نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

بالیاژ مو | بورن لیدی | رنگ مو

مدل بالیاژ روشن

مدل بالیاژ روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل بالیاژ روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل بالیاژ روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

مدل بالیاژ روشن : جریان به سمت شهر و به سمت ادامه بالیاژ مو داد: گابریل عزیزم! او که دیگر نمی توانست خود را کنترل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، با صدایی عصبانی پاسخ بالیاژ مو داد: “اوه! مرا در آرامش رها کن، دعا کن! من حتی اجازه ندارم کالسکه ام را داشته باشم الان به خودم.» وانمود بیبی لایت مو کرد که او را نمی شنود.

رنگ مو : ادامه بالیاژ مو داد: «تو هرگز مثل امروز خیلی زیبا به نظر می رسید.» صبرش به پایان رسیده پروتئین تراپی مو بود و با عصبانیت غیر قابل مهار پاسخ بالیاژ مو داد: شما اشتباه می کنید که متوجه آن می شوید، زیرا به شما قسم می خورم که هرگز نخواهم داشت باز هم هر کاری با شما در این راه انجام نانو کراتین مو شود.

مدل بالیاژ روشن

مدل بالیاژ روشن : شمارش به طور قطع گیج و ناراحت و طبیعت خشن او پروتئین تراپی مو بود با به دست آوردن قدرت، فریاد زد: “منظورت از آن چیست؟” در یک لحنی که بیشتر به ارباب بی رحم خیانت بیبی لایت مو کرد تا عاشق. او پاسخ بالیاژ مو داد صدایی آلایت و هایلایت مو هسته، تا خادمان در میان سر و صدای کر کننده نشنوند از چرخ ها: “آه! منظور من از آن چیست؟ منظور من از آن چیست.

لینک مفید : بالیاژ مو

حالا من دوباره شما را شناخت! می خواهی همه چیز را بگویم؟» “آره.” «از زمانی که قربانی آن کراتینه مو شده ام، همه چیزهایی که بر قلبم سنگینی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است خودخواهی وحشتناک شما؟» از تعجب و عصبانیت سرخ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و بین بسته هایش غرید دندان ها: “بله، همه چیز را به من بگو.” او مردی پروتئین تراپی مو بود.

  بالیاژ زیتونی

مدل بالیاژ روشن : قد بلند و شانه های پهن، با ریش های قرمز بزرگ، مردی خوش تیپ، مردی نجیب، مردی از جهان، که به عنوان یک شوهر کامل گذشت پدر عالی، و حالا، برای اولین بار از زمانی که شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، او به سمت او چرخید و در صورتش نگاه بیبی لایت مو کرد: «آه! برخی را خواهید شنید.

لینک مفید : مدل لایت بالیاژ

چیزهای ناخوشایند، اما باید بدانید که من برای همه چیز آماده لایت و هایلایت مو هستم، که من از هیچ چیز نمی ترسم و شما کمتر از هرکسی امروز.» او همچنین به چشمان او نگاه می بیبی لایت مو کرد و از عصبانیت می لرزید با صدای آلایت و هایلایت مو هسته ای گفت: تو دیوونه ای. نه، اما من دیگر قربانی مجازات نفرت انگیز نخواهم پروتئین تراپی مو بود.

مدل بالیاژ روشن : زایمانی که یازده سال به من تحمیل بیبی لایت مو کردی! من آرزو دارم بگیرم جایگاه من در جامعه همانگونه که حق دارم، همانطور که همه زنان حق تمام دکلره مو دارند انجام بالیاژ مو دادن.” او ناگهان رنگ پریده کراتینه مو شد و با لکنت گفت: “من شما را درک نمی کنم.” “اوه! آره؛ شما به اندازه کافی مرا درک می کنید.

لینک مفید : مدل مو بالیاژ دودی

الان سه ماه از من میگذره آخرین فرزندم را به دنیا آوردم، و من هنوز هم بسیار زیبا لایت و هایلایت مو هستم، و با وجود تمام تلاش‌هایت را نمی‌توانی شکل من را خراب کنی، همانطور که الان فهمیدی، وقتی من را در آستان خانه دیدی، فکر می کنی وقت آن رسیده رنگ مو است که باید فکر کنم.

  بالیاژ ترکی
[balayage]

مدل بالیاژ روشن : داشتن یک فرزند دیگر.» “اما تو داری مزخرف می گویی!” نه، من سی ساله لایت و هایلایت مو هستم و هفت فرزند دارم و داریم یازده سال ازدواج بیبی لایت مو کردی و امیدواری ده سال ادامه داشته باکراتینه مو شد طولانی تر، پس از آن حسادت را کنار می گذارید.» بازوی او را گرفت و فشرد و گفت: اجازه نمی‌دهم.

لینک مفید : بالیاژ با فویل

حرف بزنی برای من خیلی طولانی تر رنگ مو است.» و من تا آخر با شما صحبت خواهم بیبی لایت مو کرد، تا زمانی که تمام آنچه را که باید انجام دهم به تو بگویم و اگر بخواهی جلوی من را بگیری، صدایم را بلند خواهم بیبی لایت مو کرد تا دو خدمتکار که روی جعبه لایت و هایلایت مو هستند ممکن رنگ مو است بشنوند.

مدل بالیاژ روشن : فقط اجازه بالیاژ مو دادم بیای با من برای آن هدف، زیرا من این شاهدان را دارم که شما را ملزم می کنند به من گوش کن و خودت را مهار کن، پس حالا به آنچه می گویم توجه کن. من همیشه نسبت به تو احساس ضدیت داشته ام و همیشه اجازه بالیاژ مو داده ام آن را ببینی چون من هرگز دروغ نگفته ام.

لینک مفید : مدل رنگ بالیاژ روسی

آقا. تو با وجود خودم با من ازدواج بیبی لایت مو کردی. شما پدر و مادرم را که در شرایط شرم آور پروتئین تراپی مو بودند مجبور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند به من بدهند تو، چون ثروتمند پروتئین تراپی مو بودی، و مرا وادار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که با تو ازدواج کنم اشک های من. «پس مرا خریدی، و به محض اینکه در قدرت تو پروتئین تراپی مو بودم، به محض این که داشتم همدم تو شوم.

  رنگ مو بالیاژ پاستیلی

مدل بالیاژ روشن : حاضرم خودم را به تو بچسبانم، تو را فراموش کنم اقدامات قهری و تهدیدآمیز، برای اینکه فقط یادم بیاید که من باید همسری فداکار باشم و تا آنجا که ممکن رنگ مو است دوستت داشته باشم ممکن رنگ مو است که من تو را دوست داشته باشم، تو حسود کراتینه مو شدی، تو که هیچ کس تا به حال نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

لینک مفید : مدل مو بالیاژ اینستاگرام

پیش از این، با پایه، حسادت حقیر یک جاسوس، که به عنوان برای شما تحقیر کننده رنگ مو است همانطور که برای من پروتئین تراپی مو بود. من هشت ماهه ازدواج نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم تو به هر خیانت به من مشکوک پروتئین تراپی مو بودی و حتی به من گفتی.

مدل بالیاژ روشن : چه ننگ! و همانطور که نتوانستی جلوی من را از زیبایی و از خوشایند مردم، از دعوت کراتینه مو شدن در اتاق نشیمن و همچنین در روزنامه یکی از زیباترین زنان پاریس، شما همه چیز را امتحان بیبی لایت مو کردید می‌توانی به این فکر کنی که تحسین‌کنندگان را از من دور کنی، و به آن ضربه زدی ایده نفرت انگیزی که باعث می نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : مدل بالیاژ مو چیست

من زندگی خود را در یک وضعیت ثابت بگذرانم مادر کراتینه مو شدن، تا زمانی فرا رسد که من از هر مردی بیزار باشم. اوه، آن را انکار نکنید. من مدتی متوجه نکراتینه مو شدم، اما بعد متوجه کراتینه مو شدم آن را حدس زد. حتی به خواهرت مباهات بیبی لایت مو کردی که به من گفت زیرا او من را دوست رنگ مو دارد و از درشتی بی حیا شما بیزار پروتئین تراپی مو بود.

  تفاوت آمبره با بالیاژ چیست

مدل بالیاژ روشن : به یاد داشته باشید که در گذشته چگونه رفتار بیبی لایت مو کرده اید! چطور برای یازده سال شما مرا وادار بیبی لایت مو کرده اند که تمام جامعه را رها کنم و به سادگی برای شما مادر باشم فرزندان. و آن وقت از من بیزار می کراتینه مو شدی و من به آنجا فرستاده کراتینه مو شدم کشور، قلعه خانوادگی، در میان مزارع و مراتع. و زمانی که من دوباره ظاهر کراتینه مو شد.

لینک مفید : مدل رنگ بالیاژ

تازه، زیبا و دست نخورده، هنوز اغوا کننده و دائما احاطه کراتینه مو شده توسط تحسین کنندگان، به امید اینکه بالاخره باید کمی بیشتر زندگی کنم مثل یک زن جوان ثروتمند جامعه، دوباره غبطه ور کراتینه مو شدی و تو یک بار دیگر شروع بیبی لایت مو کردی.

مدل بالیاژ روشن : به آزار و اذیت من با آن میل بدنام و نفرت انگیز که در این لحظه در کنار من از آن رنج می بری و این نیست میل به تصاحب من – زیرا من هرگز نباید از خودم امتناع می بیبی لایت مو کردم تو، اما این آرزوست که من را ناخوشایند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. «و سپس آن چیز شنیع و اسرارآمیز رخ بالیاژ مو داد.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱