نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بیبی لایت مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

بیبی لایت یخی

بیبی لایت یخی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بیبی لایت یخی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بیبی لایت یخی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

13 ژانویه 2024

بیبی لایت یخی : حالا خودمان را دلداری بدهیم که با وجود تمام جوایزی که به صاحب سر شما وعده بالیاژ مو داده کراتینه مو شده، خداوند تاکنون جان شما را حفظ بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. حتی این اعلامیه هم اکنون از حافظه مردم در حال ناپروتئین تراپی مو بودی رنگ مو است.» یکی از دوستانش چنین گفت و دست از کار کشید.

رنگ مو : و آنها از دست زدن به موضوع متاسف کراتینه مو شدند. شاهزاده که دریافت که نقش یک زن را در میان دوستانش بازی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

بیبی لایت یخی

بیبی لایت یخی : این سخنان مانند تیر در گوش سوندارا افتاد و او را آزار بالیاژ مو داد. شرمساری که با او چنین رفتاری کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، تغییر رنگی در چهره او ایجاد بیبی لایت مو کرد که همه دوستانش متوجه کراتینه مو شدند.

لینک مفید : بیبی لایت مو

از سر گرفت یا وانمود بیبی لایت مو کرد که چهره شاد سابق خود را از سر می گیرد و گفتگو را به موضوعات دلپذیرتر تغییر بالیاژ مو داد. آن شب خیلی دیر از هم جدا کراتینه مو شدند. قبل از انجام این کار، سوندارا از همه آنها خورنگ مو است تا صبح روز بعد خود را در سالن دوربار 10 حاضر کنند.

بیبی لایت یخی : در همان زمان او همچنین به دستور بالیاژ مو داد تا اسب ها را برای خود و دوستانش برای سواری صبحگاهی آماده نگه رنگ مو دارد.[ 45 ]روز بعد از طریق شهر من فقط منتظر شنیدن چنین دستوری از زبان خودت پروتئین تراپی مو بودم، مای باب چاکراورتی ! 11 من از روحیه بازنشسته ات فکر می بیبی لایت مو کردم که تو مردی پرانرژی نیستی.

لینک مفید : بی بی لایت یعنی چی

من اسب ها را آماده خواهم بیبی لایت مو کرد.» راناویراسیگ فوراً به خادمانش دستور بالیاژ مو داد که زین کراتینه مو شده و بیست و یک اسب را برای شاهزاده و همراهانش آماده کنند. او همچنین عده ای از افراد خود را برای سوار کراتینه مو شدن در مقابل مهمانی گماشت. صبح آمد. دوستان طبق وعده عصر قبل جمع کراتینه مو شدند.

  بیبی لایت جلوی مو
[baby]

بیبی لایت یخی : شاهزاده و آنها پس از صرف صبحانه سبک، سوار بر اسب کراتینه مو شدند. سواران از جلو و عقب سوار کراتینه مو شدند. شاهزاده با دوستانش در وسط راهپیمایی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. با شمشیر کشیده در کنارش سوار کراتینه مو شد. مهمانی از چهار خیابان اصلی شهر گذشت. همه برخرنگ مو استند و به پسر پادشاه پیر خود احترام گذاشتند.

لینک مفید : بیبی لایت مو

راناویراسیگ هنگام عبور از خیابانی که عمارت وزیر پروتئین تراپی مو بود، متوجه کراتینه مو شد که خاراوادانا هیچ احترامی به راهپیمایی سلطنتی قائل نیست. این یک توهین غیرقابل تحمل برای راناویراسیشگ به نظر می رسید. لب هایش را گاز گرفت، دندان هایش را به هم فشرد و دست هایش را فشرد.

بیبی لایت یخی : شاهزاده تمام دردهای روحی سرپرست وفادار خود را مشاهده بیبی لایت مو کرد و به سادگی او با خود خندید. حدود اواسط روز مهمانی به کاخ بازگشت. را [ 46 ]دوستان پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شدند و سوندارا بعد از مراسم روز ماه نو شام مختصری خورد و برای رنگ مو استراحت بازنشسته کراتینه مو شد.

لینک مفید : رنگ مو امبره سال ۲۰۲۰

سواری صبحگاهی در اعماق ذهن شاهزاده پروتئین تراپی مو بود. با اینکه صبح وقتی راناویراسیگ به سادگی راناویراسیگ می‌خندید، این توهین تأثیر قوی‌تر و عمیق‌تری در قلبش گذاشته پروتئین تراپی مو بود. روز تقریباً سپری کراتینه مو شد. ساندارا یک شام بسیار سبک خورد و قبل از اینکه ساعت اول تمام نانو کراتین مو شود.

بیبی لایت یخی : خود را در اتاق خوابش بست، طبق معمول، بیرون را تماشا بیبی لایت مو کرد. شاهزاده همسرش را در رختخوابش در خواب دید و بدون اینکه مزاحمش نانو کراتین مو شود اتاق را بالا و پایین بیبی لایت مو کرد. ماده ای نخ مانند در گوشه ای از اتاق خواب توجه او را به خود جلب بیبی لایت مو کرد. در معاینه متوجه کراتینه مو شد که آن یک نردبان نخ رنگ مو است.

  بیبی لایت یعنی چه

لینک مفید : بی بی لایت جلو سر

او حتی وقت نداشت فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که چگونه وارد اتاق خواب کراتینه مو شد. درست در آن زمان راناویراسیشگ برای چند دقیقه بازنشسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا شامش را بخورد. احمق پیر اکنون برای غذا خوردن آمده رنگ مو است. و پارامشوارا این نردبان را در راه من انداخته رنگ مو است.

بیبی لایت یخی : حالا بگذار فرار کنم.» به این ترتیب، ساندارا بدون توجه نگهبان قدیمی‌اش بیرون آمد و به بالای عمارت هفتم صعود بیبی لایت مو کرد. از آن مکان نردبان خود را به سمت درخت بزرگی در خیابان اصلی شرقی پرتاب بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : مدل رنگ موی آمبره یخی

با کشیدن آن متوجه کراتینه مو شد که محکم ثابت کراتینه مو شده رنگ مو است. “بگذار پایین بیایم، پارامشوارا به من کمک خواهد بیبی لایت مو کرد.” پس دعا، قبل از ساعت اول[ 47 ]تمام کراتینه مو شد.

بیبی لایت یخی : شاهزاده از قصرش پایین آمد و چند دقیقه دیگر در خیابان شرقی پروتئین تراپی مو بود. نگهبانی کراتینه مو شدیدی که راناویراسیگ بر او می‌پرداخت، بیرون رفتن هر وقت که دوست داشت برایش بسیار دشوار می‌بیبی لایت مو کرد، و اکنون به لطف خدا، همانطور که فکر می‌بیبی لایت مو کرد، از آن شب تاریک ماه نو فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. «زندگی برای همه عزیز رنگ مو است.

لینک مفید : بیبی لایت تیره

اگر یکی از آقایان وزیر الان مرا بفهمد و مرا بککراتینه مو شد، چه کنم. خدایی جز شاکارا نیست ، و او اکنون به من کمک خواهد بیبی لایت مو کرد.» به این ترتیب با فکر به نزدیکترین پیال رفت و در آنجا ماند تا شلوغی شهر فروکش بیبی لایت مو کرد.

بیبی لایت یخی : بیهوده نپروتئین تراپی مو بود که در آنجا توقف بیبی لایت مو کرد. او در آنجا شنید که گفتگوی زیر بین ارباب و معشوقه خانه در جریان رنگ مو است و او در آنجا درنگ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود: «به خودت تسلیت بده، همسرم. چکار باید بکنیم؟ سرنوشت آن را بر سر ما خورنگ مو استه رنگ مو است. باکراتینه مو شد که برهما 12 به دلیل شری که برای ما فرستاده رنگ مو است، بدون معبد باقی بماند.

  انواع بیبی لایت

لینک مفید : بی بی لایت مو چیست

زمانی که پادشاه پیر زنده پروتئین تراپی مو بود، از شایستگی‌های من قدردانی بیبی لایت مو کرد و در هر ساکرانتی 13، به خاطر دانش من از ویداها ، حق داکشینا 14 به من بالیاژ مو داد . 15 اکنون ظالمی بر پادشاهی ما حکومت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من در اینجا درنگ بیبی لایت مو کرده ام به این امید که روزی پسر شیواچار به سلطنت برسد و [ 48 ]رنج های ما را برطرف کن اکنون که چنین امیدی کاملاً از بین رفته رنگ مو است.

بیبی لایت یخی : تصمیم خود را گرفته‌ام که این شهر بد را ترک کنم و به مکان خوبی بروم که در آنجا پادشاهی سلطنت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که می‌تواند قدردان لیاقت ما باکراتینه مو شد . » از این کلمات، سوندارا همه هجاها را شنید، و اینها سوخت آتش شرم و خشم را که قبلاً در ذهن او شعله ور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : فرق بین بالیاژ و هایلایت

تأمین می بیبی لایت مو کرد. “اجازه دهید سعی کنم پادشاهی خود را به دست بیاورم. اگر موفق شوم، زندگی های دیگر را نجات خواهم بالیاژ مو داد. اگر بمیرم، من به تنهایی میمیرم. باکراتینه مو شد که به من کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پس گفت که از شهر بیرون رفت و از دروازه شرقی گذشت. شب تا جایی که می‌توانست تاریک پروتئین تراپی مو بود، زیرا شب ماه نو پروتئین تراپی مو بود.

بیبی لایت یخی : ابرها در آسمان جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند و علائمی از باران وجود داشت. در راه معبدی گانسا پروتئین تراپی مو بود. چون از قبل نم نم باران می بارید، شاهزاده به داخل رفت تا باران تمام نانو کراتین مو شود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه