نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بالیاژ مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ بالیاژ شرابی

رنگ بالیاژ شرابی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ بالیاژ شرابی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ بالیاژ شرابی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

15 ژانویه 2024

رنگ بالیاژ شرابی : به نوبه خود، او فکر می بیبی لایت مو کرد که باید حداقل یک رئیس باکراتینه مو شد، و این نیز طولی نکشید قبل از اینکه رئیس دانشگاه نانو کراتین مو شود بنابراین هیچ کمکی برای آن وجود نداشت. مجبور کراتینه مو شدند تحمل کنند با او. “اکنون چنین کراتینه مو شد که پادشاه و ملکه فرزندی نداشتند.

رنگ مو : اما کی پادشاه شنید که شاید یکی می آید، او مشتاق پروتئین تراپی مو بود بداند اگر وارث تاج و قلمرو او باکراتینه مو شد یا فقط الف باکراتینه مو شد شاهزاده. پس همه حکیمان آن سرزمین در قصر جمع کراتینه مو شدند، تا از قبل بگویند چه می نانو کراتین مو شود. اما زمانی که وجود نداشت هم پادشاه و هم اسقف، مردی از آنها که می توانست.

رنگ بالیاژ شرابی

رنگ بالیاژ شرابی : این را بگوید، فکر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند از زغال‌سوز، و طولی نکشید که او را در میان گذاشتند و از او در این مورد پرسیدند. ‘نه!’ او گفت: «این از قدرت او گذشته پروتئین تراپی مو بود، زیرا حدس زدن آنچه که هیچ مرد زنده ای نمی توانست بداند خوب نپروتئین تراپی مو بود.’ “‘ همه چیز خیلی خوب رنگ مو است.

لینک مفید : بالیاژ مو

به جرات می توانم بگویم،’ پادشاه گفت. ‘برای ​​من یکسان رنگ مو است. البته، اگر آن را بلد باشید یا ندانید؛ اما، می دانید، شما کاهن دانا و پیامبر واقعی لایت و هایلایت مو هستند که می توانند چیزهایی را پیشگویی کنند بیا؛ و تنها چیزی که می توانم بگویم این رنگ مو است که اگر به من نگوی، خودت را از دست می دهی لباس شب. و اکنون به آن فکر می کنم.

رنگ بالیاژ شرابی : اول شما را امتحان می کنم.’ “بنابراین او بزرگترین تانکر نقره ای را که داشت برداشت و به سمت آن رفت در ساحل دریا، و کمی بعد، کشیش را صدا زد. “‘اگر می توانید اکنون به من بگویید در این تانک چیست،’ پادشاه گفت ‘می توانید دیگری را نیز به من بگویید؛’ و چون این را گفت، او درب مخزن را محکم نگه داشت.

  بالیاژ رنگ سرد

لینک مفید : فرق بالیاژ وامبره

زغال‌سوز فقط دست‌هایش را فشار می‌بالیاژ مو داد و خودش را ناله می‌بیبی لایت مو کرد. “‘اوه! ای بدبخت ترین خرچنگ و فلج روی این زمین،’ فریاد زد این همان چیزی رنگ مو است که تمام عقب‌نشینی‌ها و ترفندهای جانبی شما باعث کراتینه مو شده رنگ مو است شما.’ “‘آه!’ پادشاه فریاد زد: «چطور می‌توانی بگویی نمی‌دانی.

رنگ بالیاژ شرابی : برای شما باید بداند که او یک خرچنگ در تانک داشت. بنابراین زغال سوز باید می رفت به سالن به ملکه. یک صندلی گرفت و روی صندلی نشست وسط طبقه، در حالی که ملکه در اتاق بالا و پایین می رفت. “هرگز نباید جوجه های خود را قبل از بیرون آمدن.

لینک مفید : بالیاژ زیتونی روی موی مشکی

از تخم شمرد، و هرگز در مورد نام نوزاد قبل از تولد نزاع نکنید. گفت ذغال سوز; ‘ولی من تا حالا همچین چیزی رو نشنیده پروتئین تراپی مو بودم و ندیده پروتئین تراپی مو بودم! وقتی که ملکه به سمت من می آید، تقریباً فکر می کنم که یک شاهزاده خواهد پروتئین تراپی مو بود، و زمانی که او از من دور می نانو کراتین مو شود.

[balayage]

رنگ بالیاژ شرابی : انگار یک شاهزاده خانم رنگ مو است.’ ” لو! وقتی زمان رسید، برای دوقلوها هم شاهزاده پروتئین تراپی مو بود و هم شاهزاده خانم متولد کراتینه مو شدند؛ و بنابراین زغال‌سوز آن بار هم به گل رسیده پروتئین تراپی مو بود. و چون می‌توانست چیزهایی را بگوید که هیچ‌کس نمی‌دانست، پول درآورد گاری ها پر پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : تفاوت بالیاژ و امیره

مرد بعدی پادشاه در قلمرو پروتئین تراپی مو بود. “سفر، تله، تریل، یک مرد اغلب بیشتر از چیزی رنگ مو است که می خواهد.” جعبه با چیزی زیبا در آن. “روزی روزگاری پسر بچه ای پروتئین تراپی مو بود که بیرون در حال قدم زدن در جاده پروتئین تراپی مو بود، و وقتی کمی راه رفت جعبه ای پیدا بیبی لایت مو کرد. “‘مطمئنم که باید چیز زیبایی در این جعبه وجود داشته باکراتینه مو شد.

  بالیاژ کرم مرواریدی

رنگ بالیاژ شرابی : او گفت به خودش؛ اما هر قدر که آن را چرخاند، و هر قدر که آن را پیچاند، او نتوانست آن را باز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “اما وقتی کمی دورتر رفت، کلید کوچکی پیدا بیبی لایت مو کرد. سپس خسته کراتینه مو شد و نشست و یکدفعه فکر بیبی لایت مو کرد چه لذتی رنگ مو دارد اگر کلید به جعبه تعبیه کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، زیرا سوراخ کوچکی در آن وجود رنگ مو دارد.

لینک مفید : بالیاژ طبیعی

بنابراین او کلید کوچک را از جیبش بیرون آورد و سپس ابتدا در جیبش دمید لوله کلید و سپس داخل سوراخ کلید و سپس کلید را گذاشت کلید را در سوراخ کلید قرار بالیاژ مو داد و آن را چرخاند. ‘Snap’ داخل قفل رفت. و وقتی هاسپ را امتحان بیبی لایت مو کرد، جعبه باز پروتئین تراپی مو بود. “اما آیا می توانید.

رنگ بالیاژ شرابی : حدس بزنید در جعبه چه چیزی وجود داشت؟ چرا دم گاو و اگر دم گاو بلندتر پروتئین تراپی مو بود، این درنگ مو استان هم بلندتر پروتئین تراپی مو بود. سه لیمو. “روزی روزگاری سه برادر پروتئین تراپی مو بودند که پدر و مادر خود را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند. و چون چیزی از خود باقی نگذاشته پروتئین تراپی مو بودند که پسرها بتوانند روی آن زندگی کنند.

لینک مفید : تفاوت سامبره و بالیاژ مو

آنها باید به دنیا می رفتند تا شانس خود را امتحان کنند. دو بزرگتر تا جایی که می توانستند خودشان را آماده آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما جوانترین، که آنها به نام تاپر تام، زیرا او همیشه در گوشه دودکش می نشست و نگه می داشت مخروطی از چوب کاج، او را با خود نتمام دکلره مو دارند.

رنگ بالیاژ شرابی : آن دو در اوایل سحرگاه خاکستری به راه افتادند. اما، هر چقدر سریع رفتند، یا نرفت، تاپر تام درست به محض اینکه دیگران نزد پادشاه آمدند قصر. بنابراین وقتی به آنجا رسیدند، درخورنگ مو است کار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. شاه گفت کاری برای انجام بالیاژ مو دادن نداشتند. اما از آنجایی که آنها خیلی فشار می آوردند.

  رنگ مو بالیاژ عسلی

لینک مفید : بالیاژ شرابی روی موی مشکی

او می دید که آیا او نتوانستم چیزی برای آنها پیدا کنم، – همیشه باید کاری برای انجام بالیاژ مو دادن وجود داشته باکراتینه مو شد چنین خانه بزرگی آره! آنها ممکن رنگ مو است به دیوار میخ بکوبند. و وقتی که رانندگی آنها را انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند، ممکن رنگ مو است دوباره آنها را بیرون بکشند. وقتی آنها این کار را انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ بالیاژ شرابی : ممکن رنگ مو است چوب و آب را به آشپزخانه ببرند. در کوبیدن میخ به دیوار و داخل دستی ترین فرد پروتئین تراپی مو بود دوباره آنها را بیرون کشید و او در حمل چوب و اب. پس برادرانش به او حسادت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و گفتند که او تسلیم کراتینه مو شده رنگ مو است که او آنقدر خوب پروتئین تراپی مو بود که پادشاه را به زیباترین شاهزاده خانمی که پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : بالیاژ پوست سفید

تبدیل بیبی لایت مو کرد در دوازده پادشاهی یافت می نانو کراتین مو شود. زیرا باید بدانید که پادشاه خود را از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است پیرزن و بیوه پروتئین تراپی مو بود. وقتی پادشاه این را شنید، به تاپر تام گفت او باید کاری را که گفته پروتئین تراپی مو بود انجام دهد.

رنگ بالیاژ شرابی : در غیر این صورت او را وادار می بیبی لایت مو کرد که او را روی تختخواب بگذارند مسدود کنید و سر او را جدا کنید. تاپر تام پاسخ بالیاژ مو داد، او هرگز چنین چیزی نگفته و فکر نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه