نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بالیاژ مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

بالیاژ فری هند

بالیاژ فری هند | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بالیاژ فری هند را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بالیاژ فری هند را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

بالیاژ فری هند : مشکوک باشید که کسی آنها را تغییر بالیاژ مو داده رنگ مو است کلت بر شما، اما مگر اینکه——” “‘ببخشید، اوه،” گیب را قطع بیبی لایت مو کرد، “اما من فراتر رفتم”. مشکوک’ آی تی اکنون. من می دانم انجام کراتینه مو شد.” “نمیگویی!” “بله، شواهد را گرفتم. مولیگان، او به من می گوید jus’ قبل’ او چراغ خاموش، ‘Gabe،’ او می‌گوید، “آن کلت اسمیت، او به شما تعلق رنگ مو دارد.” حقوق. پیتکین، او یک سوئیچ پس از یوو می ککراتینه مو شد.

رنگ مو : اول به رختخواب رفت شب.’ او می گوید که او این کار را دیده رنگ مو است. “مبه پسر تازه داشت تلاش می بیبی لایت مو کرد’ برای ایجاد دردسر بیشتر،” پیرمرد کاری را پیشنهاد بیبی لایت مو کرد. “نمیگم’ شما او نگاه را نداشتید؟ آنها خیلی کوله می کنند به طور یکسان آنها من را حدس می زدند’. من یکی را انتخاب بیبی لایت مو کردم.

بالیاژ فری هند

بالیاژ فری هند : که وسیع ترین پروتئین تراپی مو بود بین چشم ها-‘ این همان کسی رنگ مو است که موفق نپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است’ همه آنها نژادها این اصلاً گروهبان اسمیت نیست – این ژنرال الدووال من رنگ مو است. پیتکین، او انتخابم را به من می دهد’ سپس او من را روشن می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : بالیاژ مو

سوال این رنگ مو است، چقدر او را پس بالیاژ مو دادم؟” [صفحه 259] پیرمرد کاری مدتی در سکوت سبیل هایش را شانه زد. “سلیمان یک بار همچین کاری داشت” گفت: اما این یک سوال پروتئین تراپی مو بود از نوزادان من فکر می کنم تصمیم او با شلنگ جواب نمی دهد. گیب، تو گیتین لایت و هایلایت مو هستی.

بالیاژ فری هند : خیلی پیرمردی، مگه نه؟” “اول قابل تحمل” سیاه پوست پاسخ بالیاژ مو داد. “بله خوب” “یک’ اگر این هاس را از پیتکین دور می بیبی لایت مو کردی، با چه کار می بیبی لایت مو کردی او؟” “او را بفروش” پاسخ سریع پروتئین تراپی مو بود “اوهو! پس آن هوسی که به اندازه پول می خواهید نیست، نه؟” “مه’ کاری، آن کلت به اندازه کافی برای ارسال به دست می آید.

  نمونه بالیاژ دخترونه

لینک مفید : بالیاژ موی مشکی بدون دکلره

من خانه ررنگ مو است. گرفتم دو پسر در بالتیمو’، یک’ آنها می خورنگ مو استند’ من راسین را ترک کنم’ کسب و کار، اما من نتوانستم آن را ترک کنم. نه، نه، نمی‌توانستم، پس من جوس’ هنگین کراتینه مو شده رنگ مو است’ روی دندان و’ ناخن پا مانند گفته’ رنگ مو است، هوپین’ من به نحوی سهم سامبره مو بگیرید.” “و شما خیلی اهمیت نمی دهید.

[balayage]

بالیاژ فری هند : چگونه ترک می کنید، پس مدتی رنگ مو است که ترک می کنید. آن رنگ مو است آن؟” “خب، خوب، من اگر با او خویشاوندی کنم مشکلی نمی خواهم، اما اگر مجبور باشم با پیتکین مبارزه کن، این کار را انجام خواهم بالیاژ مو داد. در حالی که گیب منتظر پروتئین تراپی مو بود، سکوت طولانی دیگری برقرار کراتینه مو شد. “من فکر می کنم.

لینک مفید : مش بالیاژ با فویل

سلیمان دست هایش را پر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند’ از این پیچیدگی،” بالاخره پیرمرد کاری گفت. “شما نمی توانید وارد غرفه شوید یک’ آن هوس را از پیتکین بگیر،[صفحه 260]زیرا او شما را دستگیر بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. و سپس، البته، او را به نام خود ثبت بیبی لایت مو کرد و’ runnin’ در رنگ های او – این چیز دیگری رنگ مو است.

بالیاژ فری هند : که ما باید به آن توجه کنیم توجه. فکر می کنم بهتر رنگ مو است چند روزی ساکت باشیم و’ مطالعه. شما خواهید دانست که هر زمان که این گروهبان وارد مسابقه نانو کراتین مو شود، شما؟” “بله خب من خوشبختم برای دانستن از قبل o’ زمان، نه. “بسیار خوب. به سر کار برگردید و’ با پیتکین دعوا نکنید.

لینک مفید : بالیاژ سرخابی

نکن به او بفهمانید که شما چیزی را فهمیده اید، و’ من را در جریان بگذارید گروهبان اسمیت شاید چیز خوبی باکراتینه مو شد اگر بدانیم پیتکین چه زمانی می رود’ برای شرط بندی روی او او تقلب بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  قیمت رنگ مو بالیاژ

بالیاژ فری هند : با آن هوس اخیرا.” “او همیشه تقلب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند’ Yo’—yo’ فکر کنید که آنها راهی برای-به–” “همیشه راهی لایت و هایلایت مو هست گیب” پیرمرد کاری پاسخ بالیاژ مو داد. ” نکته اصلی یافتن آن رنگ مو است.” «اون درسته هوسر منه” گفت رنگ مو با ردی از لجبازی در لحنش “یک’ دنیا صدف توست،” کری پاسخ بالیاژ مو داد، “اما تو نمی توانی بروی.” برنگ مو استین’ با دینامیت وارد آن نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : بالیاژ با کلاه رابسون

باید صدف را باز کنی، مراقب باش. اکنون به انبار خود برگردید و همانطور که به شما گفتم عمل کنید. می فهمی؟” “بله خب’ با تشکر از شما’ خویشاوندان، سه. سر باندپیچی کراتینه مو شده پیتکین برای او همدردی کمی ایجاد بیبی لایت مو کرد – در واقع، به نظر می رسد که نظر عمومی این رنگ مو است.

بالیاژ فری هند : که مولیگان ضربه محکمی به او نزده رنگ مو است برای انجام هر کار خیری به جامعه کافی رنگ مو است.[صفحه 261]مطمئناً ضایعات اینطور نپروتئین تراپی مو بود خلق و خوی خود را بهپروتئین تراپی مو بود بخشید و پیتکین زندگی را بر دوش گیب پیر و او تبدیل بیبی لایت مو کرد دو دست ثابت مشکی گیب آزار یک بیمار را بلعید لبخندی زدند.

لینک مفید : رنگ بالیاژ یخی

اما آن دو قایق با خود غر زدند و به آنها چشم دوختند کارفرما با بدخواهی آنها همچنین روزهای پرداخت را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند. یک روز عصر، پیتکین سرش را از در اتاق تکلیف بیرون آورد و مربی خود را فراخواند. “گیب! اوه، گیب! حالا آن سیاه‌پوست قدیمی کجرنگ مو است.

بالیاژ فری هند : گیب پاسخ بالیاژ مو داد و در امتبالیاژ مو داد خط حرکت می بیبی لایت مو کرد غرفه ها “یو’ می خواهید مرا ببینید، رئیس؟” “در را پشت سرت ببند” پیتکین غرغر بیبی لایت مو کرد. “فکر میبیبی لایت مو کردم اینطور رنگ مو است زمان آن رسیده رنگ مو است که این کلت گروهبان اسمیت را شل کنیم.” “بله خب” گیب پاسخ بالیاژ مو داد. “او آماده رفتن رنگ مو است.

  بالیاژ ایرتاچ چیست

لینک مفید : بالیاژ مو یاسی

رئیس.” “او چقدر خوب رنگ مو است؟” پیتکین را خورنگ مو است. “خب، خب” گیب پاسخ بالیاژ مو داد: “او خیلی بهتر از اوست” نمایش’ اخیراً این یک واقعیت رنگ مو است. “آیا او می تواند اسب هایی مانند کالووی و هارتشورن را شکست دهد؟” “اگر فرصتی بدهد، خویشاوندان رنگ مو است.” “منظورت چطوره شانس؟” “خب، اوه، اگر او خوب می‌گیرد.

بالیاژ فری هند : آن را خوب می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند’ سوار، برای’ یک چیز. او پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است آشفته همه اوه پیست مسابقه لاس’ چند بار.” [صفحه 262] “اما با یک سواری خوب فکر می کنید او می تواند برنده نانو کراتین مو شود؟” “هامف!» گیب بو بیبی لایت مو کرد. “او آنها را ترک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند انگار که ایستاده اند’ هنوز!” “من می خواهم او را به مسابقه چهارم شنبه آینده بکشانم.

لینک مفید : بالیاژ یعنی چه

پیتکین گفت، و او کالووی و هارتشورن را برای شکست بالیاژ مو دادن رنگ مو دارد. باید وجود داشته باکراتینه مو شد قیمت خوبی برای او – به هر حال، 4 یا 5 به 1، به دلیل آنچه او پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است اخیرا نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است.” “یو’ رفتن’ روی او شرط بندی کنید، نه؟” “مستقیم و مکان» پیتکین گفت، “اما من اینجا روی نیکل شرط نمی بندم.

بالیاژ فری هند : آهنگ. آنها از شما در مورد کلت می پرسند و سعی می کنند یک جواب بگیرند خط روی او شما به آنها می گویید که من او را کمی دور شروع می کنم کلاس او فقط برای اینکه ببیند بازی اوست یا نه – هر دروغی جواب می دهد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه