↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو جو گندمی

انواع رنگ مو جو گندمی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو جو گندمی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو جو گندمی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو جو گندمی : شما به خانه من خیلی خوش آمدید و متاسفم که قدرت کمک به شما را ندارم. لطفا از خانه من رنگ مو استفاده کنید و تمام چیزهایی که من دارم، انگار مال توست.» در این اعلامیه صلح، خرس روی پاهایش بلند کراتینه مو شد و جغد دوباره روی صندلی نشست و میمون از شومینه بیرون رفت. جینجور با نگاه انتقادی به ووت نگاه بیبی لایت مو کرد و اخم بیبی لایت مو کرد. او گفت: “برای یک میمون سبز، تو سیاه ترین موجودی لایت و هایلایت مو هستی که تا به حال دیده ام.

رنگ مو : من متوجه می شوم که جادوی پری خودم نمی تواند این کار را انجام دهد، اگرچه فکر می بیبی لایت مو کردم که ما پری های آسمان این کار را انجام می دهیم. قدرت بیشتر از آنچه به پری های زمین اعطا می نانو کراتین مو شود. جادوی یوکوهو در کارش بسیار عجیب رنگ مو است و با جادویی که معمولاً انجام می نانو کراتین مو شود متفاوت رنگ مو است، اما شاید گلیندا یا اوزما بهتر از من آن را درک کنند. تنها امید ما در آنها نهفته رنگ مو است.

انواع رنگ مو جو گندمی

انواع رنگ مو جو گندمی : باید بگویم که این ووت سرگردان پروتئین تراپی مو بود که این تصور را در ذهن من انداخت.» قناری پاسخ بالیاژ مو داد: “خب، به سهم خودم، خوشحالم که او این کار را بیبی لایت مو کرد.” “سفر شما منجر به نجات من از دست غول زن کراتینه مو شد، و اگر به دره یوپ سفر نمی بیبی لایت مو کردید، من همچنان زندانی خانم یوپ پروتئین تراپی مو بودم. آزاد پروتئین تراپی مو بودن بسیار زیباتر رنگ مو است، حتی اگر من هنوز شکل طلسم یک قناری را تحمل کنم.

پرنده.” “آیا فکر می کنید ما می توانیم دوباره فرم های مناسب خود را به دست آوریم؟” میمون سبز با جدیت پرسید. پلی کروم بلافاصله به این سوال مهم پاسخ نبالیاژ مو داد، اما پس از مدتی تأمل گفت: “به من آموخته اند که باور کنم برای هر طلسم جادویی یک پادزهر وجود رنگ مو دارد، با این حال خانم یوپ اصرار رنگ مو دارد که هیچ قدرتی نمی تواند دگرگونی های او را تغییر دهد.

  ترکیب رنگ مو زیتونی عسلی دودی

مگر اینکه آنها می تواند به ما کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ما باید برای همیشه همانگونه که بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم بمانیم.”147 جغد حلبی با چشمک زدن و پلک زدن با چشمان گرد حلبی خود گفت: “پرنده قناری روی رنگین کمان چندان بد نیست.” ووت فریاد زد: “این مزخرف رنگ مو است، دوست چاپر.” “من می دانم که پلی کروم چه احساسی رنگ مو دارد. یک دختر زیبا بسیار برتر از یک پرنده زرد کوچک رنگ مو است.

و یک پسر – مانند من – بسیار بهتر از یک میمون سبز. هیچ یک از ما نمی توانیم دوباره شاد باشیم مگر اینکه شکل درست خود را بازیابی کنیم. ” خرس پر کراتینه مو شده اعلام بیبی لایت مو کرد: “من هم همین احساس را دارم.” «فکر می‌کنی دوستم، دختر تکه‌کاری، اگر من را با این شکل وحشی پوشیده ببیند، در مورد من چه فکری می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟» جغد حلبی اعتراف بیبی لایت مو کرد: «تا گریه می‌بیبی لایت مو کرد می‌خندید». “به سهم خودم، باید فکر ازدواج با نیمی امی را کنار بگذارم.

انواع رنگ مو جو گندمی : اما سعی می کنم اجازه ندهم که این باعث نارضایتی من نانو کراتین مو شود. اگر این وظیفه من رنگ مو است، دوست دارم وظیفه خود را انجام دهم، اما اگر جادو مانع نانو کراتین مو شود. من در ازدواجم به تنهایی تکان می خورم و به همان اندازه راضی خواهم پروتئین تراپی مو بود.” بدبختی های جدی آنها همه آنها را برای مدتی ساکت بیبی لایت مو کرد و از آنجایی که افکارشان مشغول فکر بیبی لایت مو کردن به بدی هایی پروتئین تراپی مو بود که سرنوشت بر آنها سنگینی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  مدل رنگ موی زیبا و شیک

هیچ کس متوجه نکراتینه مو شد که جینجور ناگهان در آنجا ظاهر کراتینه مو شده رنگ مو است.148در و با حیرت به آنها نگاه می بیبی لایت مو کرد. لحظه بعد حیرت او به عصبانیت تبدیل کراتینه مو شد، زیرا آنجا، روی بهترین صندلی گهواره ای او، یک میمون سبز نشسته پروتئین تراپی مو بود. یک جغد براق بزرگ روی صندلی دیگری نشسته پروتئین تراپی مو بود و یک خرس قهوه ای روی فرش اتاقش چمباتمه زده پروتئین تراپی مو بود. جینجور متوجه قناری نکراتینه مو شد.

اما چوب جارو را گرفت و به داخل اتاق دوید و در حالی که آمد فریاد زد: “از اینجا برو، ای موجودات وحشی! چطور جرات داری وارد خانه من شوی؟” با ضربه جاروش خرس قهوه‌ای را کوبید و جغد حلبی سعی بیبی لایت مو کرد از دسترس او دور نانو کراتین مو شود و با بال‌های حلبی‌اش صدای تق تق در آورد. میمون سبز از حمله ناگهانی چنان مبهوت کراتینه مو شد که به داخل شومینه پرید.

جایی که خوشبختانه آتش نداشت – و سعی بیبی لایت مو کرد با بالا رفتن از دودکش فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما او دهانه را خیلی کوچک دید، و بنابراین مجبور کراتینه مو شد دوباره پایین بیاید. سپس با لرزش در شومینه خم کراتینه مو شد، موهای سبز و زیبایش همه از دوده سیاه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با خاکستر پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ووت از این موقعیت تماشا بیبی لایت مو کرد تا ببیند در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد. “ایست، جینجور – ایست!” هنگامی که جارو دوباره او را تهدید بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو جو گندمی : خرس قهوه ای گریه بیبی لایت مو کرد. “مگر من را نمی شناسی؟ من دوست قدیمی شما مترسک لایت و هایلایت مو هستم؟”149 دختر پاسخ بالیاژ مو داد: “تو می خواهی مرا فریب دهی ای جانور شیطان! او به او اطمینان بالیاژ مو داد: “این به این دلیل رنگ مو است که من به درستی پر نکراتینه مو شده ام.” “وقتی خانم یوپ مرا متحول بیبی لایت مو کرد، متوجه نکراتینه مو شد که من باید چاشنی بیشتری داشته باشم.” “خانم یوپ کیست؟” از جینجور پرسید.

  رنگ موی مش قهوه ای روشن

در حالی که جارو هنوز بالا رفته پروتئین تراپی مو بود. “یک غول زن در کشور گیلیکین.” “اوه، من شروع به درک بیبی لایت مو کردم. و خانم یوپ شما را متحول بیبی لایت مو کرد؟ شما واقعا مترسک معروف شهر اوز لایت و هایلایت مو هستید؟” “من پروتئین تراپی مو بودم ، جینجور. همین الان من آنطوری لایت و هایلایت مو هستم که شما می بینید – یک خرس قهوه ای کوچک بدبخت با کیفیت پایین پر بیبی لایت مو کردن. آن جغد حلبی کسی نیست.

جز تین وودمن عزیز ما – نیک چاپر، امپراتور وینکی ها – در حالی که این میمون سبز یک پسر کوچک خوب رنگ مو است که اخیراً با او آشنا کراتینه مو شدیم. قناری که نزدیک جینجور پرواز می بیبی لایت مو کرد گفت: “و من پلی کروم، دختر رنگین کمان، به شکل پرنده لایت و هایلایت مو هستم.” “خدایا!” جینجور متعجب فریاد زد. “این غول زن باید یک جادوگر قدرتمند باکراتینه مو شد، و به همان اندازه که قدرتمند رنگ مو است.

انواع رنگ مو جو گندمی : خوشبختانه، ما موفق کراتینه مو شدیم از قلعه او فرار کنیم و اکنون به سمت گلیندا خوب می رویم تا ببینیم آیا او این قدرت را رنگ مو دارد که ما را به شکل قبلی خود بازگرداند.” جینجور در حالی که جارو را کنار گذاشت گفت: «پس باید از شما عفو کنید، همه باید مرا ببخشید». “من شما را به حیوانات وحشی و بی ادبی تبدیل بیبی لایت مو کردم، همانطور که کاملا طبیعی پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه