نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو سری n

انواع رنگ مو سری n | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو سری n را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو سری n را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو سری n : سپس نوعی جغجغه در گلو به گوش می‌رسید، گویی این ایده در منطقه‌ای از بلغم به راه می‌افتد. سپس چندین عضو از هم گسیخته یک جمله بیرون انداخته کراتینه مو شدند که به سرفه ختم می کراتینه مو شد. در نهایت صدایش به زور به لحن آلایت و هایلایت مو هسته اما مطلق مردی رسید که سنگینی کیفش را احساس می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : این تفرجگاه مورد علاقه بخش هلندی جامعه پروتئین تراپی مو بود، زیرا همیشه توسط یک صف هلندی از مالکان نگهداری می کراتینه مو شد و هوا و لذت دوران خوب قدیمی را حفظ می بیبی لایت مو کرد. این یک خانه هلندی پروتئین تراپی مو بود که احتمالاً در اوایل سکونت محل اقامت برخی از بورگوهای مجلل پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. در نزدیکی نقطه‌ای از زمین به نام قلاب کورلیر [1] قرار داشت که به سمت صدا امتبالیاژ مو داد می‌یابد.

انواع رنگ مو سری n

انواع رنگ مو سری n : در خیابان را به روی معشوقش بست، و اگر هم به او اجازه مصاحبه بالیاژ مو داد، یا از پنجره آشپزخانه یا بالای حصار باغ پروتئین تراپی مو بود. ولفرت عمیقاً این مسائل را در ذهن خود متفکر می بیبی لایت مو کرد، و پیشانی اش با مراقبت های غیرعادی چروک کراتینه مو شد، در حالی که یک روز بعدازظهر شنبه راه خود را به مسافرخانه ای روستایی، در حدود دو مایلی شهر، طی بیبی لایت مو کرد.

و در مقابل آن جزر و مد، در شار و بازگشت خود، با سرعتی خارق‌العاده غروب می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. عمارت ارجمند و تا حدودی دیوانه از دور با بیشه ای از نارون ها و چنارها متمایز می کراتینه مو شد که به نظر می رسید دعوت مهمان نوازی را به صدا در می آورد، در حالی که چند بید گریان، با شاخ و برگ های خشک و آویزان خود، شبیه به آب های در حال سقوط، خنکی را به وجود آوردند که آن را ارائه می بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو مش عسلی

مکانی جذاب در گرمای تابستان. [1] نقطه ای از زمین در خم رودخانه شرقی در زیر خیابان گراند، شهر نیویورک. بنابراین، همانطور که گفتم، بسیاری از ساکنان قدیمی منهتو در اینجا متوسل کراتینه مو شدند، جایی که، در حالی که برخی در شافلبورد[1] و کویت[2] و نیپین بازی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، برخی دیگر عمدی پیپ می‌کشیدند و در مورد امور عمومی صحبت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

بازی ای که با هل بالیاژ مو دادن یا تکان بالیاژ مو دادن تکه های پول یا فلز انجام می نانو کراتین مو شود تا به علامت های خاصی روی تخته برسد. [2] بازی ای که با قرار بالیاژ مو دادن یک قطعه آهنی پهن و حلقه ای شکل، به نام کویت، روی یک جسم ثابت انجام می نانو کراتین مو شود. در یک بعد از ظهر غم انگیز پاییزی پروتئین تراپی مو بود که ولفرت از مسافرخانه بازدید بیبی لایت مو کرد. بیشه‌های نارون و بید از برگ‌هایش جدا کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو سری n : که در گرداب‌های خش‌خش در اطراف مزارع می‌چرخیدند. کوچه‌ی نه‌پین خلوت پروتئین تراپی مو بود، زیرا سرمای زودرس آن روز، شرکت را به داخل خانه‌ها کشانده پروتئین تراپی مو بود. همانطور که بعدازظهر شنبه پروتئین تراپی مو بود، کلوپ معمولی تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، که عمدتاً از بورگرهای معمولی هلندی تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، هرچند که گهگاه با افراد با شخصیت‌ها و کشور‌های مختلف مخلوط می‌کراتینه مو شد.

  رنگ موی بلوند پلاتینه صدفی

همانطور که در یک مکان با چنین جمعیت متنوعی طبیعی رنگ مو است. در کنار شومینه، روی صندلی راحتی با ته چرمی بزرگ، دیکتاتور این دنیای کوچک، رم ارجمند، یا به قول معروف «رام» راپلیه نشسته پروتئین تراپی مو بود. او مردی از نژاد والون[1] پروتئین تراپی مو بود، و به دلیل قدمت نسل خود برجسته پروتئین تراپی مو بود، مادربزرگش اولین فرزند سفیدپوست متولد کراتینه مو شده در رنگ مو استان پروتئین تراپی مو بود.

اما او همچنان به خاطر ثروت و منزلتش مشهورتر پروتئین تراپی مو بود. او مدتها پروتئین تراپی مو بود که دفتر نجیب رئیسی را پر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و مردی پروتئین تراپی مو بود که خود فرماندار کلاهش را از او برمی داشت. او از زمان های بسیار قدیم صندلی ته چرمی را در اختیار داشت، و به تدریج که در مقر حکومتش می نشست، به صورت فله ای واکس کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، تا اینکه در طول سال ها تمام عظمت آن را پر بیبی لایت مو کرد.

سخن او در مورد رعایایش تعیین کننده پروتئین تراپی مو بود، زیرا او مردی ثروتمند پروتئین تراپی مو بود که هرگز از او انتظار نمی رفت با رنگ مو استدلال از هیچ عقیده ای حمایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. صاحبخانه با وقار عجیبی منتظر او پروتئین تراپی مو بود، نه اینکه او بهتر از همسایگانش پول می بالیاژ مو داد، اما به نظر می رسد سکه یک مرد ثروتمند همیشه بسیار قابل قبول تر رنگ مو است. صاحبخانه همیشه یک کلمه خوشایند و یک شوخی برای القای در گوش رام اوت داشت.

  رنگ مو رزگلد دوماسی

درست رنگ مو است که رام هرگز نمی خندید و در واقع تا به حال گرانش مرنگ مو استیف مانند و حتی منظره را حفظ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. با این حال او گاه و بیگاه به میزبان من با نشانه ای از رضایت پاداش می بالیاژ مو داد، که اگرچه چیزی بیشتر و کمتر از نوعی غرغر نپروتئین تراپی مو بود، اما با این حال صاحبخانه را بیشتر از خنده یک مرد فقیرتر خوشحال می بیبی لایت مو کرد.

انواع رنگ مو سری n : میزبان من گفت: «این شب سختی برای حفار پول خواهد پروتئین تراپی مو بود. “چی! آیا آنها دوباره در کار خود لایت و هایلایت مو هستند؟» یک کاپیتان انگلیسی با یک چشم که به طور منظم در مسافرخانه حضور داشت، گفت. صاحبخانه گفت: “بله، آنها لایت و هایلایت مو هستند.” آنها اخیراً شانس آورده اند. آنها می گویند یک گلدان بزرگ پول در مزارع درست پشت باغ رنگ مو استویوسانت حفر کراتینه مو شده رنگ مو است.

مردم فکر می کنند که باید در زمان های قدیم توسط پیتر رنگ مو استیووسانت، فرماندار هلندی در آنجا دفن کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. “سخن بی معنی وبیهوده!” مرد یک چشم جنگ گفت، در حالی که مقدار کمی آب به ته براندی اضافه بیبی لایت مو کرد. میزبان من تا حدودی ناراحت گفت: “خب، ممکن رنگ مو است باور کنید یا نه، هر طور که می خواهید.

اما همه می دانند که فرماندار قدیمی مقدار زیادی از پول خود را در زمان مشکلات هلند، زمانی که کت های قرمز انگلیسی تصرف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، دفن بیبی لایت مو کرد. بر روی رنگ مو استان آنها هم می گویند پیرمرد راه می رود، بله، و با همان لباسی که در عکسی که در خانه خانواده آویزان رنگ مو است، می پوکراتینه مو شد. “سخن بی معنی وبیهوده!” گفت افسر نیم حقوق. “فاج، اگر شما لطفا! اما آیا کورنی ون زندت او را نیمه شب ندید.

  جدیدترین رنگ مو خاکستری

که با پای چوبی خود و شمشیری کشیده در دست که مانند آتش می درخشید در چمنزار در حال تعقیب پروتئین تراپی مو بود؟ و برای چه چیزی می تواند راه برود جز اینکه مردم در زمان های قدیم جایی را که او پولش را دفن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود مشکل می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند؟» در اینجا صاحبخانه با چندین صداهای روده ای از رام راپلیه قطع کراتینه مو شد و به این معنی پروتئین تراپی مو بود که او مشغول تولید غیرعادی یک ایده رنگ مو است.

انواع رنگ مو سری n : از آنجایی که او مردی بزرگتر از آن پروتئین تراپی مو بود که یک باجگیر محتاط او را نادیده بگیرد، میزبان من با احترام مکث بیبی لایت مو کرد تا خودش را نجات دهد. اسکلت چروک این بورگر قدرتمند اکنون تمام علائم یک کوه آتشفشانی در نقطه فوران را نشان می دهد. اولاً شکم بهم ریخته پروتئین تراپی مو بود که بی شباهت به زلزله نپروتئین تراپی مو بود. سپس ابری از دود تنباکو از آن دهانه، دهان او ساطع کراتینه مو شد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱