نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بوتاکس مو | بورن لیدی | رنگ مو

بوتاکس مو برای چی خوبه

بوتاکس مو برای چی خوبه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بوتاکس مو برای چی خوبه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بوتاکس مو برای چی خوبه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

بوتاکس مو برای چی خوبه : ابتدا او توسط اختراعی که می خورنگ مو است حق اختراعش را ثبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند بازداشت کراتینه مو شد. تا به حال او فقط ایده هایی را ترسیم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که دیگران پذیرفته پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : حالا قرار پروتئین تراپی مو بود متفاوت باکراتینه مو شد اختراع به درستی ثبت اختراع کراتینه مو شد و برای فروش به یک نماینده واگذار کراتینه مو شد. اما باز هم شروع نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

بوتاکس مو برای چی خوبه

بوتاکس مو برای چی خوبه : چه مانعی داشت؟ اختراع دیگری با پتنت جدید بیشتر از اولی به فروش می‌رسد که متأسفانه به نتیجه نرسید. این پتنت هم گرفته کراتینه مو شد که باز هم هزینه داشت و به نماینده واگذار کراتینه مو شد تا بفروکراتینه مو شد.

لینک مفید : بوتاکس مو

هلبرژن سهم خود را داشت. این املاک معادل محصولی نداشت، زیرا اساساً یک املاک چوبی پروتئین تراپی مو بود و درختان روی آن هنوز نابالغ پروتئین تراپی مو بودند. پس این پروتئین تراپی مو بود که خانه پروتئین تراپی مو بود! چند سال تنهایی در هلبرژن همان چیزی پروتئین تراپی مو بود که او آرزو داشت. اما همیشه چیزی برای جلوگیری از خروج آنها در زمان تعیین کراتینه مو شده اتفاق می افتد.

بوتاکس مو برای چی خوبه : نمیتونست الان شروع کنه؟ خوب، بله، او فکر می بیبی لایت مو کرد که می تواند. اما فرو کاس به زودی متوجه کراتینه مو شد که او جدی نیست، بنابراین از یکی از خویشاوندان جوان، هانس راون، مهندس، مانند بسیاری از راون ها، کمک گرفت. رافائل از هانس خوشش می‌آید، زیرا او خود راون در خلق و خوی پروتئین تراپی مو بود، چیزی که قبلاً نمی‌دانست.

  فواید بوتاکس تراپی مو

لینک مفید : انجام بوتاکس مو در دوران شیردهی

این کاملاً یک مکاشفه برای او پروتئین تراپی مو بود. او معتقد پروتئین تراپی مو بود که راون ها مانند مادرش لایت و هایلایت مو هستند، اما اکنون متوجه کراتینه مو شد که او تفاوت زیادی با آنها رنگ مو دارد. به هانس راون فرو کاس به صراحت گفت که اکنون باید شروع کنند. آخرین روز ماه مه، تاریخی تعیین کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و این هانس باید به همه می گفت، زیرا مادرش فکر می بیبی لایت مو کرد که اگر این موضوع در همه جا شناخته می کراتینه مو شد.

بوتاکس مو برای چی خوبه : باعث می کراتینه مو شد رافائل خودش را بدتر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هانس راون این خبر را از دور و نزدیک منتشر بیبی لایت مو کرد، تا حدی به این دلیل که رنگ مو استان او پروتئین تراپی مو بود که این کار را انجام دهد، تا حدی به این دلیل که امیدوار پروتئین تراپی مو بود این فرصت یک سرگرمی خداحافظی باکراتینه مو شد که هرگز دیده نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : پروتئین تراپی و بوتاکس مو چیست

در واقع یک ضیافت در میان شور و اشتیاق عمومی برگزار کراتینه مو شد، که در نهایت به این نتیجه رسید که کل گروه یک دسته جمعی برای همراهی مهمان خود تا خانه او تشکیل بالیاژ مو دادند. در اینجا با انبوهی از افسران مواجه کراتینه مو شدند که به همین ترتیب به سمت خانه می رفتند. آنها نزدیک پروتئین تراپی مو بود با هم برخورد کنند.

  طرز بوتاکس مو
[botox]

بوتاکس مو برای چی خوبه : اما در عوض با هم برادر کراتینه مو شدند و مهندسان افسران و افسران مهندسان را تشویق آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. فردای آن روز تاریخ دو تفریح ​​و برخورد مهمانان به گرد روزنامه ها رفت. این نتایجی را ایجاد بیبی لایت مو کرد که فرو کاس پیش بینی نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اولی بسیار دلپذیر پروتئین تراپی مو بود. پروفسوری که اولین مقاله رافائل را منتشر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : دکلره مو بعد از بوتاکس صورت

همراه با خانواده اش به سمت در رفت. او از پله‌ها بالا رفت و از او پرسید که آیا با همراهی آنها یک بار دیگر از زیباترین نقاط مونیخ و مجاورت آن دیدن نمی‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او احساس تملق بیبی لایت مو کرد و دعوت را پذیرفت. همانطور که آنها در امتبالیاژ مو داد رانندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، از چیزی جز رافائل صحبت نمی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

بوتاکس مو برای چی خوبه : تا حدی در مورد شخص او، زیرا او عزیز هر خانمی پروتئین تراپی مو بود، تا حدی در مورد آینده ای که در برابر او قرار داشت. رنگ مو استاد گفت که او هرگز شاگردی با رنگ مو استعبالیاژ مو دادتر از این نداشته رنگ مو است. فرو کاس یک شیشه دوچشمی عالی با خود آورده پروتئین تراپی مو بود که هر از گاهی برای پنهان بیبی لایت مو کردن احساساتش آن را روی چشمانش می آورد و به نظر می رسید.

  قیمت بوتاکس مو ایرانی

لینک مفید : بوتاکس مو یا پروتئین

که ستایش صمیمانه آنها منظره و ساختمان ها را غرق در نور خورشید می بیبی لایت مو کرد. مهمانی کوچک با هم ناهار خوردند و بعد از ظهر به خانه رفتند. وقتی فرو کاس دوباره وارد اتاقش کراتینه مو شد، با عطر گل ها رنگ مو استقبال کراتینه مو شد. بسیاری از دوستانشان که تا به حال نمی دانستند چه زمانی باید بروند، آرزو داشتند که از آنها تعریف کنند.

بوتاکس مو برای چی خوبه : در واقع کنیز گفت که زنگ تمام صبح به صدا درآمده رنگ مو است. کمی بعد رافائل و هانس راون با یکی دو دوست وارد کراتینه مو شدند. آنها پیشنهاد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند با هم شام بخورند. فروش آخرین پتنت مطمئن به نظر می رسید و آنها آرزو داشتند این رویبالیاژ مو داد را جشن بگیرند. فرو کاس روحیه عالی داشت، پس رفتند.

لینک مفید : بوتاکس مو یا کراتینه

آنها در هوای آزاد با تعبالیاژ مو دادی دیگر از مردم دورشان شام خوردند. موسیقی و شادی وجود داشت و زمزمه آرام صداهای دور در گرگ و میش اوج می گرفت و پایین می آمد. هنگامی که لامپ ها روشن می کراتینه مو شدند، در یک طرف تابش خیره کننده یک شهر بزرگ پروتئین تراپی مو بودند، در طرف دیگر نیمه تاریکی تنها با نقاط نوری تسکین می یافت.

بوتاکس مو برای چی خوبه : و این موضوع اشارات شاعرانه در سخنرانی برای دوستانی کراتینه مو شد که به زودی آنها را ترک می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. درست در آن زمان دو خانم به آرامی از نزدیک صندلی رافائل عبور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. فرو کاس که روبروی آن نشسته پروتئین تراپی مو بود متوجه آنها کراتینه مو شد، اما متوجه نکراتینه مو شد. وقتی مسافت کوتاهی را طی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  بوتاکس مو چقدر ماندگاری دارد

لینک مفید : بوتاکس مو و رنگ مو استخر

ایستادند و منتظر ماندند، اما توجه او را جلب نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سپس دوباره به آرامی برگشتند و از پشت صندلی او رد کراتینه مو شدند، اما باز هم بیهوده. این باعث آزار کراتینه مو شد. فردیت او آنقدر قوی پروتئین تراپی مو بود که سکوتش بر کل مهمانی سایه افالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آنها از هم جدا کراتینه مو شدند صبح روز بعد رافائل دوباره برای کسب و کار مرتبط با حق ثبت اختراع خارج کراتینه مو شد.

بوتاکس مو برای چی خوبه : زنگ به صدا درآمد و خدمتکار با اسکناس وارد کراتینه مو شد. او گفت که روز قبل نیز آورده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. از طرف یکی از رستوران داران اصلی شهر پروتئین تراپی مو بود و به هیچ وجه کوچک نپروتئین تراپی مو بود. فرو کاس نمی دانست که رافائل بدهکار رنگ مو است – حداقل به یک رستوراندار. او به خدمتکار گفت که پسرش بالغ رنگ مو است و او صندوقدار او نیست.

لینک مفید : بوتاکس مو و پروتئین تراپی

حلقه دیگری پروتئین تراپی مو بود – خدمتکار با اسکناس دومی که روز قبل نیز آورده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود دوباره ظاهر کراتینه مو شد. از یک تاجر معروف شراب پروتئین تراپی مو بود. این هم کم نپروتئین تراپی مو بود یک حلقه دیگر؛ این بار قبض گل پروتئین تراپی مو بود و به هیچ وجه چیز بی اهمیتی نپروتئین تراپی مو بود. این را هم روز قبل آورده پروتئین تراپی مو بودند.

  بوتاکس مو یا کراتینه

بوتاکس مو برای چی خوبه : فرو کاس آن را دو بار، سه بار، چهار بار خواند: او نمی توانست بفهمد که رافائل برای گل ها پول بدهکار رنگ مو است – او آنها را برای چه می خورنگ مو است؟ یک حلقه دیگر؛ حالا یک اسکناس از یک جواهرفروش پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : بوتاکس مو خوب رنگ مو است

فرو کاس از صدای زنگ و قبوض آنقدر عصبی کراتینه مو شد که به پرواز درآمد. پس توضیح خروج به تعویق افتاده آنها این پروتئین تراپی مو بود: او اسیر پروتئین تراپی مو بود. این دلیل تمام نگرانی او در مورد فروش حق ثبت اختراع پروتئین تراپی مو بود. او باید آزادی خود را می خرید.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱