نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بوتاکس مو | بورن لیدی | رنگ مو

مواد بوتاکس مو چیست

مواد بوتاکس مو چیست | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مواد بوتاکس مو چیست را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مواد بوتاکس مو چیست را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

مواد بوتاکس مو چیست : او این معجزه را در همه جا منتشر بیبی لایت مو کرد و به گوش پادشاه رسید که با صدا زدن و دیدن او باعث کراتینه مو شد که میوه به پیران دیگر بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : پادشاه پس از دیدن آنچه که با فضیلت شگفت انگیز میوه انبه انجام کراتینه مو شد، با ناراحتی فریاد زد: «افسوس، زاغی وفادار کشته کراتینه مو شد که این درخت الهی را به من بالیاژ مو داد!

مواد بوتاکس مو چیست

مواد بوتاکس مو چیست : زیرا ثروتی که در ازای آن باید دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند بر زندگی بی پایان ترجیح رنگ مو دارد. از فقر او به قصر می رود و میوه را به راجا تقدیم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و او را با ماهیت آن آشنا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و یک لک روپیه به او پاداش می دهد.

لینک مفید : بوتاکس مو

اینک اتفاقی افتاد که مردی لباسشویی در دعوای همسرش با مادر پیرش، زن را که آنقدر از دست پسرش عصبانی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که تصمیم به مرگ گرفت، زد تا تقصیر مرگ او بر گردن او بیفتد. به او؛ و پس از رفتن به درخت انبه سمی در باغ، میوه ای را قطع بیبی لایت مو کرد و خورد، در حالی که بلافاصله از یک دختر شانزده ساله شکوفاتر کراتینه مو شد.

مواد بوتاکس مو چیست : چقدر گناه دارم!» و با شمشیر خود را سوراخ بیبی لایت مو کرد و مرد. درنگ مو استان‌گو می‌افزاید: «بنابراین، کسانی که بدون فکر عمل می‌کنند، قطعاً ناپروتئین تراپی مو بود خواهند کراتینه مو شد.» هدیه بالیاژ مو دادن سخاوتمندانه برهمن پیر از میوه انبه شگفت انگیز در درنگ مو استان ما، مشابه خود را با تفاوت در رمان عاشقانه هندو با عنوان “سیمهاسانا دواترینساتری” یا سی و دو درنگ مو استان از یک تاج و تخت، که در آن برهمنی از خدایان، به عنوان پاداش ریاضت های عبادی او، میوه جاودانگی، با شادی به خانه می رود و آن را به همسرش نشان می دهد، که به او توصیه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند آن را به راجا بهارتریهاری بدهد.

  بوتاکس مو قبل و بعد

لینک مفید : بوتاکس مو یا پروتئینه

راجا میوه را به همسرش می دهد و این را به او می گوید[ 301 ]اگر آن را می خورد، روز به روز بر زیبایی او افزوده می کراتینه مو شد و جاودانه می کراتینه مو شد. کانی آن را به سردار خود، رئیس پلیس می دهد.

مواد بوتاکس مو چیست : و او نیز به نوبه خود، آن را به عنوان برگزیده ترین هدایایی به یک اطلسی تقدیم می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که پس از این که فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تنها او را قادر به ارتکاب گناهان بی شمار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، تصمیم می گیرد آن را به او تقدیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. راجا، به امید پاداش در زندگی آینده. هنگامی که راجا بهارتریهاری میوه را دوباره دریافت بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : مواد بوتاکس مو در خانه

شگفت زده کراتینه مو شد، و با آموختن از هترایی که آن را از آنها به دست آورده پروتئین تراپی مو بود، دانست که ملکه او خیانت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، و با رها بیبی لایت مو کردن تاج و تخت و پادشاهی خود، به جنگل رفت و در آنجا تبدیل به یک میوه کراتینه مو شد.

[botox]

مواد بوتاکس مو چیست : زاهد[ 302 ] [ فهرست ] یادداشت های سیزدهم – قسمت پنجم. غذای مسموم – این سومین مورد از مسمومیت غذا یا میوه توسط مارها رنگ مو است و در درنگ مو استان های شرقی بسیار زیاد اتفاق می افتد.

  طريقه بوتاكس مو

لینک مفید : بعد از بوتاکس مو میشه دکلره بیبی لایت مو کرد

قدیمی‌ترین شکل این درنگ مو استان در مجموعه‌ای به زبان سانسکریت با عنوان «بیست و پنج درنگ مو استان یک خون آشام یافت می‌نانو کراتین مو شود که احتمالاً رنگ مو استخراج کراتینه مو شده از پروتئین تراپی مو بودایی رنگ مو است و در بسیاری از زبان‌های بومی هند نیز وجود رنگ مو دارد. همسر مردی به نام هاریسوامین که یک شب توسط یک شاهزاده ویدیادهارا از او دزدیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

مواد بوتاکس مو چیست : تمام دارایی خود را به برهمن ها بخشید و تصمیم گرفت برای شستن گناهان خود به آب های مقدس زیارت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و پس از آن امیدوار پروتئین تراپی مو بود که معشوق خود را بازیابد.

لینک مفید : بوتاکس مو غرب تهران

همسر؛ و درنگ مو استان به این ترتیب ادامه می یابد: – سپس او کشور را ترک بیبی لایت مو کرد، با تولد برهمن خود به عنوان تنها ثروتش، و شروع به گشتن به تمام مکان های مقدس برای بهپروتئین تراپی مو بود معشوقش بیبی لایت مو کرد. و در حالی که او در اطراف پرسه می زد، شیر وحشتناک فصل گرم، با خورشید فروزان برای دهان و با یال مرکب از پرتوهای آتشین خود بر او آمد.

مواد بوتاکس مو چیست : و بادها از کراتینه مو شدت گرما می‌وزیدند، گویی از نفس آه‌هایی که مسافرانی که از جدایی از همسرانشان اندوهگین می‌شوند گرم کراتینه مو شده‌اند. و مخازن، با ذخایر آبشان که بر اثر گرما و گل سفید خشک کراتینه مو شده شان کم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به نظر می رسید که قلب شکسته خود را نشان می دهد.

  بوتاکس مو خانگی درست کنیم

لینک مفید : بوتاکس مو گیاهی

و درختان کنار جاده به نظر می رسید که به خاطر خروج شکوه بهار ناله می کنند و ناله هایشان را در ناله های تیز پوست درختانشان با برگ هایی، گویی لب های خشکیده از گرما، شنیده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

مواد بوتاکس مو چیست : در آن فصل، هریس وامین خسته از گرمای خورشید، از سوگ، گرسنگی و تشنگی و مسافرت های مداوم، لاغر و کثیف و به دنبال غذا پروتئین تراپی مو بود، در سرگردانی خود به روستایی رسید.[ 303 ]در آن خانه برهمنی به نام پادمانابها یافت کراتینه مو شد که به قربانی بیبی لایت مو کردن مشغول پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : بوتاکس مو مواد

و چون دید که برهمنان زیادی در خانه اش غذا می خورند، ساکت و بی حرکت به تیرک در ایستاد. و همسر خوب آن برهمن به نام پادمانابها با دیدن او در این موقعیت، بر او دلسوزی بیبی لایت مو کرد و تأمل بیبی لایت مو کرد: «افسوس! توانا گرسنگی رنگ مو است! چه کسی را پایین نخواهد آورد؟ زیرا در اینجا مردی دم در ایستاده رنگ مو است.

مواد بوتاکس مو چیست : که به نظر می رسد صاحب خانه رنگ مو است و میل به غذا رنگ مو دارد، با چهره ای افسرده. ظاهراً از یک سفر طولانی آمده رنگ مو است و تمام توانایی هایش از گرسنگی آسیب دیده رنگ مو است.

لینک مفید : طرز بوتاکس مو

پس آیا او مردی نیست که به او غذا بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود؟» آن زن مهربان پس از گذشتن از این تأملات، ظرفی پر از برنج جوشانده در شیر و قی و شکر را در دست گرفت و آورد و با کمال ادب به او تقدیم بیبی لایت مو کرد و گفت: برو و این را در جایی در کنار دریاچه بخور، زیرا این مکان برای غذا خوردن مناسب نیست.

  بوتاکس مو چیست و چه عوارضی دارد

مواد بوتاکس مو چیست : زیرا پر از برهمنان رنگ مو است. او گفت: “من این کار را خواهم بیبی لایت مو کرد.” و ظرف برنج را گرفت و آن را در فاصله کمی در زیر درخت بانیان در لبه دریاچه گذاشت. و دست و پای خود را در دریاچه شست و دهانش را شست و سپس با روحیه بالا برگشت تا برنج را بخورد. اما در حالی که او به این ترتیب نامزد پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : بوتاکس مو برای موهای دکلره کراتینه مو شده

بادبادکی که یک مار کبری سیاه با منقار و پنجه هایش در دست داشت، آمد و روی آن درخت نشست. و چنین کراتینه مو شد که بزاق سمی از دهان آن مار مرده ای که پرنده اسیر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و با خود حمل می بیبی لایت مو کرد، خارج کراتینه مو شد. آب دهان در ظرف برنجی که زیر درخت گذاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

مواد بوتاکس مو چیست : افتاد و هریس وامین بدون توجه به آن آمد و آن برنج را خورد. به محض اینکه در گرسنگی تمام آن غذا را بلعید، دردهای وحشتناکی را متحمل کراتینه مو شد که ناشی از سم پروتئین تراپی مو بود. او فریاد زد: – «وقتی سرنوشت بر ضد مردی قرار می گیرد، همه چیز در این دنیا نیز تغییر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱