↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع مدل رنگ مو زیبا

انواع مدل رنگ مو زیبا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع مدل رنگ مو زیبا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع مدل رنگ مو زیبا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع مدل رنگ مو زیبا : مشاهده بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که ممکن رنگ مو است مبنای احتمالی خود را در این ایده داشته باکراتینه مو شد که در مواردی که دلیل مستقیمی در مورد واقعیت مرگ و خشونت جنایی که می تواند منجر به مرگ نانو کراتین مو شود وجود نرنگ مو دارد، هیچ مدرکی نمی تواند اثبات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : جناب شما فقط باید قاعده سفت و سخت اعلام کراتینه مو شده توسط بالیاژ مو دادگاه های ما را به یاد بیاورید و اعمال کنید که مشخصاً چگونه جرم جنایت در قتل باید اثبات نانو کراتین مو شود. «زندانی در اینجا به بالاترین جرم متهم رنگ مو است. قانون اولاً ایجاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که جرم به عنوان یک واقعیت ثابت نانو کراتین مو شود. این واقعیت که قربانی واقعاً مرده رنگ مو است، ابتدا باید قبل از اینکه کسی به خاطر قتل او محکوم نانو کراتین مو شود.

انواع مدل رنگ مو زیبا

انواع مدل رنگ مو زیبا : سوالی که پیش روی آنر شمرنگ مو است ساده رنگ مو است. اگر طبق قوانین کشور مشترک المنافع، جسم جرم، بدنه جرم ثابت کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، این پرونده باید به هیئت منصفه برود. در غیر این صورت، وظیفه این بالیاژ مو دادگاه رنگ مو است که هیئت منصفه را هدایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا زندانی را بی گناه تشخیص دهد. اینجا جایی برای صلاحدید قضایی وجود نرنگ مو دارد.

یقین حاصل نانو کراتین مو شود، زیرا تا زمانی که بیشترین شک در مورد مرگ وجود داشته باکراتینه مو شد، نمی توان در مورد عامل جنایتکار اطمینان داشت، اگرچه شواهد غیرمرتبط دال بر گناهکار پروتئین تراپی مو بودن متهم ممکن رنگ مو است مثبت، کامل و کاملاً غیرقابل مقاومت باکراتینه مو شد. در قتل، جسم جرم یا بدنه جرم از دو عنصر تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است: “مرگ، در نتیجه.

عامل جنایی دیگری به عنوان وسیله. «این قانون ثابت و تغییرناپذیر این دولت رنگ مو است که در پرونده اصلی رولوف علیه مردم وضع کراتینه مو شده و برای این بالیاژ مو دادگاه لازم‌الاجرا رنگ مو است که هر دو مؤلفه بدنه جرم نباید با شواهد غیرمرتبط اثبات شوند. باید اثبات مستقیم یکی از این دو عنصر جزئی بدنه وجود داشته باکراتینه مو شد. اگر یکی با شواهد مستقیم ثابت نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو تنباکویی روی دکلره

دیگری ممکن رنگ مو است فرض نانو کراتین مو شود. اما هر دو را نباید از شرایط فرض بیبی لایت مو کرد، مهم نیست که شرایط چقدر قدرتمند، قانع کننده یا کاملاً طاقت فرسا باکراتینه مو شد. به عبارت دیگر، هیچ مردی را نمی توان به قتل در ایالت نیویورک محکوم بیبی لایت مو کرد، مگر اینکه جسد قربانی پیدا و شناسایی نانو کراتین مو شود، یا مدرک مستقیمی وجود داشته باکراتینه مو شد که زندانی اقدامی را انجام بالیاژ مو داده که منجر به مرگ نانو کراتین مو شود.

و آن را در چنین مواردی انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است. روشی برای توضیح ناپدید کراتینه مو شدن جسد.» چهره قاضی پاک کراتینه مو شد و سخت کراتینه مو شد. اعضای نوار مراقب و هوشیار پروتئین تراپی مو بودند. آنها شروع به باز کراتینه مو شدن راه فرار قانونی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. حضار متحیر کراتینه مو شدند. آنها هنوز نفهمیده پروتئین تراپی مو بودند میسون به مشاور مردم روی آورد. چهره زشتش از تحقیر تلخ پروتئین تراپی مو بود. او گفت: «سه روز رنگ مو است.

انواع مدل رنگ مو زیبا : که تحت شکنجه این مسخره بیهوده و پرهزینه لایت و هایلایت مو هستم. اگر وکیل مردم غیر از بازیگران بازی پروتئین تراپی مو بود، در ابتدا می‌دانستند که ویکتور آنکونا را نمی‌توان به جرم قتل محکوم بیبی لایت مو کرد، مگر اینکه در این بالیاژ مو دادگاه با شاهدی زنده روبرو می‌کراتینه مو شد که به صورت مرده نگاه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. از نینا سان کروکس; یا اگر نه، شاهد زنده‌ای که او را دیده پروتئین تراپی مو بود که خنجر را به آغوشش می‌برد.

  رنگ موی عسلی خیلی روشن با دکلره

من اهمیتی نمی دهم که شواهد غیرمستقیم در این پرونده آنقدر قوی و غیرقابل مقاومت باکراتینه مو شد که غلبه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر قاضی روی نیمکت، اگر هیئت منصفه، اگر هر مردی که صدای من را شنیده باکراتینه مو شد، به گناه زندانی تا حد یقینی که مطلق رنگ مو است متقاعد کراتینه مو شده باکراتینه مو شد. اگر شواهد غیرمحتمل در ذهن هیچ سایه ای از دورترین شک و تردید باقی نمی گذاشت.

اما در غیاب شاهد عینی این زندانی قابل مجازات نیست و این بالیاژ مو دادگاه باید هیئت منصفه را مجبور به تبرئه وی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. حضار حالا فهمیدند و مات و مبهوت کراتینه مو شدند. مطمئناً این قانون نپروتئین تراپی مو بود. به آنها آموزش بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که قانون عقل سلیم رنگ مو است، و این، هر چیز دیگری پروتئین تراپی مو بود. میسون همه چیز را دید و پوزخندی زد. او با تمسخر گفت: «در لطافتش، قانون از بی گناهان محافظت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

انواع مدل رنگ مو زیبا : قانون خوب نیویورک دستش را دراز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و زندانی را از چنگ هیئت منصفه ای که او را به دار می آویزد بیرون می آورد.» میسون نشست. اتاق ساکت پروتئین تراپی مو بود. اعضای هیئت منصفه با تعجب به یکدیگر نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. نصیحت مردم برخرنگ مو است. صورتش از خشم سفید و ناباور پروتئین تراپی مو بود. او گفت: «عزیزان، این دکترین هیولایی رنگ مو است.

آیا می توان گفت که قاتل برای فرار از مجازات فقط باید جسد مقتول را مخفی یا ناپروتئین تراپی مو بود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا در دریا فرو برد؟ آن وقت اگر دیده ننانو کراتین مو شود که بککراتینه مو شد، قانون عاجز رنگ مو است و قاتل می تواند در برابر عدالت قصاص انگشتش را بکوبد. اگر این قانون رنگ مو است، پس قانون بالاترین جرم مرده رنگ مو است. کشورهای مشترک المنافع بزرگ به قتل چشمک می زند و هر انسانی را به کشتن دشمن خود دعوت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو مشکی پرکلاغی به چه پوستی میاد

مشروط بر اینکه او را پنهانی بککراتینه مو شد و پنهان الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تکرار می‌کنم، جناب، – صدای مرد اکنون بلند و عصبانی پروتئین تراپی مو بود و در اتاق بالیاژ مو دادگاه به صدا درآمد – که این دکترین هیولایی رنگ مو است! میسون زمزمه بیبی لایت مو کرد: «بِست و رنگ مو استوری و بسیاری دیگر گفتند، و قانون باقی ماند.» قاضی ناگهان گفت: «بالیاژ مو دادگاه نمی‌خواهد رنگ مو استدلال دیگری داشته باکراتینه مو شد.» وکیل مردم دوباره به صندلی خود نشست.

صورتش با پیروزی روشن کراتینه مو شد. بالیاژ مو دادگاه قرار پروتئین تراپی مو بود از او حمایت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. قاضی برگشت و به هیئت منصفه نگاه بیبی لایت مو کرد. او قبر پروتئین تراپی مو بود و با تاکید عمدی صحبت می بیبی لایت مو کرد. او گفت: «آقایان هیئت منصفه، حکومت لرد هیل در این ایالت برقرار رنگ مو است و برای من الزام آور رنگ مو است. این قانون رنگ مو است که توسط وکیل برای زندانی بیان کراتینه مو شده رنگ مو است: برای اثبات محکومیت به قتل باید دلیل مستقیمی وجود داشته باکراتینه مو شد.

انواع مدل رنگ مو زیبا : که یا مرگ، پیدا بیبی لایت مو کردن و شناسایی جسد، یا خشونت جنایی کافی برای ایجاد مرگ، و اعمال در به نحوی که ناپدید کراتینه مو شدن جسد را توضیح دهد. و تنها زمانی که دلیل مستقیمی بر یکی وجود داشته باکراتینه مو شد، می توان دیگری را با شواهد و قرائن ثابت بیبی لایت مو کرد. این قانون رنگ مو است و اکنون نمی توان از آن خارج کراتینه مو شد. فکر نمی کنم حکمت آن را توضیح دهم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه