نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بوتاکس مو | بورن لیدی | رنگ مو

بوتاکس مو کراتینه

بوتاکس مو کراتینه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بوتاکس مو کراتینه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بوتاکس مو کراتینه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

12 ژانویه 2024

بوتاکس مو کراتینه : در گفتار، آداب، و در کل ظاهر او بسیار بی ادب پروتئین تراپی مو بود. او حدود بیست سال داشت و رنگش بسیار تیره پروتئین تراپی مو بود. این که جان فقط فقیرترین نوع «کرایه مزرعه ذرت» را دریافت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : هم از نظر جسمی و هم ذهنی به وضوح نشان می بالیاژ مو داد. رنگ مو استاد جورج اچ. مورگان به کراتینه مو شدت به خاطر کمپروتئین تراپی مو بودهای جان سرزنش کراتینه مو شد.

بوتاکس مو کراتینه

بوتاکس مو کراتینه : در مزارع خود، تحت نظارت ناظران پست پروتئین تراپی مو بود که جان له کراتینه مو شد و زیر هارو نگهداری کراتینه مو شد. او گفت که مادرش مری اسمیت، حدود دو سال قبل از فرار، اربابش را به نیواورلئان فروخته پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : بوتاکس مو

طبق قانون، آنا حق آزادی خود را داشت، اما تا زمان فرار او اجازه برخورداری از لطف را نداشت. او متوجه کراتینه مو شد که اگر آزاد باکراتینه مو شد باید برای آن بدود. جان اسمیت. نمونه بهتری از کسی که تحت درمان قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود و از هر نظر مراقبت نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، به راحتی یافت نمی کراتینه مو شد.

بوتاکس مو کراتینه : تأثیر غم انگیزی که این جدایی بی‌رحمانه بر او گذاشت، تنها با شنیدن صحبت‌های او در مورد آن به زبان بی‌آموزش قابل درک پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : بوتاکس مو بهتره یا ویتامینه

او که خودش را تهدید به حراج می‌بیبی لایت مو کرد، بیدار کراتینه مو شد تا بپرسد چگونه می‌تواند از خطر فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و خیلی زود فهمید که با پیروی از روش‌های قدیمی که بسیاری قبل از او از او رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، تصمیم و رنگ مو استقامت، ممکن رنگ مو است بر آن پیروز نانو کراتین مو شود. رنگ مو استاد و ناظران به همان اندازه که سبز به نظر می رسید.

  بوتاکس مو در دوران شیردهی

بوتاکس مو کراتینه : او به طرز تحسین برانگیزی در کار خود موفق پروتئین تراپی مو بود. * * * * * ورود از مریلند، 1858. جورج راسل و جیمز هنری تامپسون. جیمز، برای راحتی کار، با دو نام دیگر (میلتون براون و جان جانسون) عرضه کراتینه مو شد، که نمی دانست دقیقاً به چه تعبالیاژ مو داد در آزادی نیاز رنگ مو دارد یا اینکه کدام یک می تواند بهترین گزینه را داشته باکراتینه مو شد تا مکان او را کاملاً از رنگ مو استادش پنهان نگه رنگ مو دارد.

لینک مفید : بوتاکس مو یا ویتامینه

جورج گزارش بالیاژ مو داد که از دست هنری هریس که در نزدیکی بالتیمور در جاده هلو باغ زندگی می‌بیبی لایت مو کرد، گریخت و تمام عمرش با هریس زندگی بیبی لایت مو کرد. او از او به عنوان “مردی پرخاشگر، که هرگز دوست نداشت برده ها برای خود چیزی بسازند” صحبت بیبی لایت مو کرد. جورج شهادت بالیاژ مو داد که رنگ مو استفاده از او سخت پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

[keratin]

بوتاکس مو کراتینه : ظاهراً عقل او به دلیل آنچه که تحت سرپرستی خود متحمل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، آسیب جدی دیده پروتئین تراپی مو بود. جورج رنگ بسیار تیره ای داشت، اما نه به اندازه متوسط. جیمز هنری تامپسون جورج را همراهی نبیبی لایت مو کرد، اما او را در ایستگاه فیلادلفیا ملاقات بیبی لایت مو کرد. او با جورج که حدوداً بیست و هشت سال سن داشت، با قیافه‌ای که نشان‌دهنده هوش و روحیه پروتئین تراپی مو بود.

  کراتینه مو خانگی فوری

لینک مفید : بوتاکس مو بعد از کراتین

مخالفت خوبی داشت . او به رنگ شاه بلوطی و اندازه متوسط ​​پروتئین تراپی مو بود. او یکی از دنیس مانارد، از جانسونویل را متهم بیبی لایت مو کرد که دشمن شخصی او به عنوان یک ظالم رنگ مو است و افزود که نمی تواند “هیچ چیز خوبی درباره او بگوید.” با این حال، او می‌توانست بگوید که مانارد به کراتینه مو شدت با آموختن خواندن توسط برده مخالف پروتئین تراپی مو بود.

بوتاکس مو کراتینه : به ایده بالیاژ مو دادن هیچ امتیازی به آنها گوش نمی‌بالیاژ مو داد و سعی می‌بیبی لایت مو کرد آنها را با این ایده تحت تأثیر قرار دهد که آنها نیازی به دانستن چیزی نتمام دکلره مو دارند جز اینکه چگونه کار کنند. سخت به نفع اربابان و معشوقه هایشان; در انجام صادقانه این شرایط، هدفی که آنها برای آن طراحی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، طبق دکترین او محقق می کراتینه مو شد.

لینک مفید : نانو کراتین یا بوتاکس مو

علیرغم اینکه در سرتاسر جنوب برای تحت تأثیر قرار بالیاژ مو دادن این عقاید بر بردگان متوسل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، هیچ تغییری صورت نگرفت. جیمز فکر می بیبی لایت مو کرد که این دکترین بدنام رنگ مو است و زندگی با مردی به عنوان رنگ مو استادش خطرناک رنگ مو است. آزادی به همان اندازه که حق اربابش پروتئین تراپی مو بود، حق او پروتئین تراپی مو بود.

بوتاکس مو کراتینه : و بنابراین تصمیم گرفت به محض اینکه فرصتی برای فرار ببیند به کانادا برود. ورود از کوئین آن کانتی، 1858. کاترین جونز و پسر هنری، اتنا الیزابت دافوس، و جورج نلسون واشنگتن. این مسافران، اگرچه جالب پروتئین تراپی مو بودند، و تمایل کراتینه مو شدیدی به آزادی داشتند، اما هیچ درنگ مو استان قابل توجهی از رنج شخصی نداشتند.

  کراتینه مو قبل از بارداری

لینک مفید : بوتاکس مو یا پروتئین

ظاهراً قرعه آنها در میان طبقه انسان دوستانه برده‌دارانی افتاده پروتئین تراپی مو بود که نسبت به بردگان خود با اعتدال رفتار می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. کاترین بیست و چهار ساله پروتئین تراپی مو بود، رنگ شاه بلوطی تیره ای داشت، از ذکاوت مادری برخوردار پروتئین تراپی مو بود، و برای ایجاد تأثیر مطلوب در آن مناسب پروتئین تراپی مو بود. او به هیچ وجه در مورد برده داری خوب فکر نمی بیبی لایت مو کرد.

بوتاکس مو کراتینه : همانطور که فکر می بیبی لایت مو کرد، او تجربه کافی در زمان جاشوا دووال (که ادعا می بیبی لایت مو کرد مالک اوست) برای قضاوت در مورد خوب یا بد پروتئین تراپی مو بودن سیستم داشت. در حالی که او به هیچ وجه مردی سخت گیر به حساب نمی آمد، گهگاهی برده ای را می خرید و می فروخت. او هیچ عیب و ایرادی با معشوقه اش نداشت.

لینک مفید : روش بوتاکس سرد مو

اتنا حدود بیست سال سن داشت، رنگی به رنگ «نان زنجبیلی» داشت، رفتاری متواضع داشت و به نظر می رسید که توانایی طبیعی برای یادگیری رنگ مو دارد. او همچنین از زیر یوغ دووال پروتئین تراپی مو بود. او در بیان دلایل فرار خود اظهار داشت که از بردگی خسته کراتینه مو شده رنگ مو است و به این آموزه که خدا رنگین پوستان را صرفاً برده سفیدپوستان آفریده بی اعتقاد رنگ مو است.

بوتاکس مو کراتینه : علاوه بر این، او میل کراتینه مو شدیدی به «دیدن دوستانش در کانادا» داشت. جورج نیز از دووال فرار بیبی لایت مو کرد. خوشبختانه او فقط حدود نوزده سال داشت، آنقدر بزرگ نپروتئین تراپی مو بود که بتواند تحصیلات خود را به دست آورد و خودش خوب کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او از چشم انداز آزادی در کانادا بسیار خوشحال پروتئین تراپی مو بود. ویلیام هنری تنها دو سال سن داشت.

  انواع کراتین مو برزیلی

لینک مفید : بوتاکس مو یا ویتامینه

با قیمت قدیمی (پنج دلار به ازای هر پوند) او چیزی ارزش داشت، همان طور که پروتئین تراپی مو بود. کمیته که در دستان مادرش پروتئین تراپی مو بود، او را یک فرزند خوش شانس می دانست. * * * * * ورود از بالتیمور. الیجا اسقف و ویلیام ویلیامسون. الیجا به کمیته اعلام بیبی لایت مو کرد.

بوتاکس مو کراتینه : که او تحت تسخیر یک “قمارباز و مست” معمولی رنگ مو است که خود را به نام کمپبل می نامید و به فعالیت های ورزشی خود در بالتیمور ادامه می دهد. تحت این قمارباز، الیاس تا سن بیست و هشت سالگی مورد ظلم قرار گرفته پروتئین تراپی مو بود، زمانی که تصمیم گرفت فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : بوتاکس مو شرق تهران

او که فرصت های متعددی برای سفر به ایالات متحده و آمریکای جنوبی با رنگ مو استاد ورزشی خود داشت، موفق کراتینه مو شد مقدار زیادی اطلاعات را به دست آورد. به نفع خویشاوندان الیاس، اگر کسی باید به دنبال جزئیاتی در مورد این فرد گمکراتینه مو شده باکراتینه مو شد، اضافه می کنیم که او مردی یدکی با رنگ تیره پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱