↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ موی بلوند شیک

انواع رنگ موی بلوند شیک | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ موی بلوند شیک را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ موی بلوند شیک را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ موی بلوند شیک : با این حال، پلیل به مدت طولانی شروع به رنگ مو استفاده از وسایل منظم برای این هدف بیبی لایت مو کرد. او گهگاه به شرایطی اشاره می بیبی لایت مو کرد که قبلاً در آن ملاقات بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : چه چیزی می توانست تأثیرات دوران جوانی او را از بین ببرد و او را از دین و کشورش بیزاری بخکراتینه مو شد؟ چه رویبالیاژ مو دادهای بعدی باعث کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا این همه تغییر در برنامه های او ایجاد نانو کراتین مو شود؟ آیا در خروج از اسپانیا به دین اجبالیاژ مو داد خود بازگشته پروتئین تراپی مو بود؟ یا آیا این درست پروتئین تراپی مو بود که تبدیل سابق او فریبکارانه پروتئین تراپی مو بود و رفتار او تحت تأثیر انگیزه هایی قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود که پنهان بیبی لایت مو کردن آنها عاقلانه پروتئین تراپی مو بود؟ ساعت ها در چرخاندن این ایده ها صرف کراتینه مو شد.

انواع رنگ موی بلوند شیک

انواع رنگ موی بلوند شیک : اما با چه تصاویر جدیدی او را همراهی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟ کاروین از پیروان مذهب رومیشی پروتئین تراپی مو بود، اما در اصل یک انگلیسی پروتئین تراپی مو بود، و شاید از نظر تحصیلات پروتستان پروتئین تراپی مو بود. او اسپانیا را برای کشورش پذیرفته پروتئین تراپی مو بود و طرحی را برای گذراندن روزهای خود در آنجا طراحی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، اما اکنون ساکن این منطقه پروتئین تراپی مو بود و در لباس های یک دلقک ظاهر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود!

مراقبه های من کراتینه مو شدید پروتئین تراپی مو بود. و وقتی سریال شکسته کراتینه مو شد، با حیرت شروع بیبی لایت مو کردم به فکر بیبی لایت مو کردن در مورد وضعیتم. از زمان مرگ پدر و مادرم تا آغاز این سال زندگی من فراتر از بخش معمولی بشریت آرام و سعادتمند پروتئین تراپی مو بود. اما حالا سینه ام از اضطراب خورده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. ترس از خطرات ناشناخته مرا ملاقات بیبی لایت مو کرد و آینده صحنه ای پروتئین تراپی مو بود که ابرها بر فراز آن می غلتیدند و رعد و برق غر می زد.

  ترکیب رنگ قهوه ای برای موی سفید

من علت را با معلول مقایسه بیبی لایت مو کردم و آنها با یکدیگر نامتناسب به نظر می رسیدند. بی خبر و به گونه ای که توان توضیح آن را نداشتم، از جایگاه ثابت و رفیع خود رانده کراتینه مو شدم و بر دریای مشکلات انداختم. تصمیم گرفتم در این شب مهمان برادرم باشم. با این حال تصمیمات من با تزلزل و اکراه بی توجه نپروتئین تراپی مو بود. القائات پلیل مبنی بر اینکه من عاشق لایت و هایلایت مو هستم، به هیچ وجه بر باور من تأثیری نداشت.

با این حال این آگاهی که این نظر کسی رنگ مو است که احتمالاً در معرفی ما با یکدیگر حضور خواهد داشت، تمام آن سردرگمی را که خود اشتیاق می‌تواند ایجاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، برانگیخت. این اشتباه او را تایید می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و راهپیمایی‌های جدیدی را فرا می‌خواند. شادی او، هنگامی که بر این موضوع اعمال کراتینه مو شد، منشأ تلخ ترین آزار پروتئین تراپی مو بود. اگر او از تأثیر آن بر شادی من آگاه پروتئین تراپی مو بود، خلق و خوی او به او اجازه نمی بالیاژ مو داد که ادامه دهد.

انواع رنگ موی بلوند شیک : اما تلاش اصلی من برای پنهان بیبی لایت مو کردن این تأثیر پروتئین تراپی مو بود. این باور که من قلبم را به دیگری بخشیدم، چیزی جز احساسات مضحک در دوستم ایجاد نبیبی لایت مو کرد، علت واقعی ناراحتی من پروتئین تراپی مو بود. اما اگر این موضوع توسط او کشف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، ناراحتی من به طرز غیرقابل توصیفی تکراتینه مو شدید می کراتینه مو شد. III به محض فرا رسیدن غروب، بازدید خود را انجام بالیاژ مو دادم. کاروین یکی از شرکت هایی را ساخت که من به آن راه یافته پروتئین تراپی مو بودم.

ظاهر همان زمانی پروتئین تراپی مو بود که من قبلاً او را دیدم. لباس او به همان اندازه سهل انگارانه و روستایی پروتئین تراپی مو بود. با کنجکاوی تازه ای به چهره اش خیره کراتینه مو شدم. وضعیت من به گونه ای پروتئین تراپی مو بود که به من امکان می بالیاژ مو داد یک معاینه عمدی به آن بدهم. اگر در اوقات فراغت بیشتری مشاهده نانو کراتین مو شود، هیچ یک از خواص شگفت انگیز خود را از دست نبالیاژ مو داد. نمی‌توانستم ادای احترام خود را به هوش بیان کراتینه مو شده در آن انکار کنم.

  رنگ مو دودی نقره ای بدون دکلره

اما کاملاً مطمئن نپروتئین تراپی مو بودم که آیا او چیزی رنگ مو است که می‌توان آن را ترساند یا مورد تحسین قرار بالیاژ مو داد، و اینکه آیا قدرت او برای شر یا خیر اعمال کراتینه مو شده رنگ مو است. او در گفتمان کوتاهی می بیبی لایت مو کرد. اما هر چه او می گفت آبستن معنی پروتئین تراپی مو بود، و با صحت بیان و نیروی تأکیدی که من قبلاً تا آنجا که از او می دانستم هیچ تصوری از آن نداشتم، بیان می بیبی لایت مو کرد. با وجود نامرتب پروتئین تراپی مو بودن لباسش، آداب و رسوم او بی‌رویه نپروتئین تراپی مو بود.

همه موضوعات توسط او با مهارت و بدون عاطفه و محبت انجام می کراتینه مو شد. او هیچ احساسی که برای ایجاد یک برداشت نامطلوب محاسبه کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، به زبان نیاورد. برعکس، مشاهدات او حاکی از ذهنی زنده به هر احساس سخاوتمندانه و قهرمانانه پروتئین تراپی مو بود. آنها بدون رژه معرفی کراتینه مو شدند و با آن درجه ای از جدیت همراه کراتینه مو شدند که نشان دهنده صداقت رنگ مو است.

او تا دیروقت از ما جدا نکراتینه مو شد و دعوتش را برای گذراندن شب در اینجا رد بیبی لایت مو کرد، اما به راحتی موافقت بیبی لایت مو کرد که دیدارش را تکرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دیدارهای او بارها تکرار می کراتینه مو شد. هر روز ما را با احساسات او آشناتر می بیبی لایت مو کرد، اما ما را در مورد آنچه بیشتر کنجکاو می بیبی لایت مو کردیم کاملاً در تاریکی رها می بیبی لایت مو کرد. او به دقت از هرگونه اشاره به وضعیت گذشته یا حال خود اجتناب می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ استخوانی موی سر

انواع رنگ موی بلوند شیک : حتی محل اقامت او در شهر را از ما پنهان بیبی لایت مو کرد. حوزه ما از این حیث تا حدودی محدود رنگ مو است و مواهب فکری این مرد انکارناپذیر رنگ مو است، تبعیت او بیش از آن چیزی که شما فکر کنید شرایط اقتضا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، با جدیت بیشتر مورد توجه و اظهار نظر ما قرار گرفت. نه ژست یا نگاه یا لهجه ای که در مجالس خصوصی ما مطرح نکراتینه مو شده و رنگ مو استنباط هایی از آن به دست نیامده رنگ مو است.

ممکن رنگ مو است تصور نانو کراتین مو شود که او رفتار خود را با رنگ مو استانرنگ مو داردی غیر معمول الگوبرداری بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، زمانی که با همه فرصت ها و دقت مشاهده، برای مدت طولانی قادر به جمع آوری هیچ اطلاعات رضایت بخشی نپروتئین تراپی مو بودیم. او هیچ زمینه ای را برای ما فراهم نبیبی لایت مو کرد که حتی یک حدس قابل قبول بر اساس آن بسازیم. درجه‌ای از آشنایی بین شرکای ثابت وجود رنگ مو دارد که بی‌توجهی به بسیاری از قوانین را توجیه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع رنگ موی بلوند شیک : که در دوره‌های قبلی آمیزش، ادب مستلزم رعایت دقیق آن‌ها رنگ مو است. پرس و جو در مورد وضعیت ما زمانی مجاز رنگ مو است که به دلیل نگرانی بی غرض از رفاه ما انجام نانو کراتین مو شود. و این درخورنگ مو است نه تنها قابل بخشش رنگ مو است، بلکه ممکن رنگ مو است عادلانه از کسانی که ما را برای همراهی خود انتخاب می کنند مطالبه نانو کراتین مو شود. این وضعیت به دلیل گرانی و عظمت رفتار این مرد، در این مناسبت از بسیاری موارد دیگر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندتر پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه