا چه بیبی لایت مو کرد. اما شرایط بد شانسی که من او را دوست دارم.

  مدل رنگ مو چای سبز

وظیفه من می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که از او دفاع کنم.” تروت مشاهده بیبی لایت مو کرد: «نمی‌دانم چگونه می‌توانی، وظیفه یا بدون وظیفه. «نه؛ من ناتوان لایت و هایلایت مو هستم، زیرا آنها قوی تر از من لایت و هایلایت مو هستند. اما ما ممکن رنگ مو است از پنجره به داخل نگاه کنیم و ببینیم که آنها چه می کنند.” تروت نیز تا حدودی کنجکاو پروتئین تراپی مو بود، بنابراین آنها به سمت یکی از پنجره ها رفتند و به داخل خانه نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و اتفاقاً کسانی که در خانه جادوگر پروتئین تراپی مو بودند آنقدر مشغول پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ موی مشکی جذاب : که متوجه نکراتینه مو شدند پون و تروت در حال تماشای آنها لایت و هایلایت مو هستند. گلوریا به یک ستون محکم در مرکز بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود «182»اتاق و پادشاه مقداری پول و جواهرات به جادوگر شرور می‌بالیاژ مو داد که گوگلی گو در قبال پرداخت آن را فراهم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. وقتی این کار انجام کراتینه مو شد، پادشاه به او گفت: “آیا کاملاً مطمئن لایت و هایلایت مو هستید که می توانید قلب این دوشیزه را منجمد کنید.

تا دیگر آن پسر باغبان پست را دوست نداشته باکراتینه مو شد؟” موجود پاسخ بالیاژ مو داد: «مطمئناً به عنوان جادوگری، اعلیحضرت. پادشاه گفت: پس دست به کار شو. “ممکن رنگ مو است برخی از ویژگی های ناخوشایند در مراسم وجود داشته باکراتینه مو شد که من را آزار دهد، بنابراین من به شما تبریک می گویم و شما را برای اجرای قراربالیاژ مو داد خود می گذارم. اما یک کلمه: اگر شکست بخوری، تو را در آتش می سوزانم!» سپس به سربازانش اشاره بیبی لایت مو کرد.

که به دنبال او بیایند و در خانه را باز بیبی لایت مو کرد و بیرون رفت. این اقدام به قدری ناگهانی پروتئین تراپی مو بود که شاه کرول تقریباً تروت و پون را در حال رنگ مو استراق سمع دستگیر بیبی لایت مو کرد، اما آنها موفق کراتینه مو شدند قبل از اینکه او آنها را ببیند در اطراف خانه بدوند. راهپیمایی بیبی لایت مو کرد، به سمت بالا جاده، به دنبال افرادش، گلوریا را بی‌دلیل به رحمت بلینکی پیر رها بیبی لایت مو کرد. «183» «184» هنگامی که آنها دوباره به سمت پنجره رفتند.

  مدل رنگ موی فانتزی روشن

رنگ موی مشکی جذاب : تروت و پون، بلینکی را دیدند که از قربانی خود خوشحال پروتئین تراپی مو بود. اگرچه از ترس تقریباً غش می بیبی لایت مو کرد، شاهزاده خانم مغرور با سرکشی متکبرانه به صورت موجود شرور خیره کراتینه مو شد. اما آنقدر محکم به این پست بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که دیگر نمی توانست نفرت خود را ابراز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. خیلی زود بلینکی به سمت کتری رفت که با زنجیره ای روی آتش می چرخید و چندین ترکیب جادویی را درون آن انداخت.

کتری سه بار فلاش می بالیاژ مو داد و در هر فلش جادوگر دیگری در اتاق ظاهر می کراتینه مو شد. این هاگ ها بسیار زشت پروتئین تراپی مو بودند، اما وقتی بلینکی یک چشم دستورات خود را برای آنها زمزمه بیبی لایت مو کرد، در حالی که شروع به رقصیدن در اطراف گلوریا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، از خوشحالی پوزخند زدند. ابتدا یکی و سپس دیگری چیزی به داخل کتری ریختند.

زمانی که در کمال تعجب تماشاگران پشت پنجره، هر سه پیرزن فوراً به دوشیزهانی با زیبایی نفیس تبدیل کراتینه مو شدند، با لباس های شیک و زیبا که می توان تصور بیبی لایت مو کرد. فقط چشمان آنها را نمی کراتینه مو شد پنهان بیبی لایت مو کرد و تابش خیره کننده ای هنوز در اعماق آنها می درخشید. اما اگر چشم‌ها به زیر انداخته یا پنهان می‌کراتینه مو شد، نمی‌توان این موجودات زیبا را تحسین بیبی لایت مو کرد.

رنگ موی مشکی جذاب : حتی با علم به اینکه آنها توهمات جادوگری صرف لایت و هایلایت مو هستند. تروت مطمئناً آنها را تحسین می بیبی لایت مو کرد، زیرا هرگز چیزی به این زیبایی و جادویی ندیده پروتئین تراپی مو بود، اما توجه او به سرعت به جای اعمال آنها به کارهای آنها جلب کراتینه مو شد و سپس وحشت جایگزین تحسین کراتینه مو شد. در کتری، بلینکی قدیمی، آشفتگی دیگری ریخت «185»از یک بطری بزرگ برنجی که او از یک صندوق بیرون آورد.

  رنگ مو ترند دخترانه

و این باعث کراتینه مو شد که کتری شروع به حباب زدن و دود بیبی لایت مو کردن کراتینه مو شدید الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. جادوگران زیبا یکی پس از دیگری نزدیک کراتینه مو شدند تا محتویات کتری را به هم بزنند و طلسم جادویی را زمزمه کنند. حرکات آنها برازنده و موزون پروتئین تراپی مو بود و جادوگر شرور که آنها را به کمک فرا خوانده پروتئین تراپی مو بود با پوزخندی شیطانی روی صورت چروکیده اش آنها را تماشا می بیبی لایت مو کرد. بالاخره افسون کامل کراتینه مو شد. جوشاندن کتری متوقف کراتینه مو شد.

جادوگران با هم آن را از روی آتش بلند آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سپس بلینکی ملاقه ای چوبی آورد و آن را از محتویات کتری پر بیبی لایت مو کرد. با قاشق نزد پرنسس گلوریا رفت و گریه بیبی لایت مو کرد: “دیگر عاشق نباش! هنر جادویی حالا قلب فانی تو یخ خواهد زد!» با این کار محتویات ملاقه را روی سینه گلوریا کوبید. تروت دید که بدن پرنسس شفاف کراتینه مو شده رنگ مو است، به طوری که ضربان قلب او به وضوح نمایان می نانو کراتین مو شود.

رنگ موی مشکی جذاب : اما اکنون قلب از قرمز روشن به خاکستری و سپس به سفید تبدیل کراتینه مو شده رنگ مو است. لایه ای از یخ در اطراف آن تشکیل کراتینه مو شد و یخ های ریز به سطح آن چسبیده پروتئین تراپی مو بودند. سپس به آرامی بدن دختر دوباره نمایان کراتینه مو شد و قلب از دید پنهان کراتینه مو شد. گلوریا انگار غش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، «186»اما حالا خوب کراتینه مو شد و چشمان زیبایش را باز بیبی لایت مو کرد، سرد و بی احساس به گروه جادوگرانی که با او روبرو پروتئین تراپی مو بودند خیره کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه