↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو شامپویی

انواع رنگ مو شامپویی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو شامپویی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو شامپویی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو شامپویی : سپس یکی یکی به زمین خش‌خش زدند و در گرداب‌های کوچک باد و گرد و غبار چرخیدند و زمزمه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که زمستان نزدیک رنگ مو است.

رنگ مو : که پوشیدن لباس های نادرست از خوش شانسی خبر می دهد. او پشت میز صبحانه پر از این حدس و گمان ها نشست، از دخترش خورنگ مو است که یک تکه طلا در چایش بگذارد و با بالیاژ مو دادن بشقاب شلاق به همسرش، التماس بیبی لایت مو کرد که به خودش کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا دوبله نانو کراتین مو شود. اکنون مراقبت بزرگ او این پروتئین تراپی مو بود که چگونه این گنج عظیم را بدون اطلاع از آن حفظ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع رنگ مو شامپویی 

انواع رنگ مو شامپویی : پیش از این در تهییج جلیقه‌اش را با قسمت عقبی پوشید و این مؤید خوش شانسی پروتئین تراپی مو بود.[1] او دیگر شک نداشت که انبار عظیمی از پول جایی در مزرعه کلم او دفن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با خجالت در انتظار جستجوی او پروتئین تراپی مو بود، و به جای حفاری تا مرکز، مدت زیادی روی سطح خاک خراشیده پروتئین تراپی مو بود. [1] این یک خرافات قدیمی رنگ مو است.

به جای اینکه به طور منظم در روز در زمینش کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، حالا شب ها از تختش دزدی می بیبی لایت مو کرد و با بیل و کلنگ به سر کار می رفت تا زمین های پدری اش را از این سر تا آن سوی دیگر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده و الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در مدتی کوتاه، کل باغ که ظاهر خوب و منظمی را به نمایش گذاشته پروتئین تراپی مو بود، با فالانژ کلم هایش، مانند لشکری ​​سبزیجات در صف جنگ، به صحنه ای از ویرانی تبدیل کراتینه مو شد.

  جدیدترین و شیکترین مدل رنگ مو

در حالی که ولفرت بی امان، با کلاه شب بر سر و فانوس و بیل در دست، در صفوف سلاخی کراتینه مو شده، فرشته ویرانگر دنیای نباتی خودش را دنبال می بیبی لایت مو کرد. هر روز صبح شهادت می بالیاژ مو داد بر ویرانی شب قبل در کلم ها در هر سن و شرایطی، از جوانه لطیف گرفته تا سر کامل، که مثل علف های هرز بی ارزش از بستر ساکت خود ریشه دار کراتینه مو شده و در آفتاب خشک می شوند.

بیهوده همسر ولفرت سرزنش بیبی لایت مو کرد. دختر عزیزش بیهوده برای ناپروتئین تراپی مو بودی گل همیشه بهار مورد علاقه اش گریه می بیبی لایت مو کرد. او گریه می‌بیبی لایت مو کرد و او را زیر چانه می‌کوبید. «فرزندم، برای گردن بند عروسی ات یک رشته دوکات کج داشته باش.» خانواده او واقعاً ترسیدند که عقل مرد فقیر بیمار کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. او شب ها در خواب در مورد معادن ثروت، از مروارید و الماس و شمش های طلا غر می زد.

در روز او دمدمی مزاج و انتزاعی پروتئین تراپی مو بود و طوری راه می رفت که انگار در حالت خلسه رنگ مو است. دام وبر جلسات مکرری با همه پیرزن های محله برگزار می بیبی لایت مو کرد. به ندرت یک ساعت در روز، اما ممکن رنگ مو است یک گره از آنها دیده نانو کراتین مو شود که کلاه‌های سفیدشان را دور در خانه‌اش تکان می‌دهند، در حالی که زن فقیر یک تلاوت رقت‌انگیز انجام می‌دهد.

دختر نیز از مصاحبه‌های دزدیده کراتینه مو شده‌ی سوئد مورد علاقه‌اش، دیرک والدرون، دلداری بیشتری می‌جوید. آهنگ‌های هلندی کوچک و دلنشینی که با آن‌ها خانه را غلیظ می‌بیبی لایت مو کرد، کمتر و کمتر می‌کراتینه مو شد، و خیاطی‌اش را فراموش می‌بیبی لایت مو کرد، و وقتی پدرش در کنار آتش می‌نشست، با حسرت به چهره پدرش نگاه می‌بیبی لایت مو کرد. ولفرت یک روز با نگرانی به او خیره کراتینه مو شد و برای لحظه ای از خواب طلایی خود بیدار کراتینه مو شد.

  رنگ مو مخصوص موهای کراتین شده

انواع رنگ مو شامپویی : او با خوشحالی گفت: “خوشحال باش، دخترم.” “چرا خم میشی؟ روزی با برینکرهوف ها و شرمرهورن ها، وان هورنز و سدهای وان سرت را بالا بگیر.[2] به سنت نیکلاس، اما خود حامی [3] خوشحال خواهد کراتینه مو شد که تو را برای پسرش بگیرد!» [1] خرابی عبارت قدیمی «دروازه‌های دیگر» یا «دروازه‌ای دیگر»، به معنای «از راه یا شیوه‌ای دیگر». از این رو، “از نوع دیگر.” [2] نام خانواده های هلندی ثروتمند و با نفوذ در مستعمره هلندی نیو آمستردام. [3] حامیان از اعضای شرکت هلندی هند غربی پروتئین تراپی مو بودند که زمینی را در نیو هلند از سرخپوستان خریداری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و پس از انجام برخی شرایط برای رنگ مو استعمار قلمرو خود، از حقوق فئودالی مشابه بارون های میانه برخوردار کراتینه مو شدند.

سنین امی سرش را به نشانه ی لاف و شکوه او تکان بالیاژ مو داد و بیش از هر زمان دیگری در مورد سلامت عقل مرد خوب شک داشت. در این بین ولفرت به حفاری و حفاری ادامه بالیاژ مو داد. اما میدان وسیع پروتئین تراپی مو بود، و از آنجایی که رویای او هیچ نقطه دقیقی را نشان نمی بالیاژ مو داد، مجبور کراتینه مو شد به طور تصادفی حفاری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. زمستان قبل از یک دهم صحنه وعده کاوش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

زمین سخت یخ زده کراتینه مو شد و شبها برای زحمات بیل خیلی سرد پروتئین تراپی مو بود. اما به زودی گرمای بازگشتی بهار خاک را سست بیبی لایت مو کرد و قورباغه‌های کوچک شروع به لوله‌کشی در چمنزارها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما ولفرت کار خود را با اشتیاق تازه‌ای از سر گرفت. با این حال، با این حال، ساعات صنعت معکوس کراتینه مو شد. به جای اینکه تمام روز با شادی کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، سبزی هایش را بکارد و بگذارد.

  رنگ مو ابی آسمانی

متفکرانه بیکار ماند تا اینکه سایه های شب او را به کارهای مخفیانه اش فرا خواند. به این ترتیب از شب به شب و هفته به هفته و ماه به ماه به حفاری ادامه بالیاژ مو داد، اما یک خمره [1] پیدا نبیبی لایت مو کرد. برعکس، هر چه بیشتر حفر می بیبی لایت مو کرد فقیرتر می کراتینه مو شد. خاک غنی باغ او الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شد و شن و ماسه از زیر به سطح زمین پرتاب کراتینه مو شد تا اینکه کل مزرعه جنبه ای از ماسه شنی را نشان بالیاژ مو داد.

انواع رنگ مو شامپویی : یک سکه هلندی، به ارزش حدود دو سنت. از این رو، هر چیزی کم ارزش رنگ مو است. در این بین، فصل ها کم کم از راه می رسید. قورباغه های کوچکی که در اوایل بهار در چمنزارها لوله می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، در گرمای تابستان مانند قورباغه گاو نر قور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سپس در سکوت فرو می رفتند. درخت هلو جوانه زد، شکوفا کراتینه مو شد و میوه بالیاژ مو داد. پرستوها و مارتین‌ها آمدند، روی پشت بام توییتر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

لانه‌هایشان را ساختند، بچه‌هایشان را پرورش بالیاژ مو دادند، کنگره‌شان را در کنار بام‌ها برگزار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سپس به دنبال چشمه‌ای دیگر پرواز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. کاترپیلار ورقه پیچ در پیچ خود را چرخاند، از درخت بزرگ چوب دکمه ای جلوی خانه در آن آویزان کراتینه مو شد، به پروانه تبدیل کراتینه مو شد، با آخرین آفتاب تابستان بال زد و ناپدید کراتینه مو شد. و سرانجام برگ‌های درخت دکمه‌دار زرد، سپس قهوه‌ای کراتینه مو شدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه